ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

Microsoft Wordมีแกลเลอรีหน้าปกที่สะดวกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเน้นประวัติย่อของคุณ เลือกหน้าปกและแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเอง

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หน้า ให้คลิก หน้าปก

  Ribbon ของ Office 14

 2. คลิกเค้าโครงหน้าปกจากแกลเลอรีของตัวเลือก

  หลังจากที่คุณแทรกหน้าปก คุณสามารถแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเองโดยการคลิกเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าปก เช่นชื่อเรื่อง จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณแทรกหน้าปกอีกหน้าลงในเอกสาร หน้าปกใหม่นี้จะเข้าไปแทนที่หน้าปกแรกที่คุณได้แทรกลงไปก่อนหน้านี้

 • เมื่อต้องการแทนที่หน้าปกที่สร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณต้องลบหน้าปกแรกด้วยตนเอง แล้วเพิ่มหน้าปกด้วยการออกแบบจากแกลเลอรี Word

 • เมื่อต้องการลบหน้าปกที่แทรกด้วย Wordให้คลิกแท็บแทรกคลิกหน้าปก ในกลุ่มหน้า แล้วคลิกเอาหน้าปกปัจจุบันออก

Microsoft Wordมีแกลเลอรีหน้าปกที่สะดวกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเน้นประวัติย่อของคุณ เลือกหน้าปกและแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเอง

หมายเหตุ: หน้าปกต่างไม่แสดงหมายเลขหน้า

แทรกหน้าปก

 1. บนแท็บแทรกให้คลิกหน้าปก

  บนเมนู แทรก ให้เลือก ใบปะหน้า

 2. คลิกเค้าโครงหน้าปกจากแกลเลอรีของตัวเลือก

  หลังจากที่คุณแทรกหน้าปก คุณสามารถแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเองโดยการคลิกเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าปก เช่นชื่อเรื่อง จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการดูว่าหน้าปกของคุณจะมีลักษณะอย่างไร บน เมนู มุมมอง เลือก เค้าโครงการพิมพ์ หรือ เค้าโครงเว็บ

 • ถ้าคุณแทรกหน้าปกอีกหน้าลงในเอกสาร หน้าปกใหม่นี้จะเข้าไปแทนที่หน้าปกแรกที่คุณได้แทรกลงไปก่อนหน้านี้

 • เมื่อต้องการแทนหน้าปกที่สร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณต้องลบหน้าปกแรกด้วยตนเอง จากนั้น เพิ่มหน้าปกใหม่ที่มีการออกแบบจากแกลเลอรี Word

ลบหน้าปก

 • คลิกแท็บ แทรกคลิกหน้าปกจากนั้นคลิก เอาหน้าปกออก

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×