การเลือกฟังก์ชันวันที่ที่ถูกต้อง

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Access มีฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายในที่คุณสามารถใช้ในนิพจน์เพื่อจัดรูปแบบสร้างการแยกวิเคราะห์และคำนวณวันที่และเวลา เลือกตารางที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการทำ

ฉันอยากจะ

แสดงวันที่หรือเวลาในรูปแบบที่ระบุ

แยกวันที่หรือเวลาลงในส่วน

เปลี่ยนตัวเลขและข้อความให้เป็นวันที่และเวลา

เพิ่มหรือการลบวันที่

แทรกวันที่ของวันนี้หรือเวลาปัจจุบัน

แสดงวันที่หรือเวลาในรูปแบบที่ระบุ

แสดงวันที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ คอลัมน์ผลลัพธ์สันนิษฐานว่าเขตข้อมูล [StartDate] มีค่าวันที่/เวลาของ11มกราคม๒๐๑๒17:30:15

ฟังก์ชัน

ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

รูปแบบ*

ฟังก์ชันรูปแบบทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างรูปแบบวันที่/เวลาแบบกำหนดเอง

รูปแบบ ([StartDate], "yyyy-ดด-dd")

2012-01-11

FormatDateTime*

นำรูปแบบวันที่/เวลาที่มีอยู่แล้วภายใน5รายการไปใช้กับค่า

FormatDateTime ([StartDate], vbLongDate)

วันพุธ, 11 มกราคม๒๐๑๒

MonthName*

แปลงตัวเลขเป็นชื่อเดือน ส่งกลับข้อผิดพลาดถ้าคุณใส่ตัวเลขที่อยู่นอกช่วงของ1-12

MonthName (12)

ธันวาคม

WeekdayName*

แปลงตัวเลขเป็นชื่อวันทำงาน ส่งกลับข้อผิดพลาดถ้าคุณใส่ตัวเลขที่อยู่นอกช่วงของ1-7

WeekdayName (2)

วันจันทร์

* ไม่พร้อมใช้งานในแอป Access บนเว็บ

ด้านบนของหน้า

แยกวันที่หรือเวลาลงในส่วน

บางครั้งคุณเพียงแค่ต้องการทราบส่วนหนึ่งของค่าวันที่/เวลาเช่นปีหรือนาที ฟังก์ชันเหล่านี้จะส่งกลับค่าจำนวนเต็มที่ส่งกลับทั้งหมดที่ตรงกับช่วงที่คุณกำลังค้นหา คอลัมน์ผลลัพธ์สันนิษฐานว่า [StartDate] มีค่าวันที่/เวลาของ11มกราคม๒๐๑๒17:30:15

ฟังก์ชัน

ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

ปี

ส่งกลับส่วนปีของค่าวันที่/เวลา

ปี ([StartDate])

๒๐๑๒

เดือน

ส่งกลับส่วนของเดือนของค่าวันที่/เวลา (1 ถึง 12)

เดือน ([StartDate])

1

วัน

ส่งกลับส่วนวันของค่าวันที่/เวลา (1 ถึง 31)

วัน ([StartDate])

11

วันทำงาน *

ส่งกลับวันที่ตัวเลขของสัปดาห์ (1 ถึง 7) ตามค่าเริ่มต้นวันอาทิตย์จะถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์แต่คุณสามารถระบุวันที่แตกต่างกันเป็นวันแรก

วันทำงาน ([StartDate])

4

ชั่วโมง*

ส่งกลับส่วนของชั่วโมงของค่าวันที่/เวลา (0 ถึง 23)

ชั่วโมง ([StartDate])

17

นาที*

ส่งกลับส่วนนาทีของค่าวันที่/เวลา (0 ถึง๕๙)

นาที ([StartDate])

30

วินาที*

ส่งกลับส่วนวินาทีของค่าวันที่/เวลา (0 ถึง๕๙)

วินาที ([StartDate])

15

DatePart

เวอร์ชันที่กำหนดค่าได้ของฟังก์ชันด้านบนซึ่งคุณสามารถระบุได้ว่าจะเป็นส่วนใดของค่าวันที่/เวลาที่คุณต้องการ

DatePart ("yyyy", [StartDate])

๒๐๑๒

* ไม่พร้อมใช้งานในแอป Access

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลขและข้อความให้เป็นวันที่และเวลา

Access จะจัดเก็บวันที่เป็นจำนวนจุดลอยตัวที่มีความแม่นยำสองเท่า ตัวอย่างเช่น11มกราคม๒๐๑๒ 5:30 PM จะถูกจัดเก็บเป็น๔๐๙๑๙.๗๒๙๑๗ ส่วนจำนวนเต็มที่ด้านซ้ายของจุดทศนิยมจะแสดงวันที่ ส่วนเศษส่วนทางด้านขวาของจุดทศนิยมจะแสดงถึงเวลา ฟังก์ชันเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างจำนวนจุดลอยตัวนี้จากค่าอื่นเช่นจำนวนเต็มหรือข้อความ

ฟังก์ชัน

ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ (วิธีการเข้าถึงจัดเก็บไว้)

DateSerial

หมายเหตุ:  ในแอป Access ให้ใช้ฟังก์ชันDateFromPartsหรือDateWithTimeFromParts

สร้างค่าวันที่จากจำนวนเต็มที่คุณใส่สำหรับปีเดือนและวัน

DateSerial (2012, 1, 11)

๔๐๙๑๙.๐

CDate*

แปลงข้อความเป็นค่าวันที่/เวลา จัดการทั้งส่วนวันที่และเวลาของตัวเลข

เคล็ดลับ:  ใช้ฟังก์ชันบูลีนIsDateเพื่อกำหนดว่าสตริงข้อความสามารถแปลงเป็นค่าวันที่/เวลาได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น IsDate ("1/11/2012") จะส่งกลับค่า True

CDate ("1/11/2012 17:30")

๔๐๙๑๙.๗๒๙๑๗

DateValue*

แปลงข้อความเป็นค่าวันที่/เวลาแต่ไม่ได้แปลงส่วนเวลา

DateValue ("1/11/2012 17:30")

๔๐๙๑๙.๐

TimeValue*

แปลงข้อความเป็นค่าวันที่/เวลาแต่จะไม่แปลงข้อมูลวันที่ใดๆ

TimeValue ("1/11/2012 17:30")

๐.๗๒๙๑๗

TimeSerial

หมายเหตุ:  ในแอป Access ให้ใช้ฟังก์ชันTimeFromPartsหรือDateWithTimeFromParts

สร้างค่าเวลาจากจำนวนเต็มที่คุณใส่สำหรับชั่วโมงนาทีและวินาที

TimeSerial (17, 30, 15)

๐.๗๒๙๓๔

* ไม่พร้อมใช้งานในแอป Access

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือการลบวันที่

ฟังก์ชันเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือลบช่วงของวันที่รวมถึงการคำนวณความแตกต่างระหว่างค่าวันที่/เวลาสองค่าได้

ฟังก์ชัน

ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

DateAdd

เพิ่มช่วงที่ระบุ (เช่น2เดือนหรือ3ชั่วโมง) ไปยังค่าวันที่/เวลา เมื่อต้องการลบให้ใช้ตัวเลขลบเป็นอาร์กิวเมนต์ที่สอง

DateAdd ("m", 1, "1/11/2012")

2/11/2012

DateDiff

กำหนดจำนวนช่วงเวลา (เช่นวันหรือนาที) ระหว่างค่าวันที่/เวลาสองค่า

หมายเหตุ:  โปรดจำไว้ว่าคุณยังสามารถลบค่าวันที่หนึ่งจากอีกค่าหนึ่งเพื่อให้ได้จำนวนวันระหว่างตัวอย่างเช่น #2/15/2012 #-#2/1/2012 # = 14

DateDiff ("d", "1/11/2012", "4/15/2012")

๙๕

ดูวิธีการคำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

ด้านบนของหน้า

แทรกวันที่ของวันนี้หรือเวลาปัจจุบัน

ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อกำหนดวันที่หรือเวลาปัจจุบัน คอลัมน์ผลลัพธ์สันนิษฐานว่าวันที่/เวลาของระบบปัจจุบันคือ11มกราคม๒๐๑๒17:30:15

ฟังก์ชัน

ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

แล้วตอนนี้

ส่งกลับวันที่และเวลาของระบบปัจจุบัน

Now()

1/11/2012 5:30:15 น.

วันที่

หมายเหตุ:  ในแอป Access ให้ใช้ฟังก์ชันวันนี้

ส่งกลับวันที่ของระบบปัจจุบัน

Date()

1/11/2012

เวลา*

ส่งกลับเวลาของระบบปัจจุบัน

เวลา ()

5:30:15 น.

ตัวจับเวลา*

ส่งกลับจำนวนวินาทีที่ผ่านไปตั้งแต่เที่ยงคืน

ตัวจับเวลา ()

๖๓๐๑๕

* ไม่พร้อมใช้งานในแอป Access

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×