ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การถอดเสียงช่วยให้คุณใช้การแปลงคำพูดเป็นข้อความเพื่อเขียนเนื้อหาใน Office ด้วยไมโครโฟนและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายในการถอดความคิดของคุณออกมา สร้างแบบร่างหรือเค้าร่าง และจดบันทึกย่อ 

วิธีการใช้การถอดเสียง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณโดยใช้ Microsoft Edge, Firefox หรือ Chrome

2. ไปที่ หน้าแรก > ถอดเสียง ผู้ใช้ครั้งแรกจะได้รับพร้อมท์ให้เปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานไมโครโฟน

รูปภาพของปุ่มการถอดเสียงใน Ribbon

3. ไอคอนไมค์จะปรากฏขึ้น - รอให้เปิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าไมค์เริ่มทำงานแล้ว

เคล็ดลับ: ในWindows ให้ใช้ Alt + ' (backquots) เพื่อสลับไมโครโฟน

4. แทรกเครื่องหมายวรรคตอนเมื่อใดก็ได้โดยการพูดอย่างชัดเจน

5. แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยแป้นพิมพ์หรือข้อเสนอแนะการถอดเสียงของคุณโดยไม่ต้องปิดไอคอนไมโครโฟน

6. ออกจากการถอดเสียงด้วย ปิด (X) ในแถบเครื่องมือการถอดเสียงหรือการกดปุ่มใน ribbon อีกครั้ง 

ฉันจะพูดอะไรได้บ้าง

ลองพูดว่า "บรรทัดใหม่" "ลบ" "ตัวหนา" และ "เริ่มต้นรายการ" เครื่องหมายวรรคตอน คำสั่ง และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่รองรับจะอยู่ที่ด้านล่าง

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

การแก้ไข

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*เคล็ดลับ

 • การพูดว่า “ลบ” จะเป็นการลบคำหรือเครื่องหมายวรรคตอนล่าสุดที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์

 • การพูดว่า "ลบ" จะเป็นการลบคำพูดที่พูดออกมาล่าสุดออก

 • ตัวอย่างของการใช้ [วลี] จะเป็นการเขียนตามคำบอกว่า “ช่างเป็นวันที่ดีเหลือเกิน” จากนั้นให้พูดว่า “ลบเหลือเกิน” จากนั้นคุณจะเหลือเพียงวลี "ช่างเป็นวันที่ดี"

การจัดรูปแบบ

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*เคล็ดลับ

 • คุณสามารถทำตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ หรือขีดทับคำหรือวลีได้ ตัวอย่างคือการเขียนตามคำบอกว่า "ตรวจสอบภายในพรุ่งนี้เวลา 17.00 น." จากนั้นให้พูดว่า "ทำตัวหนา พรุ่งนี้" ซึ่งจะทำให้ข้อความของคุณกลายเป็น "ตรวจสอบภายในพรุ่งนี้เวลา 17.00 น."

 • ลองใช้วลี เช่น "ทำตัวหนาคำสุดท้าย" หรือ "ขีดเส้นใต้ประโยคสุดท้าย"

การสร้างรายการ

start list
start numbered list
next line
exit list

การเพิ่มข้อคิดเห็น

add comment [your message here]*

*เคล็ดลับ

 • การพูดว่า "เพิ่มข้อคิดเห็น ดูรายการนี้พรุ่งนี้" จะแทรกข้อคิดเห็นใหม่ด้วยข้อความ "ดูรายการนี้พรุ่งนี้" ภายในข้อคิดเห็น

 • การพูดว่า "เพิ่มข้อคิดเห็น" จะเป็นการสร้างกล่องข้อคิดเห็นเปล่าที่สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ด้วยตนเอง

ในขณะที่เขียนตามคำบอก

show help
pause dictation
exit dictation*

*เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการเขียนตามคำบอกต่อ โปรดใช้แป้นพิมพ์ลัด (ALT + `) หรือกดไอคอนไมโครโฟนในเมนูเขียนตามคำบอกที่ลอยอยู่

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smiley
:-)
emoji de coração
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

hart-emoji
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

เครื่องหมายอาจปรากฏขึ้นภายใต้คำที่มีทางเลือกที่เราอาจได้ยินผิด

ถ้าคำที่ทำเครื่องหมายถูกต้องแล้ว คุณสามารถเลือก ละเว้น

คำแนะนำการเขียนตามคำบอกที่ทำเครื่องหมายที่คำ

คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองเพื่อดูการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ: สลับเปิดหรือปิดเครื่องหมายถูกถ้ามีให้ใช้งานสำหรับภาษาที่เลือก

 • ตัวกรองหยาบคาย: มาสก์วลีที่เป็นความลับด้วย ****

 • ภาษาพูด: ดูและเปลี่ยนภาษาในดรอปดาวน์

การตั้งค่าการถอดเสียง

ตามค่าเริ่มต้น การถอดเสียงจะถูกตั้งค่าเป็นภาษาของเอกสารของคุณใน Office

เรากำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงภาษาเหล่านี้และเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งและภาษาเพิ่มเติม

ภาษาที่สนับสนุน

จีน (จีน)

อังกฤษ (แคนาดา)

English (United Kingdom)

English (United States)

ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

เยอรมัน (เยอรมัน)

อิตาลี (อิตาลี)

สเปน (สเปน)

สเปน (เม็กซิโก)

ภาษาตัวอย่าง*

เดนมาร์ก

ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์)

อังกฤษ (ออสเตรเลีย)

อังกฤษ (อินเดีย)

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส (แคนาดา)

ญี่ปุ่น

นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

โปรตุเกส (บราซิล)

สวีเดน (สวีเดน)

* ภาษาตัวอย่างอาจมีความแม่นยำต่ำกว่าหรือรองรับเครื่องหมายวรรคตอนที่จำกัด

ไม่พบปุ่มการถอดเสียง

ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มเพื่อเริ่มการเขียนตามคำบอก:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้Officeเบราว์เซอร์ของคุณด้วยบัญชี Microsoft

 • บน Windows: ตรวจสอบว่าคุณมี Windows 10 หรือสูงกว่า

ปุ่มถอดเสียงเป็นสีเทา

ถ้าคุณเห็นปุ่มถอดเสียงเป็นสีเทา:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารไม่ได้อยู่ในสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

ไมโครโฟนไม่สามารถเข้าถึงได้

ถ้าคุณเห็น "โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของคุณ" หรือ "เราไม่สามารถเข้าถึงไมโครโฟนของคุณ" หลังจากคลิกปุ่มป้อนตามเสียง คุณสามารถลองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: 

กล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดของการเข้าถึงไมโครโฟน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันหรือเว็บเพจอื่นกำลังใช้งานไมโครโฟนและลองอีกครั้ง

 • ตรวจสอบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ค้นหา "ไมโครโฟน" และดูว่าคุณอาจปฏิเสธสิทธิ์ในอดีตของ Word, Office หรือ OneDrive โดยการดูในรายการที่ถูกบล็อกของคุณ เอาออกจากรายการ บล็อก รีเฟรช คลิก ถอดข้อความ บอก อีกครั้ง และเปิดใช้งาน สกรีนช็อตของการเปิดใช้งานสิทธิ์ไมโครโฟน

ไมโครโฟนไม่ทำงาน

ถ้าคุณเห็น "มีปัญหากับไมโครโฟนของคุณ" หรือ "เราตรวจไม่พบไมโครโฟนของคุณ":

การถอดเสียงไม่ได้ยินคุณ

ถ้าคุณเห็น "การถอดเสียงไม่ได้ยินคุณ" หรือถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะที่คุณถอดเสียง:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

 • ปรับระดับอินพุตของไมโครโฟนของคุณ

 • ย้ายไปยังตำแหน่งที่เงียบกว่า

 • ถ้าใช้ไมโครโฟนในตัว ให้ลองลองอีกครั้งด้วยชุดหูฟังหรือไมโครโฟนภายนอก

ปัญหาความถูกต้องหรือคำที่หายไป

ถ้าคุณพบว่ามีคำผิดอยู่ในผลลัพธ์หรือมีคำหายไปเป็นจำนวนมาก:

 • ตรวจสอบว่าคุณอยู่ใน Microsoft Edge, Firefox หรือ Chrome ใหม่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

 • หลีกเลี่ยงหรือกำจัดเสียงรอบข้างที่อาจรบกวนเสียงของคุณ

 • ลองพูดอย่างตั้งใจมากขึ้น

 • ตรวจสอบเพื่อดูว่าไมโครโฟนที่คุณกำลังใช้จำเป็นต้องได้รับการอัปเกรดหรือไม่

วิธีการใช้การถอดเสียง

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งานเท่านั้น ไม่พบปุ่มถอดเสียงใช่หรือไม่ ฟีเจอร์การเขียนตามคำบอกพร้อมใช้งานเฉพาะ สมาชิก Microsoft 365 เท่านั้น

 1. ไปที่ หน้าแรก > ถอดเสียง เมื่อได้ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft 365 บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานไมโครโฟนแล้ว 

  แท็บหน้าแรกของปุ่มการเขียนตามเสียง

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้Alt + ' (backquots) เพื่อสลับเปิดและปิดไมโครโฟน

 2. รอให้ปุ่ม ถอดเสียง เปิดขึ้นและเริ่มฟัง

  ปุ่มการเขียนตามข้อความบอก

 3. เริ่มพูดเพื่อดูข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ

 4. แทรกเครื่องหมายวรรคตอนเมื่อใดก็ได้โดยการพูดอย่างชัดเจน

 5. แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องสลับปิดไอคอนไมโครโฟน

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไปยังข้อคิดเห็นใหม่เพื่อสั่งให้ผู้อื่นได้

ฉันจะพูดอะไรได้บ้าง

ลองพูดว่า "บรรทัดใหม่", "ย่อหน้าใหม่", "ลบ", "ทำตัวหนา" และ "เริ่มแสดงรายการ" เครื่องหมายวรรคตอน คำสั่ง และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่รองรับจะอยู่ที่ด้านล่าง

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

การแก้ไข

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*เคล็ดลับ

 • การพูดว่า “ลบ” จะเป็นการลบคำหรือเครื่องหมายวรรคตอนล่าสุดที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์

 • การพูดว่า "ลบ" จะเป็นการลบคำพูดที่พูดออกมาล่าสุดออก

 • ตัวอย่างของการใช้ [วลี] จะเป็นการเขียนตามคำบอกว่า “ช่างเป็นวันที่ดีเหลือเกิน” จากนั้นให้พูดว่า “ลบเหลือเกิน” จากนั้นคุณจะเหลือเพียงวลี "ช่างเป็นวันที่ดี"

การจัดรูปแบบ

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*เคล็ดลับ

 • คุณสามารถทำตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ หรือขีดทับคำหรือวลีได้ ตัวอย่างคือการเขียนตามคำบอกว่า "ตรวจสอบภายในพรุ่งนี้เวลา 17.00 น." จากนั้นให้พูดว่า "ทำตัวหนา พรุ่งนี้" ซึ่งจะทำให้ข้อความของคุณกลายเป็น "ตรวจสอบภายในพรุ่งนี้เวลา 17.00 น."

 • ลองใช้วลี เช่น "ทำตัวหนาคำสุดท้าย" หรือ "ขีดเส้นใต้ประโยคสุดท้าย"

การสร้างรายการ

start list
start numbered list
next line
exit list

การเพิ่มข้อคิดเห็น

add comment [your message here]*

*เคล็ดลับ

 • การพูดว่า "เพิ่มข้อคิดเห็น ดูรายการนี้พรุ่งนี้" จะแทรกข้อคิดเห็นใหม่ด้วยข้อความ "ดูรายการนี้พรุ่งนี้" ภายในข้อคิดเห็น

 • การพูดว่า "เพิ่มข้อคิดเห็น" จะเป็นการสร้างกล่องข้อคิดเห็นเปล่าที่สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ด้วยตนเอง

ในขณะที่เขียนตามคำบอก

show help
pause dictation
exit dictation*

*เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการเขียนตามคำบอกต่อ โปรดใช้แป้นพิมพ์ลัด (ALT + `) หรือกดไอคอนไมโครโฟนในเมนูเขียนตามคำบอกที่ลอยอยู่

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smiley
:-)
emoji de coração
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

hart-emoji
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

เครื่องหมายอาจปรากฏขึ้นภายใต้คำที่มีทางเลือกที่เราอาจได้ยินผิด

ถ้าคำที่ทำเครื่องหมายถูกต้องแล้ว คุณสามารถเลือก ละเว้น

คำแนะนำการเขียนตามคำบอกที่ทำเครื่องหมายที่คำ

คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองเพื่อดูการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ: สลับเปิดหรือปิดเครื่องหมายถูกถ้ามีให้ใช้งานสำหรับภาษาที่เลือก

 • ตัวกรองหยาบคาย: มาสก์วลีที่เป็นความลับด้วย ****

 • ภาษาพูด: ดูและเปลี่ยนภาษาในดรอปดาวน์

เลือกตัวกรองหยาบคายแล้ว

ตามค่าเริ่มต้น การถอดเสียงจะถูกตั้งค่าเป็นภาษาของเอกสารของคุณใน Office

เรากำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงภาษาเหล่านี้และเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งและภาษาเพิ่มเติม

ภาษาที่สนับสนุน

จีน (จีน)

อังกฤษ (แคนาดา)

English (United Kingdom)

English (United States)

ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

เยอรมัน (เยอรมัน)

อิตาลี (อิตาลี)

สเปน (สเปน)

สเปน (เม็กซิโก)

ภาษาตัวอย่าง*

เดนมาร์ก

ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์)

อังกฤษ (ออสเตรเลีย)

อังกฤษ (อินเดีย)

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส (แคนาดา)

ญี่ปุ่น

นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

โปรตุเกส (บราซิล)

สวีเดน (สวีเดน)

* ภาษาตัวอย่างอาจมีความแม่นยำต่ำกว่าหรือรองรับเครื่องหมายวรรคตอนที่จำกัด

ไม่พบปุ่มการถอดเสียง

ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มเพื่อเริ่มการเขียนตามคำบอก:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ใช้งานอยู่

 • การสั่งการไม่พร้อมใช้งานใน Office 2016 หรือ 2019 Windowsโดยไม่ต้อง Microsoft 365

 • ตรวจสอบว่าคุณมี Windows 10 หรือสูงกว่า

ปุ่มถอดเสียงเป็นสีเทา

ถ้าคุณเห็นปุ่มถอดเสียงเป็นสีเทา:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารไม่ได้อยู่ในสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

ไมโครโฟนไม่สามารถเข้าถึงได้

ถ้าคุณเห็น "เราไม่สามารถเข้าถึงไมโครโฟนของคุณ":

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันหรือเว็บเพจอื่นกำลังใช้งานไมโครโฟนและลองอีกครั้ง

 • รีเฟรช คลิกที่ ถอดเสียง และให้สิทธิ์แก่เบราว์เซอร์ในการเข้าถึงไมโครโฟน

ไมโครโฟนไม่ทำงาน

ถ้าคุณเห็น "มีปัญหากับไมโครโฟนของคุณ" หรือ "เราตรวจไม่พบไมโครโฟนของคุณ":

การถอดเสียงไม่ได้ยินคุณ

ถ้าคุณเห็น "การถอดเสียงไม่ได้ยินคุณ" หรือถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะที่คุณถอดเสียง:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

 • ปรับระดับอินพุตของไมโครโฟนของคุณ

 • ย้ายไปยังตำแหน่งที่เงียบกว่า

 • ถ้าใช้ไมโครโฟนในตัว ให้ลองลองอีกครั้งด้วยชุดหูฟังหรือไมโครโฟนภายนอก

ปัญหาความถูกต้องหรือคำที่หายไป

ถ้าคุณพบว่ามีคำผิดอยู่ในผลลัพธ์หรือมีคำหายไปเป็นจำนวนมาก:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

 • หลีกเลี่ยงหรือกำจัดเสียงรอบข้างที่อาจรบกวนเสียงของคุณ

 • ลองพูดอย่างตั้งใจมากขึ้น

 • ตรวจสอบเพื่อดูว่าไมโครโฟนที่คุณกำลังใช้จำเป็นต้องได้รับการอัปเกรดหรือไม่

วิธีการใช้การถอดเสียง

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งานเท่านั้น ไม่พบปุ่มถอดเสียงใช่หรือไม่ ฟีเจอร์การเขียนตามคำบอกพร้อมใช้งานเฉพาะ สมาชิก Microsoft 365 เท่านั้น

 1. ไปที่ หน้าแรก > ถอดเสียง เมื่อได้ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft 365 บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานไมโครโฟนแล้ว 

  ปุ่มถอดเสียง

  เคล็ดลับ: 

  • แป้นพิมพ์ลัดเริ่มต้นในการเขียนตาม⌥ ( Option) + F1

  • คุณสามารถตั้งค่าแป้นพิมพ์ลัดแบบปรับแต่งเองของคุณโดยปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้: https://support.apple.com/guide/mac-help/create-keyboard-shortcuts-for-apps-mchlp2271/mac

 2. รอให้ปุ่ม ถอดเสียง เปิดขึ้นและเริ่มฟัง

  การบันทึกตามข้อความบอก

 3. เริ่มพูดเพื่อดูข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ

 4. แทรกเครื่องหมายวรรคตอนเมื่อใดก็ได้โดยการพูดอย่างชัดเจน

 5. แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องสลับปิดไอคอนไมโครโฟน

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไปยังข้อคิดเห็นใหม่เพื่อสั่งให้ผู้อื่นได้

ฉันจะพูดอะไรได้บ้าง

ลองพูดว่า "บรรทัดใหม่", "ย่อหน้าใหม่", "ลบ", "ทำตัวหนา" และ "เริ่มแสดงรายการ" เครื่องหมายวรรคตอน คำสั่ง และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่รองรับจะอยู่ที่ด้านล่าง

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

การแก้ไข

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*เคล็ดลับ

 • การพูดว่า “ลบ” จะเป็นการลบคำหรือเครื่องหมายวรรคตอนล่าสุดที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์

 • การพูดว่า "ลบ" จะเป็นการลบคำพูดที่พูดออกมาล่าสุดออก

 • ตัวอย่างของการใช้ [วลี] จะเป็นการเขียนตามคำบอกว่า “ช่างเป็นวันที่ดีเหลือเกิน” จากนั้นให้พูดว่า “ลบเหลือเกิน” จากนั้นคุณจะเหลือเพียงวลี "ช่างเป็นวันที่ดี"

การจัดรูปแบบ

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*เคล็ดลับ

 • คุณสามารถทำตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ หรือขีดทับคำหรือวลีได้ ตัวอย่างคือการเขียนตามคำบอกว่า "ตรวจสอบภายในพรุ่งนี้เวลา 17.00 น." จากนั้นให้พูดว่า "ทำตัวหนา พรุ่งนี้" ซึ่งจะทำให้ข้อความของคุณกลายเป็น "ตรวจสอบภายในพรุ่งนี้เวลา 17.00 น."

 • ลองใช้วลี เช่น "ทำตัวหนาคำสุดท้าย" หรือ "ขีดเส้นใต้ประโยคสุดท้าย"

การสร้างรายการ

start list
start numbered list
next line
exit list

การเพิ่มข้อคิดเห็น

add comment [your message here]*

*เคล็ดลับ

 • การพูดว่า "เพิ่มข้อคิดเห็น ดูรายการนี้พรุ่งนี้" จะแทรกข้อคิดเห็นใหม่ด้วยข้อความ "ดูรายการนี้พรุ่งนี้" ภายในข้อคิดเห็น

 • การพูดว่า "เพิ่มข้อคิดเห็น" จะเป็นการสร้างกล่องข้อคิดเห็นเปล่าที่สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ด้วยตนเอง

ในขณะที่เขียนตามคำบอก

show help
pause dictation
exit dictation*

*เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการเขียนตามคำบอกต่อ โปรดใช้แป้นพิมพ์ลัด (ALT + `) หรือกดไอคอนไมโครโฟนในเมนูเขียนตามคำบอกที่ลอยอยู่

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smiley
:-)
emoji de coração
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

hart-emoji
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

เครื่องหมายอาจปรากฏขึ้นภายใต้คำที่มีทางเลือกที่เราอาจได้ยินผิด

ถ้าคำที่ทำเครื่องหมายถูกต้องแล้ว คุณสามารถเลือก ละเว้น

คำแนะนำการเขียนตามคำบอกที่ทำเครื่องหมายที่คำ

คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองเพื่อดูการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ: สลับเปิดหรือปิดเครื่องหมายถูกถ้ามีให้ใช้งานสำหรับภาษาที่เลือก

 • ตัวกรองหยาบคาย: มาสก์วลีที่เป็นความลับด้วย ****

 • ภาษาพูด: ดูและเปลี่ยนภาษาในดรอปดาวน์

การตั้งค่าการถอดเสียง

ตามค่าเริ่มต้น การถอดเสียงจะถูกตั้งค่าเป็นภาษาของเอกสารของคุณใน Office

เรากำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงภาษาเหล่านี้และเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งและภาษาเพิ่มเติม

ภาษาที่สนับสนุน

จีน (จีน)

อังกฤษ (แคนาดา)

English (United Kingdom)

English (United States)

ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

เยอรมัน (เยอรมัน)

อิตาลี (อิตาลี)

สเปน (สเปน)

สเปน (เม็กซิโก)

ภาษาตัวอย่าง*

เดนมาร์ก

ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์)

อังกฤษ (ออสเตรเลีย)

อังกฤษ (อินเดีย)

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส (แคนาดา)

ญี่ปุ่น

นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

โปรตุเกส (บราซิล)

สวีเดน (สวีเดน)

* ภาษาตัวอย่างอาจมีความแม่นยำต่ำกว่าหรือรองรับเครื่องหมายวรรคตอนที่จำกัด

ไม่พบปุ่มการถอดเสียง

ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มเพื่อเริ่มการเขียนตามคำบอก:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ใช้งานอยู่

 • การสั่งการไม่พร้อมใช้งานใน Office 2016 หรือ 2019 for Mac Microsoft 365

ไม่พบปุ่มการถอดเสียง

ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มเพื่อเริ่มการเขียนตามคำบอก:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ใช้งานอยู่

 • การสั่งการไม่พร้อมใช้งานใน Office 2016 หรือ 2019 for Mac Microsoft 365

ปุ่มถอดเสียงเป็นสีเทา

ถ้าคุณเห็นปุ่มถอดเสียงเป็นสีเทา:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารไม่ได้อยู่ในสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

ไมโครโฟนไม่สามารถเข้าถึงได้

ถ้าคุณเห็น "เราไม่สามารถเข้าถึงไมโครโฟนของคุณ":

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันหรือเว็บเพจอื่นกำลังใช้งานไมโครโฟนและลองอีกครั้ง

ไมโครโฟนไม่ทำงาน

ถ้าคุณเห็น "มีปัญหากับไมโครโฟนของคุณ" หรือ "เราตรวจไม่พบไมโครโฟนของคุณ":

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบไมโครโฟนแล้ว

 • ทดสอบไมโครโฟนเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้

 • ให้ตรวจสอบไมโครโฟนในการกำหนดลักษณะของระบบ > เสียง > อินพุต

การถอดเสียงไม่ได้ยินคุณ

ถ้าคุณเห็น "การถอดเสียงไม่ได้ยินคุณ" หรือถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะที่คุณถอดเสียง:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

 • ปรับระดับอินพุตของไมโครโฟนของคุณ

 • ย้ายไปยังตำแหน่งที่เงียบกว่า

 • ถ้าใช้ไมโครโฟนในตัว ให้ลองลองอีกครั้งด้วยชุดหูฟังหรือไมโครโฟนภายนอก

ปัญหาความถูกต้องหรือคำที่หายไป

ถ้าคุณพบว่ามีคำผิดอยู่ในผลลัพธ์หรือมีคำหายไปเป็นจำนวนมาก:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

 • หลีกเลี่ยงหรือกำจัดเสียงรอบข้างที่อาจรบกวนเสียงของคุณ

 • ลองพูดอย่างตั้งใจมากขึ้น

 • ตรวจสอบเพื่อดูว่าไมโครโฟนที่คุณกำลังใช้จำเป็นต้องได้รับการอัปเกรดหรือไม่

วิธีการใช้การถอดเสียง

 1. แตะไอคอนไมโครโฟนขนาดเล็กเพื่อสลับไปยังประสบการณ์การถอดเสียง

  เริ่มฟัง

 2. แตะบนไอคอนไมโครโฟนขนาดใหญ่แล้วเริ่มพูด

  เปิดการเขียนตามข้อความบอก

 3. แทรกเครื่องหมายวรรคตอนเมื่อใดก็ได้โดยการพูดอย่างชัดเจนหรือใช้แถบเครื่องมือเครื่องหมายวรรคตอน

 4. แตะไมโครโฟนอีกครั้งเมื่อใดก็ได้เพื่อหยุดการถอดเสียงชั่วคราวหรือแตะปุ่มคีย์บอร์ดเพื่อสลับกลับไปยังคีย์บอร์ด

 5. แก้ไขข้อผิดพลาดโดยใช้ระบบสัมผัสเพื่อลบเนื้อหาและพูดอีกครั้ง หรือสลับเปิดคีย์บอร์ด

ฉันจะพูดอะไรได้บ้าง

ลองพูดว่า "บรรทัดใหม่" "ลบ" "ตัวหนา" และ "เริ่มต้นรายการ" เครื่องหมายวรรคตอน คำสั่ง และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่รองรับจะอยู่ที่ด้านล่าง

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

การแก้ไข

undo
delete

ลบ [1-100]

delete that
delete last word
delete last sentence

การจัดรูปแบบ

bold
italics
underline
strikethrough
superscript
subscript
remove [format]
clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
align [left, center, right]

การสร้างรายการ

start list
start numbered list
new line
exit list

การเพิ่มข้อคิดเห็น

add comment [your message here]*

ในขณะที่เขียนตามคำบอก

pause dictation

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

คณิตศาสตร์

วลี

เอาต์พุต

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

สกุลเงิน

วลี

เอาต์พุต

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

อีโมจิ/หน้า

วลี

เอาต์พุต

smiley
:-)
emoji de coração
<3

เครื่องหมายวรรคตอน

วลี

เอาต์พุต

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

สัญลักษณ์

วลี

เอาต์พุต

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク