การเพิ่มตารางลงในสไลด์

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในสไลด์ได้โดยการสร้างใน PowerPoint นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจาก Word หรือ Excel ได้

คุณไม่สามารถแปลงข้อความสไลด์ที่มีอยู่ลงในตารางได้ แทรกตารางเปล่าแล้วเพิ่มข้อความลงไป

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

๕๓วินาที

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง

  แสดงตัวเลือก ตาราง ในแท็บ แทรก บน Ribbon ใน PowerPoint

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้เมาส์เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  • เลือก แทรกตาราง แล้วใส่จำนวนในรายการ จำนวนคอลัมน์ และ จำนวนแถว

   แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ใน PowerPoint

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ แล้วใส่ข้อความลงไป หลังจากคุณใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่ต่อจากแถวสุดท้ายของตารางอย่างรวดเร็ว ให้คลิกภายในเซลล์สุดท้ายในตารางแถวสุดท้าย แล้วกดปุ่ม TAB

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้นคลิก แทรก บนแถบเครื่องมือขนาดย่อ แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้นคลิก ลบ บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการลบ

ด้านบนของหน้า

 1. ใน Word ให้คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นไปที่ เค้าโครง > เลือก > เลือกตาราง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือก คัดลอก

 3. ในงานนำเสนอ PowerPoint ให้เลือกสไลด์ที่ต้องการคัดลอกตารางลงไป จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณลงบนเวิร์กชีต Excel หรือเอกสาร Word ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

 1. เมื่อต้องการคัดลอกกลุ่มของเซลล์จากเวิร์กชีต Excel ให้คลิกเซลล์บนซ้ายสุดของกลุ่มเซลล์นั้น แล้วลากเพื่อเลือกแถวและคอลัมน์ที่ต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือก คัดลอก

 3. ในงานนำเสนอ PowerPoint ให้เลือกสไลด์ที่ต้องการคัดลอกตารางลงไป จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณลงบนเวิร์กชีต Excel หรือเอกสาร Word ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

เมื่อคุณแทรกสเปรดชีต Excel ลงในงานนำเสนอของคุณ สเปรดชีตที่เพิ่มเข้าไปจะกลายเป็นวัตถุ OLE ฝังตัว ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยน ธีม (สี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์) ของงานนำเสนอของคุณ ธีมนี้จะไม่มีผลกับสเปรดชีตที่คุณแทรกจาก Excel นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกใน PowerPoint เพื่อแก้ไขตารางได้เช่นกัน

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกสเปรดชีต Excel

 2. ไปที่ แทรก > ตาราง แล้วเลือก สเปรดชีต Excel

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

  หลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีต Excel หลังจากที่คุณยกเลิกการเลือกแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตาราง

หลังจากที่คุณเพิ่มตารางลงในงานนำเสนอของคุณแล้วคุณสามารถใช้เครื่องมือตารางใน PowerPoint เพื่อทำให้การจัดรูปแบบสไตล์หรือการเปลี่ยนแปลงชนิดอื่นๆไปยังตารางได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแก้ไขสิ่งที่คุณเพิ่มลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณให้ดูที่เปลี่ยนลักษณะของตาราง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในสไลด์เพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์และนำการจัดรูปแบบตารางพื้นฐานไปใช้ใน PowerPoint 2016 for Mac

แทรกตาราง

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บแทรกให้คลิกตาราง

 3. บนเมนูแทรกตารางให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือเส้นตารางจนกว่าคุณจะเน้นจำนวนของคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการแล้วคลิกเพื่อแทรกตารางของคุณ

   การแทรกตารางที่มีเส้นตาราง

  • คลิกแทรกตารางแล้วใส่ตัวเลขในกล่องจำนวนคอลัมน์และจำนวนแถว

   ตัวเลือกแทรกเมนูตาราง

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตารางให้คลิกเซลล์จากนั้นใส่ข้อความของคุณ หลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่ต่อจากแถวสุดท้ายของตารางอย่างรวดเร็ว ให้คลิกภายในเซลล์สุดท้ายในตารางแถวสุดท้าย แล้วกดปุ่ม TAB

 • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์หรือแถวให้กด Ctrl + คลิกหรือคลิกขวาที่เซลล์แล้วชี้ไปที่แทรกจากนั้นเลือกตัวเลือก

 • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ให้กด Ctrl + คลิกหรือคลิกขวาที่เซลล์แล้วชี้ไปที่ลบจากนั้นเลือกตัวเลือก

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในสไลด์ได้โดยการสร้างใน PowerPoint สำหรับเว็บ นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกและวางจาก Word สำหรับเว็บ, Outlook บนเว็บ หรือแอป Office บนเดสก์ท็อป (Word, Excel, PowerPoint )

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง

 3. ในตารางแบบดรอปดาวน์ให้ใช้เมาส์เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  บนแท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง

  ตารางเปล่าจะถูกเพิ่มลงในสไลด์

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ แล้วใส่ข้อความลงไป หลังจากคุณใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

  • เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่ต่อจากแถวสุดท้ายของตารางอย่างรวดเร็ว ให้คลิกภายในเซลล์สุดท้ายในตารางแถวสุดท้าย แล้วกดปุ่ม TAB

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้นคลิก แทรก บนแถบเครื่องมือขนาดย่อ แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้นคลิก ลบ บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการลบ

 1. ใน Word สำหรับเว็บ ให้คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอกแล้วไปที่เค้าโครง>เลือก>เลือกตาราง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือก คัดลอก

 3. ในงานนำเสนอ PowerPoint สำหรับเว็บ ของคุณให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการคัดลอกตารางลงไปจากนั้นบนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกวาง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอ PowerPoint สำหรับเว็บ ของคุณลงในเอกสาร Word สำหรับเว็บ ได้อีกด้วย

คุณสามารถคัดลอกกลุ่มของเซลล์หรือทั้งเวิร์กชีตจาก Excel สำหรับเว็บ เป็น PowerPoint สำหรับเว็บ ได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×