ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ต่อไปนี้เป็นแนวทางบางส่วนที่คุณอาจใช้แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Microsoft Edge ใหม่ 

ถ้า Microsoft Edge หยุดทำงานเรื่อยๆ

หากคุณไม่สามารถเปิด Microsoft Edge หรือหากเปิดได้ช่วงสั้นๆ แล้วปิด หรือหากคุณไม่สามารถไปยังเว็บเพจเฉพาะได้ เลือกจากรายการต่อไปนี้เพื่อดำเนินการต่ออีกครั้ง

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีหน่วยความจำไม่เพียงพอและไม่สามารถโหลดไซต์ได้ในขณะที่ใช้งานแอป ส่วนขยาย และโปรแกรมของคุณ

วิธีเพิ่มหน่วยความจำ:

 • ปิดแท็บทั้งหมดยกเว้นแท็บที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

 • ปิดแอปหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่กำลังทำงานอยู่

 • หยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว

 • ถอนการติดตั้งส่วนขยายที่คุณไม่ต้องการ

บนแท็บที่มีข้อผิดพลาด ให้ลองโหลดซ้ำ

เลือก การตั้งค่าและอื่นๆ > การตั้งค่า  > เกี่ยวกับ Microsoft Edge ถ้ามีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถนำไปใช้ได้จากที่นี่

สำหรับ Windows 10 ให้ดูส่วน "เรียกใช้การสแกนด้วยตนเอง" ใน รับการปกป้องอย่างต่อเนื่องด้วยความปลอดภัยของ Windows
Windows 8/8.1
Windows 7
MacOS

เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วลองเปิดเพจใน Microsoft Edge อีกครั้ง

ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของบริษัทภายนอก เช่น Norton หรือ McAfee ให้เปิดแอปและตรวจหาการอัปเดตความปลอดภัยใดๆ หรือไปที่เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณอัปเดตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณปิดอยู่และคุณมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบสำหรับอุปกรณ์ของคุณ หากผู้ใช้หลายคนเข้าสู่ระบบในอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft Edge ปิดอยู่สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

 2. ไปที่ เริ่ม > การตั้งค่า > แอป > แอปและคุณลักษณะ

 3. ในรายการแอป ให้เลือก Microsoft Edge แล้วเลือก ปรับเปลี่ยน ถ้าคําสั่ง ปรับเปลี่ยน ไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้ที่องค์กรของคุณจะติดตั้ง Microsoft Edge และจัดการคําสั่งนั้นให้คุณ สําหรับความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณต้องการอนุญาตให้แอปนี้ทำการเปลี่ยนแปลงกับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ ให้เลือก ใช่

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว จากนั้นเลือก ซ่อมแซม ข้อมูลเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของคุณไม่ควรได้รับผลกระทบจากการซ่อมแซม

ถ้า Microsoft Edge เปิดได้แต่หยุดทำงาน

เลือก การตั้งค่าและอื่นๆ > การตั้งค่า  > เกี่ยวกับ Microsoft Edge ถ้ามีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถนำไปใช้ได้จากที่นี่

สำหรับ Windows 10 ให้ดูส่วน "เรียกใช้การสแกนด้วยตนเอง" ใน รับการปกป้องอย่างต่อเนื่องด้วยความปลอดภัยของ Windows
Windows 8/8.1
Windows 7
MacOS

เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วลองเปิดเพจใน Microsoft Edge อีกครั้ง

ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของบริษัทภายนอก เช่น Norton หรือ McAfee ให้เปิดแอปและตรวจหาการอัปเดตความปลอดภัยใดๆ หรือไปที่เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณอัปเดตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

เบราว์เซอร์ของคุณจะบันทึกไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราวโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้โหลดเพจได้เร็วขึ้น การล้างแคชนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการแสดงเพจได้ในบางครั้ง

ถ้าคุณสามารถเปิด Microsoft Edge ได้ ให้เลือก การตั้งค่าและอื่นๆ > ประวัติ > ล้างข้อมูลการเรียกดู เลือก เวลาทั้งหมด ภายใต้ช่วงเวลา; เลือก ประวัติการเรียกดู และ รูปและไฟล์ที่แคช แล้วเลือก ล้างข้อมูลทันที

เลือก การตั้งค่าและอื่นๆ > ประวัติ  > ล้างข้อมูลการเรียกดู เลือก เวลาทั้งหมด ภายใต้ช่วงเวลา; เลือกกล่องทั้งหมด แล้วเลือก ล้างข้อมูลทันที

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ค้นหาคำตอบและรายงานปัญหา เลือก การตั้งค่าและอื่นๆ > ความช่วยเหลือและคำติชม จากนั้นเลือก ส่งคำติชม

ลองเปิดหน้าในเบราว์เซอร์อื่น ถ้าไมเปิดขึ้น อาจเกิดปัญหากับเครือข่ายของคุณหรือเว็บไซต์เอง

ก่อนอื่น ลองเริ่มการทำงานของโมเด็มและเราเตอร์ใหม่

หากวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล ให้ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์และแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณมีปัญหาในการโหลดหน้าเว็บ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณปิดอยู่และคุณมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบสำหรับอุปกรณ์ของคุณ หากผู้ใช้หลายคนเข้าสู่ระบบในอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft Edge ปิดอยู่สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

 2. ไปที่ เริ่ม > การตั้งค่า > แอป > แอปและคุณลักษณะ

 3. ในรายการแอป ให้เลือก Microsoft Edge แล้วเลือก ปรับเปลี่ยน ถ้าคําสั่ง ปรับเปลี่ยน ไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้ที่องค์กรของคุณจะติดตั้ง Microsoft Edge และจัดการคําสั่งนั้นให้คุณ สําหรับความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณต้องการอนุญาตให้แอปนี้ทำการเปลี่ยนแปลงกับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ ให้เลือก ใช่

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว จากนั้นเลือก ซ่อมแซม ข้อมูลเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของคุณไม่ควรได้รับผลกระทบจากการซ่อมแซม

ถ้า Microsoft Edge ไม่เปิดขึ้น

โปรแกรมหรือกระบวนการที่กำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจก่อให้เกิดปัญหากับ Microsoft Edge คุณสามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

สำหรับ Windows 10 ให้ดูส่วน "เรียกใช้การสแกนด้วยตนเอง" ใน รับการปกป้องอย่างต่อเนื่องด้วยความปลอดภัยของ Windows
Windows 8/8.1
Windows 7
MacOS

ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของบริษัทภายนอก เช่น Norton หรือ McAfee ให้เปิดแอปและตรวจหาการอัปเดตความปลอดภัยใดๆ หรือไปที่เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณอัปเดตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณปิดอยู่และคุณมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบสำหรับอุปกรณ์ของคุณ หากผู้ใช้หลายคนเข้าสู่ระบบในอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft Edge ปิดอยู่สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

 2. ไปที่ เริ่ม > การตั้งค่า > แอป > แอปและคุณลักษณะ

 3. ในรายการแอป ให้เลือก Microsoft Edge แล้วเลือก ปรับเปลี่ยน ถ้าคําสั่ง ปรับเปลี่ยน ไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้ที่องค์กรของคุณจะติดตั้ง Microsoft Edge และจัดการคําสั่งนั้นให้คุณ สําหรับความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณต้องการอนุญาตให้แอปนี้ทำการเปลี่ยนแปลงกับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ ให้เลือก ใช่

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว จากนั้นเลือก ซ่อมแซม ข้อมูลเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของคุณไม่ควรได้รับผลกระทบจากการซ่อมแซม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×