ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การตั้งค่าหรือเปลี่ยนแท็บหยุด

ด้วยแท็บหยุด คุณสามารถจัดแนวข้อความไปทางซ้าย ขวา กึ่งกลาง หรือเป็นอักขระทศนิยมได้ คุณยังสามารถแทรกอักขระพิเศษก่อนแท็บ โดยอัตโนมัติ เช่น เส้นประ จุด หรือเส้น คุณสามารถสร้างแท็บหยุดที่ต่างกันได้กับกล่องข้อความทั้งหมดในสิ่งพิมพ์

เมื่อคุณแทรกแท็บหยุดภายในกล่องข้อความใน Publisher เครื่องหมายแท็บหยุดจะปรากฏบนไม้บรรทัดที่ด้านบนของเวิร์กสเปซ

เครื่องหมายแท็บหยุด

คุณสามารถค้นหาชนิดแท็บหยุดทั้งหมดได้ด้วยการคลิกตัวเลือกแท็บในมุมระหว่างไม้บรรทัดแนวนอนและแนวตั้ง เมื่อแท็บหยุดที่คุณต้องการให้ปรากฏ ให้คลิกที่ที่ตั้งบนไม้บรรทัดในที่ที่คุณต้องการวางแท็บหยุด

คุณควรใช้แท็บหยุดชนิดใด

รูปแท็บ

แท็บหยุดด้านซ้ายจะตั้งค่าตําแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่จะเรียกใช้ทางด้านขวาเมื่อคุณพิมพ์

ปุ่ม แท็บกึ่งกลาง

แท็บหยุดตรงกลางจะตั้งค่าตําแหน่งตรงกลางของข้อความ ข้อความจะจัดกึ่งกลางตําแหน่งนี้ในขณะที่คุณพิมพ์

รูปแท็บ

แท็บหยุดด้านขวาจะตั้งค่าทางด้านขวาสุดของข้อความ เมื่อคุณพิมพ์ ข้อความจะย้ายไปทางด้านซ้าย

รูปแท็บ

แท็บหยุดแบบจุดทศนิยมจะจัดแนวตัวเลขรอบจุดทศนิยม จุดทศนิยมจะยังคงอยู่ในตําแหน่งเดียวกันโดยแยกตามจํานวนหลัก (คุณสามารถจัดแนวตัวเลขรอบอักขระทศนิยมเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้แท็บทศนิยมเพื่อจัดแนวตัวเลขรอบๆ อักขระอื่น เช่น เครื่องหมายยัติภังค์หรือสัญลักษณ์และได้)

ดับเบิลคลิกที่ไม้บรรทัดแนวนอนที่คุณต้องการให้แท็บหยุด และ กล่องโต้ตอบ แท็บ จะเปิดขึ้น ที่นี่ คุณสามารถตั้งค่าแท็บหยุดโดยใช้การวัดเฉพาะ และคุณสามารถเพิ่มตัวสร้างแผนภูมิไปไว้ก่อนแท็บหยุดได้

 1. คลิกในกล่องข้อความ

 2. คลิกหน้าแรก แล้วคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

  คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 3. ในกล่อง แท็บหยุดเริ่มต้น ให้ใส่ระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างแท็บหยุด

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะใช้กับกล่องข้อความที่คุณสร้างในสิ่งพิมพ์เดียวกันเท่านั้น

สร้างแท็บหยุดใหม่

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างแท็บหยุดใหม่ด้านซ้าย ให้คลิกบนไม้บรรทัดแนวนอนที่คุณต้องการหยุดแท็บ

   เครื่องหมายแท็บหยุดจะปรากฏบนไม้บรรทัด

  • เมื่อต้องการสร้างแท็บหยุดทางขวา กึ่งกลาง หรือจุดทศนิยมใหม่ ให้คลิกตัวเลือกแท็บ รูปแท็บ (สี่เหลี่ยมที่ด้านซ้ายสุดของไม้บรรทัดแนวนอนและด้านบนของไม้บรรทัดแนวตั้ง) จนกว่าจะแสดงชนิดของแท็บหยุดที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่ที่คุณต้องการแท็บหยุดบนไม้บรรทัดแนวนอน

 3. คลิกข้อความที่คุณต้องการแทรกแท็บ แล้วกดแป้น TAB บนคีย์บอร์ดของคุณ

หมายเหตุ: ในเซลล์ตาราง ให้คลิกที่ที่คุณต้องการแทรกแท็บ แล้วกด CTRL+TAB

เอาแท็บหยุดออก

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาแท็บหยุดเดียวออกจากย่อหน้าที่มีการตั้งค่าแท็บหยุดเดียวกัน ให้ลากเครื่องหมายแท็บหยุดออกจากไม้บรรทัดแนวนอน

  • เมื่อต้องการเอาแท็บหยุดทั้งหมดออกจากย่อหน้าที่เลือก ให้คลิก หน้าแรกคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า คลิก แท็บแล้วคลิกล้างทั้งหมด

   คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 1. คลิกในย่อหน้าที่มีแท็บหยุดที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนไม้บรรทัดแนวนอน ให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายแท็บหยุด

 3. ภายใต้ เส้นโยง ให้คลิกตัวเลือกสไตล์เส้นโยงที่คุณต้องการ แล้วคลิกตกลง

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกหน้าแรก แล้วคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

  คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 3. คลิกแท็บแท็บ

 4. ในแต่ละแท็บหยุดที่คุณต้องการแทรก ภายใต้ตําแหน ่งของแท็บหยุด ให้พิมพ์ตําแหน่งของแท็บหยุด แล้วคลิกตั้งค่า

 5. ภายใต้การจัดแนวและเส้นโยง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×