ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ใช้การตั้งค่าเพื่อระบุการตั้งค่าเสียง, การแจ้งเตือน, ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง, และที่ติดต่อ และการตั้งค่าอื่นๆ ของ Lync 2013 for Windows Phone

หมายเหตุ:  บทความนี้ใช้กับ Microsoft 365 ที่ดําเนินการโดย 21Vianet ในประเทศจีน

คุณต้องการทำสิ่งใด

จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi สำหรับ VoIP, วิดีโอ, เนื้อหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ไปที่ ปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ป้อนหมายเลขWindows Phoneของคุณพร้อมรหัสประเทศ/ภูมิภาค เมื่อ Lync ไม่สามารถใช้เครือข่ายข้อมูลWi-Fiหรือเครือข่ายโทรศัพท์ในการโทรด้วยเสียงหรือการสนทนาทางวิดีโอ Lync จะโทรกลับหาคุณที่หมายเลขนี้เพื่อเชื่อมต่อคุณเข้ากับส่วนที่เป็นเสียงของการโทรด้วย Lync

 1. จากหน้าจอใดๆ ให้แตะ เพิ่มเติม () ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า

 2. ภายใต้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

การแจ้งเตือนแบบพุช

การแจ้งเตือนแบบพุชจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอใหม่หรือที่ไม่ได้รับ ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือการแจ้งเตือนเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Lync แต่ไม่ได้ใช้งานอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เมื่อต้องการเปิดการแจ้งเตือนแบบพุช ให้ตั้งค่า การแจ้งเตือนแบบพุช เป็น เปิด

รูปถ่าย

เมื่อต้องการแสดงรูปถ่ายของคุณและดูรูปถ่ายของที่ติดต่ออื่นๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ตั้งค่า แสดงรูปภาพ เป็น เปิด

การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์

เมื่อต้องการอนุญาตให้ Lync เข้าถึงที่ติดต่อในโทรศัพท์มือถือของคุณโดยใช้การค้นหา ให้ตั้งค่า สมุดโทรศัพท์ เป็น เปิด

Exchange

หน้าจอExchangeคือที่ที่คุณจะไปถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่บอก Lync วิธีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการประชุมและข้อความเสียง

สิ่งสำคัญ:  โดยปกติแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ อย่าปิด ใช้ข้อมูลประจําตัว Lync หรือ เซิร์ฟเวอร์ตรวจหาอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าทีมสนับสนุนของคุณแนะนําให้คุณทําเช่นนั้น และให้ค่าที่ถูกต้องแก่คุณ

ถ้าคุณถูกกำหนดให้เปลี่ยนข้อมูลประจำตัวของ Exchange Server ให้ทำดังนี้

 1. ย้าย ใช้ข้อมูลประจําตัว Lync เป็น ปิด

 2. แตะที่เขตข้อมูลที่เหมาะสมและใส่ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ แล้วปิดหน้าจอ

ถ้าคุณถูกกำหนดให้ปิดฟังก์ชัน เซิร์ฟเวอร์ตรวจหาโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. เลื่อน เซิร์ฟเวอร์ตรวจหาโดยอัตโนมัติ เป็น ปิด

 2. แตะที่เขตข้อมูลว่างและใส่ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) หรือ URL ของเว็บเซิร์ฟเวอร์Exchangeของคุณ ตามที่ได้รับจากทีมสนับสนุนของคุณ จากนั้นปิดหน้าจอ

พร็อกซี HTTP

อาจจําเป็นต้องมีข้อมูลพร็อกซี HTTP ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fiที่ต้องการข้อมูลพร็อกซี ถ้าคุณไม่ได้กําหนดค่าข้อมูลพร็อกซี คุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้และส่ง IM หรือการโทรไปยังผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fiเดียวกันได้ แต่สําหรับกิจกรรมอื่นๆ คุณจะต้องระบุข้อมูลพร็อกซีใน การตั้งค่า แอปไม่สามารถค้นพบพร็อกซีจากการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องเพิ่มข้อมูลพร็อกซีโดยเฉพาะในการตั้งค่าแอป Lync เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลพร็อกซี ให้ทําดังนี้

 1. ที่ด้านล่าง ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม (...) แล้วแตะ การตั้งค่า

 2. แตะที่ พร็อกซี HTTP บนหน้าจอ พร็อกซี HTTP ให้พิมพ์ข้อมูลพร็อกซี Wi-Fi ของคุณ แล้วแตะ ตั้งค่าพร็อกซี

ถ้าคุณไม่ทราบข้อมูลพร็อกซี ให้ติดต่อทีมสนับสนุนทางเทคนิคของคุณ

TTY

โหมด Text Telephone (TTY) ใช้เพื่อส่งข้อความตัวอักษรผ่านสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ TTY ต้องเชื่อมต่อกับWindows Phoneเพื่อแปลข้อมูลเสียงที่ถูกปรับเปลี่ยน มิฉะนั้นคุณอาจมีคุณภาพเสียงต่ํา การใช้โหมด TTY ในการประชุมทางโทรศัพท์อาจทําให้เกิดปัญหาคุณภาพเสียงได้เช่นกัน

 • ตามค่าเริ่มต้น TTY จะถูกปิดใช้งาน แตะ เปิด เพื่อเปิด

ธีมความคมชัดสูง

ถ้าคุณใช้การตั้งค่าทั่วไปของโทรศัพท์ของคุณเพื่อเลือกธีมความคมชัดสูง Lync จะแสดงในความคมชัดสูงด้วย ความคมชัดสูงจะเพิ่มความคมชัดระหว่างข้อความและพื้นหลัง ซึ่งจะทําให้หน้าจออ่านและนําทางได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการเปิด:

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า>ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิดใช้งาน ความคมชัดสูง

แว่นขยายหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดแว่นขยายหน้าจอของโทรศัพท์ คุณสามารถใช้รูปแบบการสัมผัสเพื่อขยายหน้าใดๆ ที่คุณกําลังดูอยู่ รวมถึงหน้า Lync เมื่อต้องการเปิด:

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า>ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิดใช้งาน แว่นขยายหน้าจอ

 3. บนหน้าที่คุณต้องการขยาย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 4. เมื่อต้องการขยายให้มากที่สุด ให้ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนการขยาย ให้ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งแล้วค้างไว้ จากนั้นแพนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดการขยาย

การบันทึก

บันทึกจะถูกใช้โดยผู้ดูแลระบบเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล ผู้ดูแลระบบอาจขอให้คุณเปิดการบันทึกเพื่อทําการแก้ไขปัญหา ถ้าคุณไม่ได้รับการร้องขอ คุณไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเลือกนี้

 • เมื่อต้องการเปิด การบันทึกการวินิจฉัย ให้ตั้งค่า การบันทึกการวินิจฉัย เป็น เปิด

วิธีใช้แบบออนไลน์

เมื่อต้องการดูหัวข้อวิธีใช้และวิดีโอแบบออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการใช้ Lync บนWindows Phone ให้ทําดังต่อไปนี้

 • จากหน้าจอใดก็ได้ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม (…) ที่ด้านล่าง แตะ เกี่ยวกับ แล้วแตะ วิธีใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×