แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972511
บทนำ
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

5 สะสมของการปรับปรุงสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการตัดสินค้าจากคลัง SQL Server 2005 Service Pack 3 ที่ได้รับการแก้ไขนับตั้งแต่การวางจำหน่ายของ SQL Server 2005 Service Pack 3

หมายเหตุ:นี้โครงสร้างของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมถูกยังรู้จักในขณะที่สร้าง 9.00.4230

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

  • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2005 เป็นภาษาต่าง ๆ ในขณะนี้ ดังนั้น เป็นแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมเดียวเท่านั้นสำหรับภาษาทั้งหมด
  • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมหนึ่งมีแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเป็นการปรับปรุงเฉพาะส่วนดังกล่าวประกอบที่มีการติดตั้งบนระบบ
  • คุณต้องเปิดใช้งานใน SQL Server จัดการวัตถุ (SMO) ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ และใน SQL Server แจกจ่ายจัดการวัตถุ (SQL DMO) ที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ก่อนที่คุณนำแพคเกจการปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการSMO และ XPs DMOตัวเลือก ดู SQL Server 2005 หนังสือออนไลน์

    หมายเหตุ:หมายเหตุ sql Server 2005 หนังสือออนไลน์ที่การตั้งค่าเริ่มต้นของขั้นตอนเหล่านี้จัดเก็บไว้เป็น 0 (ปิด) อย่างไรก็ตาม ค่านี้ไม่ถูกต้อง โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเป็น 1 (เปิด)
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับการปรับปรุง 5 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจาก ด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ SQL Server 2005 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

หากพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่สะสม คุณจะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้นมา ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมเฉพาะนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์มที่ "ใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดได้" แสดงภาษาที่มีการปรับปรุงที่สะสมไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ปัญหาที่ทราบ

หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงที่มีการสะสมนี้ คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณพยายามเข้าใช้การบริการการวิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์ SQLสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
975783การแก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณรันการสอบถาม MDX สำหรับมิติที่มีความสัมพันธ์แม่/ลูก และใช้ตัวดำเนินการ unary หลังจากที่คุณติดตั้ง 3 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ S975783

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ใน 5 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงฮอตฟิกซ์เหล่านี้จะออก ตามที่มีพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัก SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความ kbคำอธิบาย:
308815970726ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามสร้างหนึ่งพาร์ติชันของดัชนีในมุมมองจัดทำดัชนีใน SQL Server 2005: "การตรวจสอบการ assertion ระบบล้มเหลว ตรวจสอบล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server สำหรับรายละเอียด
319368971057การแก้ไข: มี INSERT INTO<table name="">EXEC <stored procedure="" name="">งบสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดแม้ว่าคุณได้ตั้งค่าตัวเลือก ANSI_WARNINGS เพื่อ "OFF" ใน SQL Server 2005 และ SQL Server 2008</stored></table>
321588971114ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้รายงานใน SQL Server 2005 SP2 บริการรายงาน โดยใช้ URL จากการสมัครสมาชิก: "วัตถุไม่ได้กำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุการอ้างอิง"
321564972271การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งที่ "ใส่ขนาดใหญ่" บนตารางที่ไม่มีดัชนีที่คลัสเตอร์ใน SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาด spid1005: ความรุนแรง 5243 : 22 สถานะ: 1 ที่ไม่สอดคล้องการตรวจพบระหว่างการดำเนินการภายใน"
321943972365การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้เป็นแพคเกจ SQL Server 2005 รวมบริการที่ประกอบด้วยคอลัมน์ของชนิดของข้อมูล BLOB ในกระแสงานข้อมูล: "ตัวจัดการบัฟเฟอร์ที่ไม่สามารถรับชื่อแฟ้มชั่วคราวได้ การเรียกไปยัง GetTempFileName ล้มเหลว"
324086972687ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูล SQL Server 2000 โดยใช้ SQL Server 2005 Management Studio หรือ SQL Server 2008 Management Studio: "ไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบที่ร้องขอได้ การดึงข้อมูลที่ร้องขอนี้ (Microsoft.SqlServer.SmoEnum) ล้มเหลว"
316129972694การแก้ไข: SQL Server 2008 การรายงานเพิ่มบริการไว้สำหรับ SharePoint เอาแอสเซมบลี "Microsoft.SqlServer.Smo" สำหรับ SQL Server 2005 จาก GAC
327557973103FIX: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ตัวแทนการแจกจ่ายการซิงโครไนส์สมาชิกที่ มีผู้เผยแพร่ข้อมูลตารางขาเข้าที่ Microsoft SQL Server 2005:"The สตรีมเรียกขั้นตอนระยะไกล (TDS) ที่กระแสข้อมูลของโพรโทคอล (RPC) ไม่ถูกต้อง"
331569973524การแก้ไข: การดำเนินการคำสั่ง "xp_readerrorlog" ใน SQL Server 2005 แฮง และจะใช้ทรัพยากร CPU
331898973578การแก้ไข: มีผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องถูกส่งกลับเมื่อคุณรันการสอบถามกับคอลัมน์มี XML ที่ประกอบด้วยข้อมูล XML ที่ถูกสร้างขึ้น โดยอนุประโยคของ FOR XML และประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่ซ้อนกันใน SQL Server 2005
328191973877การแก้ไข: A ประสิทธิภาพปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณรันการสอบถาม โดยใช้เคอร์เซอร์ไปข้างหน้าอย่างเร็วใน SQL Server 2005
318498972767การแก้ไข: โปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server และบริการการรายงานของ SQL Server อาจใช้พลังงานเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows กว่าที่คาดไว้
322835972498การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือข้อมูลเสียหายหลังจากที่คุณเรียกใช้เป็นแพคเกจ SSIS ที่ประกอบด้วยงานกระแสข้อมูลในสถานการณ์หน่วยความจำเหลือน้อย ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้มแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

หมายเหตุ:5 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 ไม่ประกอบด้วยการปรับปรุงของไคลเอ็นต์ Native ของ SQL แพคเกจแบบสแตนด์อโลนของไคลเอ็นต์ Native ของ SQL เป็นนำออกใช้พร้อมกับ 5 การปรับปรุงที่สะสม
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.4230.023,38430-ก.ค.-200917:23x86
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,682,27223 2009 Apr03:10x86
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,110,04823 2009 Apr03:10x86
Databasemailengine.dll9.0.4230.075,60830-ก.ค.-200917:24x86
Databasemailprotocols.dll9.0.4230.042,85630-ก.ค.-200917:24x86
Distrib.exe2005.90.4230.067,43230-ก.ค.-200917:24x86
Dtspipeline.dll2005.90.4230.0602,47230-ก.ค.-200917:24x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4230.030,05630-ก.ค.-200917:24x86
Fteref.dll12.0.9730.0446,46423 2009 Apr03:11x86
Infosoft.dll12.0.9730.0465,76023 2009 Apr03:10x86
Korwbrkr.dll12.0.9730.068,46423 2009 Apr03:10x86
Langwrbk.dll12.0.9730.0133,98423 2009 Apr03:10x86
Logread.exe2005.90.4230.0399,19230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4230.0292,71230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4230.01,625,44830-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4230.096,10430-ก.ค.-200917:29x86
Msfte.dll12.0.9730.02,431,84023 2009 Apr03:10x86
Msftefd.exe12.0.9730.064,35223 2009 Apr03:10x86
Msftepxy.dll12.0.9730.093,02423 2009 Apr03:10x86
Msftesql.exe12.0.9730.093,02423 2009 Apr03:10x86
Msgprox.dll2005.90.4230.0196,96830-ก.ค.-200917:29x86
Msir5jp.dll5.0.2130.03,157,34423 2009 Apr03:11x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Nlhtml.dll12.0.9730.0121,69623 2009 Apr03:11x86
Nls400.dll5.0.7112.012,287,32823 2009 Apr03:11x86
Query.dll12.0.9730.045,92023 2009 Apr03:11x86
Rdistcom.dll2005.90.4230.0644,44030-ก.ค.-200917:31x86
Repldp.dll2005.90.4230.0185,17630-ก.ค.-200917:31x86
Replmerg.exe2005.90.4230.0317,80030-ก.ค.-200917:31x86
Replprov.dll2005.90.4230.0551,25630-ก.ค.-200917:31x86
Replrec.dll2005.90.4230.0782,69630-ก.ค.-200917:31x86
Replsub.dll2005.90.4230.0405,33630-ก.ค.-200917:31x86
Snapshot.exe9.0.4230.011,11230-ก.ค.-200917:32x86
Sqlaccess.dll2005.90.4230.0346,96830-ก.ค.-200917:32x86
Sqlagent90.exe2005.90.4230.0346,47230-ก.ค.-200917:32x86
Sqlmergx.dll2005.90.4230.0191,32030-ก.ค.-200917:32x86
Sqlservr.exe2005.90.4230.029,283,67230-ก.ค.-200917:33x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4230.0104,29630-ก.ค.-200917:33x86
Sqlwep.dll2005.90.4230.087,40030-ก.ค.-200917:33x86
Thawbrkr.dll12.0.9730.0203,61623 2009 Apr03:10x86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0195,42423 2009 Apr03:11x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24830-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,15230-ก.ค.-200917:33x86
Xmlsub.dll2005.90.4230.0192,36030-ก.ค.-200917:33x86
Xpstar90.dll2005.90.4230.0297,32030-ก.ค.-200917:33x86
sql Server 2005 Analysis Services รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Msmdpump.dll9.0.4230.04,008,80830-ก.ค.-200917:29x86
Msmdspdm.dll9.0.4230.0198,50430-ก.ค.-200917:30x86
Msmdsrv.exe9.0.4230.014,953,83230-ก.ค.-200917:30x86
Msmgdsrv.dll9.0.4230.06,047,59230-ก.ค.-200917:30x86
Msolap90.dll9.0.4230.04,302,68030-ก.ค.-200917:30x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24830-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,15230-ก.ค.-200917:33x86
บริการของ sql Server 2005 Reporting รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4230.0800,60030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4230.042,84030-ก.ค.-200917:34x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4230.0296,80830-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4230.011,09630-ก.ค.-200917:24x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Msmgdsrv.dll9.0.4230.06,047,59230-ก.ค.-200917:30x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4230.01,120,10430-ก.ค.-200917:31x86
Reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4230.0137,06430-ก.ค.-200917:34x86
Reportingservicesservice.exe9.0.4230.013,67230-ก.ค.-200917:31x86
Reportingservicesservice.resources.dll9.0.4230.010,07230-ก.ค.-200917:27x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.4230.01,722,20030-ก.ค.-200917:31x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4230.0247,65630-ก.ค.-200917:34x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4230.01,329,00030-ก.ค.-200917:31x86
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Nsservice.exe9.0.4230.018,26430-ก.ค.-200917:31x86
บริการของ sql Server 2005 รวม รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dtspipeline.dll2005.90.4230.0602,47230-ก.ค.-200917:24x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4230.030,05630-ก.ค.-200917:24x86
Dtswizard.exe9.0.4230.0722,77630-ก.ค.-200917:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4230.0292,71230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4230.096,10430-ก.ค.-200917:29x86
Msdtssrvr.exe9.0.4230.0202,60030-ก.ค.-200917:29x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Sqldest.dll2005.90.4230.0169,32030-ก.ค.-200917:32x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4230.0104,29630-ก.ค.-200917:33x86
Txgroupdups.dll2005.90.4230.0239,46430-ก.ค.-200917:33x86
sql Server 2005 มือ รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.4230.0898,39230-ก.ค.-200917:24x86
Databasemailwizard.exe9.0.4230.0583,52830-ก.ค.-200917:24x86
Dtspipeline.dll2005.90.4230.0602,47230-ก.ค.-200917:24x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4230.030,05630-ก.ค.-200917:24x86
Dtswizard.exe9.0.4230.0722,77630-ก.ค.-200917:24x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4230.02,762,58430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4230.0505,70430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4230.0800,60030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4230.0296,80830-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4230.0292,71230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4230.01,625,44830-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4230.096,10430-ก.ค.-200917:29x86
Msgprox.dll2005.90.4230.0196,96830-ก.ค.-200917:29x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Msmgdsrv.dll9.0.4230.06,047,59230-ก.ค.-200917:30x86
Msolap90.dll9.0.4230.04,302,68030-ก.ค.-200917:30x86
Objectexplorer.dll9.0.4230.02,705,24030-ก.ค.-200917:31x86
Replprov.dll2005.90.4230.0551,25630-ก.ค.-200917:31x86
Replrec.dll2005.90.4230.0782,69630-ก.ค.-200917:31x86
Replsub.dll2005.90.4230.0405,33630-ก.ค.-200917:31x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4230.01,120,10430-ก.ค.-200917:31x86
Sqldest.dll2005.90.4230.0169,32030-ก.ค.-200917:32x86
Sqlmanagerui.dll9.0.4230.06,084,44030-ก.ค.-200917:32x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4230.0104,29630-ก.ค.-200917:33x86
Sqlwb.exe2005.90.4230.0822,63230-ก.ค.-200917:33x86
Txgroupdups.dll2005.90.4230.0239,46430-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24830-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,15230-ก.ค.-200917:33x86
Xmlsub.dll2005.90.4230.0192,36030-ก.ค.-200917:33x86
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.4230.029,01630-ก.ค.-200919:14x64
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,691,48823 2009 Apr05:24x64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,107,48823 2009 Apr05:24x64
Databasemailengine.dll9.0.4230.075,62430-ก.ค.-200919:14x86
Databasemailprotocols.dll9.0.4230.042,85630-ก.ค.-200919:14x86
Distrib.exe2005.90.4230.083,30430-ก.ค.-200919:14x64
Dtspipeline.dll2005.90.4230.01,066,34430-ก.ค.-200919:14x64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4230.040,80830-ก.ค.-200919:14x64
Fteref.dll12.0.9730.0433,15223 2009 Apr05:24x64
Infosoft.dll12.0.9730.0618,84823 2009 Apr05:24x64
Korwbrkr.dll12.0.9730.099,16823 2009 Apr05:24x64
Langwrbk.dll12.0.9730.0234,33623 2009 Apr05:24x64
Logread.exe2005.90.4230.0525,16030-ก.ค.-200919:17x64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4230.0292,71230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4230.01,816,40830-ก.ค.-200919:17x64
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200919:17x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200919:17x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,38430-ก.ค.-200919:18x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4230.096,08830-ก.ค.-200919:18x86
Msfte.dll12.0.9730.03,813,72823 2009 Apr05:24x64
Msftefd.exe12.0.9730.096,60823 2009 Apr05:24x64
Msftepxy.dll12.0.9730.0124,76823 2009 Apr05:24x64
Msftesql.exe12.0.9730.0156,00023 2009 Apr05:24x64
Msgprox.dll2005.90.4230.0258,90430-ก.ค.-200919:18x64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,418,97623 2009 Apr05:24x64
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Nlhtml.dll12.0.9730.0189,28023 2009 Apr05:24x64
Nls400.dll5.0.7112.014,101,85623 2009 Apr05:24x64
Query.dll12.0.9730.065,90423 2009 Apr05:24x64
Rdistcom.dll2005.90.4230.0821,08030-ก.ค.-200919:19x64
Repldp.dll2005.90.4230.0185,17630-ก.ค.-200917:31x86
Repldp.dll2005.90.4230.0236,88830-ก.ค.-200919:19x64
Replmerg.exe2005.90.4230.0414,55230-ก.ค.-200919:19x64
Replprov.dll2005.90.4230.0750,95230-ก.ค.-200919:19x64
Replrec.dll2005.90.4230.01,010,53630-ก.ค.-200919:19x64
Replsub.dll2005.90.4230.0508,77630-ก.ค.-200919:19x64
Snapshot.exe9.0.4230.011,09630-ก.ค.-200919:20x86
Sqlaccess.dll2005.90.4230.0354,13630-ก.ค.-200919:20x86
Sqlagent90.exe2005.90.4230.0425,81630-ก.ค.-200919:20x64
Sqlmergx.dll2005.90.4230.0233,81630-ก.ค.-200919:20x64
Sqlservr.exe2005.90.4230.039,689,04830-ก.ค.-200919:21x64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4230.0150,36030-ก.ค.-200919:21x64
Sqlwep.dll2005.90.4230.0120,15230-ก.ค.-200919:21x64
Sqlwep.dll2005.90.4230.087,40030-ก.ค.-200917:33x86
Thawbrkr.dll12.0.9730.0207,20023 2009 Apr05:24x64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0266,59223 2009 Apr05:24x64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24830-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0278,88830-ก.ค.-200919:21x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,15230-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0195,94430-ก.ค.-200919:21x64
Xmlsub.dll2005.90.4230.0335,19230-ก.ค.-200919:21x64
Xpstar90.dll2005.90.4230.0548,71230-ก.ค.-200919:21x64
sql Server 2005 Analysis Services, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200919:17x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200919:17x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,38430-ก.ค.-200919:18x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.032,248,16830-ก.ค.-200919:18x64
Msmdpump.dll9.0.4230.05,265,25630-ก.ค.-200919:18x64
Msmdspdm.dll9.0.4230.0198,50430-ก.ค.-200919:18x86
Msmdsrv.exe9.0.4230.031,636,32830-ก.ค.-200919:19x64
Msmgdsrv.dll9.0.4230.06,047,59230-ก.ค.-200917:30x86
Msmgdsrv.dll9.0.4230.09,804,63230-ก.ค.-200919:19x64
Msolap90.dll9.0.4230.04,302,68030-ก.ค.-200917:30x86
Msolap90.dll9.0.4230.05,934,93630-ก.ค.-200919:19x64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24830-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0278,88830-ก.ค.-200919:21x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,15230-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0195,94430-ก.ค.-200919:21x64
บริการของ sql Server 2005 Reporting, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4230.0800,60030-ก.ค.-200919:17x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4230.042,84030-ก.ค.-200919:22x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4230.0296,79230-ก.ค.-200919:17x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4230.011,09630-ก.ค.-200919:14x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200919:17x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200919:17x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,38430-ก.ค.-200919:18x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.032,248,16830-ก.ค.-200919:18x64
Msmgdsrv.dll9.0.4230.09,804,63230-ก.ค.-200919:19x64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4230.01,120,10430-ก.ค.-200919:19x86
Reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4230.0137,04830-ก.ค.-200919:22x86
Reportingservicesservice.exe9.0.4230.013,67230-ก.ค.-200919:19x86
Reportingservicesservice.resources.dll9.0.4230.010,07230-ก.ค.-200919:14x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.4230.01,722,21630-ก.ค.-200919:19x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4230.0247,64030-ก.ค.-200919:22x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4230.01,328,98430-ก.ค.-200919:19x86
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,38430-ก.ค.-200919:18x86
Nsservice.exe9.0.4230.018,26430-ก.ค.-200919:19x86
บริการของ sql Server 2005 รวม x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dtspipeline.dll2005.90.4230.0602,47230-ก.ค.-200917:24x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4230.030,05630-ก.ค.-200917:24x86
Dtswizard.exe9.0.4230.0722,77630-ก.ค.-200917:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4230.0292,71230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4230.096,10430-ก.ค.-200917:29x86
Msdtssrvr.exe9.0.4230.0202,60030-ก.ค.-200917:29x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Sqldest.dll2005.90.4230.0169,32030-ก.ค.-200917:32x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4230.0104,29630-ก.ค.-200917:33x86
Txgroupdups.dll2005.90.4230.0239,46430-ก.ค.-200917:33x86
sql Server 2005 มือ x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.4230.0898,39230-ก.ค.-200917:24x86
Databasemailwizard.exe9.0.4230.0583,52830-ก.ค.-200917:24x86
Dtspipeline.dll2005.90.4230.0602,47230-ก.ค.-200917:24x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4230.030,05630-ก.ค.-200917:24x86
Dtswizard.exe9.0.4230.0722,77630-ก.ค.-200917:24x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4230.02,762,58430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4230.0505,70430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4230.0800,60030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4230.0296,80830-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4230.0292,71230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4230.01,625,44830-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,98430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,38430-ก.ค.-200919:18x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4230.096,10430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.182615,87222 2008 Apr00:07x86
Msgprox.dll2005.90.4230.0196,96830-ก.ค.-200917:29x86
Msgprox.dll2005.90.4230.0258,90430-ก.ค.-200919:18x64
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.032,248,16830-ก.ค.-200919:18x64
Msmgdsrv.dll9.0.4230.06,047,59230-ก.ค.-200917:30x86
Msmgdsrv.dll9.0.4230.09,804,63230-ก.ค.-200919:19x64
Msolap90.dll9.0.4230.04,302,68030-ก.ค.-200917:30x86
Msolap90.dll9.0.4230.05,934,93630-ก.ค.-200919:19x64
Objectexplorer.dll9.0.4230.02,705,24030-ก.ค.-200917:31x86
Replprov.dll2005.90.4230.0551,25630-ก.ค.-200917:31x86
Replprov.dll2005.90.4230.0750,95230-ก.ค.-200919:19x64
Replrec.dll2005.90.4230.01,010,53630-ก.ค.-200919:19x64
Replrec.dll2005.90.4230.0782,69630-ก.ค.-200917:31x86
Replsub.dll2005.90.4230.0405,33630-ก.ค.-200917:31x86
Replsub.dll2005.90.4230.0508,77630-ก.ค.-200919:19x64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4230.01,120,10430-ก.ค.-200917:31x86
Sqldest.dll2005.90.4230.0169,32030-ก.ค.-200917:32x86
Sqlmanagerui.dll9.0.4230.06,084,44030-ก.ค.-200917:32x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4230.0104,29630-ก.ค.-200917:33x86
Sqlwb.exe2005.90.4230.0822,63230-ก.ค.-200917:33x86
Txgroupdups.dll2005.90.4230.0239,46430-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24830-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0278,88830-ก.ค.-200919:21x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,15230-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0195,94430-ก.ค.-200919:21x64
Xmlsub.dll2005.90.4230.0192,36030-ก.ค.-200917:33x86
Xmlsub.dll2005.90.4230.0335,19230-ก.ค.-200919:21x64
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.4230.056,15230-ก.ค.-200923:22IA-64
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,880,92823 2009 Apr04:13IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,152,56023 2009 Apr04:13IA-64
Databasemailengine.dll9.0.4230.075,60830-ก.ค.-200923:22x86
Databasemailprotocols.dll9.0.4230.042,84030-ก.ค.-200923:22x86
Distrib.exe2005.90.4230.0197,46430-ก.ค.-200923:22IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.4230.01,931,60830-ก.ค.-200923:22IA-64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4230.081,75230-ก.ค.-200923:22IA-64
Fteref.dll12.0.9730.0433,15223 2009 Apr04:13IA-64
Infosoft.dll12.0.9730.01,912,67223 2009 Apr04:13IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9730.0180,06423 2009 Apr04:13IA-64
Langwrbk.dll12.0.9730.0330,59223 2009 Apr04:13IA-64
Logread.exe2005.90.4230.01,100,12030-ก.ค.-200923:25IA-64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4230.0292,71230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4230.02,530,66430-ก.ค.-200923:25IA-64
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,96830-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4230.096,10430-ก.ค.-200923:25x86
Msfte.dll12.0.9730.07,081,84023 2009 Apr04:13IA-64
Msftefd.exe12.0.9730.0170,86423 2009 Apr04:13IA-64
Msftepxy.dll12.0.9730.0132,96023 2009 Apr04:13IA-64
Msftesql.exe12.0.9730.0292,19223 2009 Apr04:13IA-64
Msgprox.dll2005.90.4230.0542,05630-ก.ค.-200923:25IA-64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,821,92023 2009 Apr04:13IA-64
Msmdlocal.dll9.0.4230.050,031,46430-ก.ค.-200923:26IA-64
Nlhtml.dll12.0.9730.0293,21623 2009 Apr04:13IA-64
Nls400.dll5.0.7112.014,747,50423 2009 Apr04:13IA-64
Query.dll12.0.9730.0120,68823 2009 Apr04:13IA-64
Rdistcom.dll2005.90.4230.01,888,10430-ก.ค.-200923:27IA-64
Repldp.dll2005.90.4230.0185,17630-ก.ค.-200917:31x86
Repldp.dll2005.90.4230.0512,36030-ก.ค.-200923:27IA-64
Replmerg.exe2005.90.4230.0954,71230-ก.ค.-200923:27IA-64
Replprov.dll2005.90.4230.01,627,48030-ก.ค.-200923:27IA-64
Replrec.dll2005.90.4230.02,147,17630-ก.ค.-200923:27IA-64
Replsub.dll2005.90.4230.01,156,95230-ก.ค.-200923:27IA-64
Snapshot.exe9.0.4230.011,09630-ก.ค.-200923:28x86
Sqlaccess.dll2005.90.4230.0348,52030-ก.ค.-200923:28x86
Sqlagent90.exe2005.90.4230.01,252,71230-ก.ค.-200923:28IA-64
Sqlmergx.dll2005.90.4230.0443,73630-ก.ค.-200923:28IA-64
Sqlservr.exe2005.90.4230.073,047,89630-ก.ค.-200923:29IA-64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4230.0314,20030-ก.ค.-200923:29IA-64
Sqlwep.dll2005.90.4230.0217,43230-ก.ค.-200923:29IA-64
Sqlwep.dll2005.90.4230.087,40030-ก.ค.-200917:33x86
Thawbrkr.dll12.0.9730.0250,72023 2009 Apr04:13IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0439,64823 2009 Apr04:13IA-64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24830-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0560,48830-ก.ค.-200923:29IA-64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,15230-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0330,58430-ก.ค.-200923:29IA-64
Xmlsub.dll2005.90.4230.0578,92030-ก.ค.-200923:29IA-64
Xpstar90.dll2005.90.4230.0964,96830-ก.ค.-200923:29IA-64
sql Server 2005 Analysis Services รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,96830-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200923:25x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.050,031,46430-ก.ค.-200923:26IA-64
Msmdpump.dll9.0.4230.06,749,54430-ก.ค.-200923:26IA-64
Msmdspdm.dll9.0.4230.0198,48830-ก.ค.-200923:26x86
Msmdsrv.exe9.0.4230.048,983,38430-ก.ค.-200923:26IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4230.013,179,73630-ก.ค.-200923:26IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4230.06,047,59230-ก.ค.-200917:30x86
Msolap90.dll9.0.4230.04,302,68030-ก.ค.-200917:30x86
Msolap90.dll9.0.4230.07,925,09630-ก.ค.-200923:26IA-64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24830-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0560,48830-ก.ค.-200923:29IA-64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,15230-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0330,58430-ก.ค.-200923:29IA-64
บริการของ sql Server 2005 Reporting รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4230.0800,60030-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4230.042,85630-ก.ค.-200923:30x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4230.0296,79230-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4230.011,09630-ก.ค.-200923:30x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,96830-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200923:25x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.050,031,46430-ก.ค.-200923:26IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4230.013,179,73630-ก.ค.-200923:26IA-64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4230.01,120,10430-ก.ค.-200923:27x86
Reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4230.0137,04830-ก.ค.-200923:30x86
Reportingservicesservice.exe9.0.4230.013,67230-ก.ค.-200923:27x86
Reportingservicesservice.resources.dll9.0.4230.010,07230-ก.ค.-200923:22x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.4230.01,722,21630-ก.ค.-200923:27x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4230.0247,64030-ก.ค.-200923:30x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4230.01,329,00030-ก.ค.-200923:27x86
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,96830-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Nsservice.exe9.0.4230.018,26430-ก.ค.-200923:27x86
บริการของ sql Server 2005 รวม รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dtspipeline.dll2005.90.4230.01,931,60830-ก.ค.-200923:22IA-64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4230.081,75230-ก.ค.-200923:22IA-64
Dtswizard.exe9.0.4230.0718,69630-ก.ค.-200923:22IA-64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4230.0292,71230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,96830-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4230.096,10430-ก.ค.-200923:25x86
Msdtssrvr.exe9.0.4230.0198,50430-ก.ค.-200923:25IA-64
Msmdlocal.dll9.0.4230.050,031,46430-ก.ค.-200923:26IA-64
Sqldest.dll2005.90.4230.0598,87230-ก.ค.-200923:28IA-64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4230.0314,20030-ก.ค.-200923:29IA-64
Txgroupdups.dll2005.90.4230.0908,12030-ก.ค.-200923:29IA-64
sql Server 2005 มือ รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.4230.0898,39230-ก.ค.-200917:24x86
Databasemailwizard.exe9.0.4230.0583,52830-ก.ค.-200917:24x86
Dtspipeline.dll2005.90.4230.0602,47230-ก.ค.-200917:24x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4230.030,05630-ก.ค.-200917:24x86
Dtswizard.exe9.0.4230.0722,77630-ก.ค.-200917:24x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4230.02,762,58430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4230.0505,70430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4230.0800,60030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4230.0292,71230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4230.01,625,44830-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4230.01,603,43230-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4230.0218,96830-ก.ค.-200923:25x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4230.0919,40030-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4230.096,10430-ก.ค.-200917:29x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.182615,87222 2008 Apr00:07x86
Msgprox.dll2005.90.4230.0196,96830-ก.ค.-200917:29x86
Msgprox.dll2005.90.4230.0542,05630-ก.ค.-200923:25IA-64
Msmdlocal.dll9.0.4230.015,984,48830-ก.ค.-200917:29x86
Msmdlocal.dll9.0.4230.050,031,46430-ก.ค.-200923:26IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4230.013,179,73630-ก.ค.-200923:26IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4230.06,047,59230-ก.ค.-200917:30x86
Msolap90.dll9.0.4230.04,302,68030-ก.ค.-200917:30x86
Msolap90.dll9.0.4230.07,925,09630-ก.ค.-200923:26IA-64
Objectexplorer.dll9.0.4230.02,705,24030-ก.ค.-200917:31x86
Replprov.dll2005.90.4230.01,627,48030-ก.ค.-200923:27IA-64
Replprov.dll2005.90.4230.0551,25630-ก.ค.-200917:31x86
Replrec.dll2005.90.4230.02,147,17630-ก.ค.-200923:27IA-64
Replrec.dll2005.90.4230.0782,69630-ก.ค.-200917:31x86
Replsub.dll2005.90.4230.01,156,95230-ก.ค.-200923:27IA-64
Replsub.dll2005.90.4230.0405,33630-ก.ค.-200917:31x86
Sqldest.dll2005.90.4230.0169,32030-ก.ค.-200917:32x86
Sqlmanagerui.dll9.0.4230.06,084,44030-ก.ค.-200917:32x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4230.0104,29630-ก.ค.-200917:33x86
Sqlwb.exe2005.90.4230.0822,63230-ก.ค.-200917:33x86
Txgroupdups.dll2005.90.4230.0239,46430-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24830-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0560,48830-ก.ค.-200923:29IA-64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,15230-ก.ค.-200917:33x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0330,58430-ก.ค.-200923:29IA-64
Xmlsub.dll2005.90.4230.0192,36030-ก.ค.-200917:33x86
Xmlsub.dll2005.90.4230.0578,92030-ก.ค.-200923:29IA-64

แฟ้มข้อมูลสำหรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนของ Client SQL Native ที่นำออกใช้พร้อมกับ 5 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

sql Native Client รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23223 Sep 2005x86
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86423 Sep 2005x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68823 Sep 2005x86
Sqlncli.dll2005.90.4230.02,247,51230-ก.ค.-2009x86
Sqlnclir.rll2005.90.1399.0205,52814 2005 Octx86
sql Native Client, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23223 Sep 200504:48x86
Msvcm80.dll8.0.50727.42516,09623 Sep 200504:27x64
Msvcp80.dll8.0.50727.421,097,72823 Sep 200504:28x64
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86423 Sep 200504:48x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68823 Sep 200504:48x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42822,78423 Sep 200504:26x64
Sqlncli.dll2005.90.4230.02,247,51230-ก.ค.-200922:32x86
Sqlncli.dll2005.90.4230.02,882,39231 2009 ก.ค.00:20x64
Sqlnclir.rll2005.90.1399.0205,52814 2005 Oct08:48x86
Sqlnclir.rll2005.90.1399.0206,04014 2005 Oct19:31x64
sql Native Client รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23223 Sep 200504:48x86
Msvcm80.dll8.0.50727.42572,41623 Sep 200504:29IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.421,385,47223 Sep 200504:31IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86423 Sep 200504:48x86
Msvcr80.dll8.0.50727.421,484,80023 Sep 200504:28IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68823 Sep 200504:48x86
Sqlncli.dll2005.90.4230.02,247,51230-ก.ค.-200922:32x86
Sqlncli.dll2005.90.4230.05,454,68031 2009 ก.ค.04:28IA-64
Sqlnclir.rll2005.90.1399.0205,01614 2005 Oct19:39IA-64
Sqlnclir.rll2005.90.1399.0205,52814 2005 Oct08:48x86

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
  2. คลิกการเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก.
  3. เมื่อต้องการดูการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2005 คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงโปรแกรมปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมาย
  4. ถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL และ เกี่ยวกับการปรับปรุงใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 972511 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/22/2010 19:48:00 - ฉบับแก้ไข: 2.1

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition

  • kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbpubtypekc kbfix kbmt KB972511 KbMtth
คำติชม