ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้ Excel เพื่อเปิดหรือบันทึกเวิร์กชีตในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปิดและบันทึกไฟล์ต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ OpenDocument Spreadsheet (.ods) ซึ่งใช้โดยแอปพลิเคชันสเปรดชีตบางโปรแกรม เช่น OpenOffice.org Calc และ Google Docs ได้

เปิดสเปรดชีต OpenDocument ใน Excel

  1. คลิก ไฟล์ > เปิด > คอมพิวเตอร์ > เรียกดู

  2. เมื่อต้องการดูเฉพาะไฟล์ที่บันทึกไว้ในรูปแบบ OpenDocument ในรายการชนิดไฟล์ (ถัดจากกล่อง ชื่อไฟล์) ให้คลิก OpenDocument Spreadsheet (*.ods)

  3. ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดไฟล์สเปรดชีต OpenDocumentใน Excel ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบต่างไม่เหมือนกับในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

บันทึกเวิร์กชีต Excel ในรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บเวอร์ชัน Excel ของไฟล์เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นเวิร์กชีต Excel ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบไฟล์ .xlsx ก่อน แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

  1. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น > คอมพิวเตอร์ > เรียกดู

  2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก OpenDocument Spreadsheet (*.ods)

  3. ตั้งชื่อและบันทึกไฟล์ของคุณ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกเวิร์กชีตในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป ทั้งนี้เนื่องจากแอปพลิเคชันสเปรดชีต OpenDocument และ Excel สนับสนุนฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบและตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument และรูปแบบ Excel โปรดดูที่ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) และรูปแบบ Excel (.xlsx)

เคล็ดลับ: ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าลักษณะที่ปรากฏของไฟล์จะเป็นอย่างไรในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) เมื่อต้องการเปรียบเทียบไฟล์รูปแบบ Excel กับรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument ขั้นแรกให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบ Excel ก่อน จากนั้นเปิดทั้งรูปแบบ Excel และรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument แล้วตรวจดูความแตกต่างในไฟล์ทั้งสองตามที่ปรากฏขึ้นมา

เปิดสเปรดชีต OpenDocument ใน Excel

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้ว คลิ กเปิด

  2. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการจะเปิด แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดไฟล์สเปรดชีต OpenDocumentใน Excel ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบต่างไม่เหมือนกับในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

บันทึกไฟล์ Excel ในรูปแบบ OpenDocument spreadsheet

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการให้ Excel รุ่นไฟล์ของคุณ คุณต้องการ บันทึกไฟล์เป็นไฟล์ Excel ตัวอย่างเช่นในรูปแบบไฟล์.xlsx แล้ว บันทึกอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office คลิ กบันทึกเป็น

  2. คลิกรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิด หรือบันทึกแผ่นงานในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหาย นี่คือเนื่องจากฟีเจอร์ที่แตกต่างกันและตัวเลือก เช่นการจัดรูปแบบและตาราง ที่สนับสนุนแอปพลิเคชันสเปรดชีต OpenDocument และ Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบ opendocument และรูปแบบของ Excel ดูความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) และรูปแบบ Excel Online (.xlsx)

เคล็ดลับ: ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าลักษณะที่ปรากฏของไฟล์จะเป็นอย่างไรในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) เมื่อต้องการเปรียบเทียบไฟล์รูปแบบ Excel กับรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument ขั้นแรกให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบ Excel ก่อน จากนั้นเปิดทั้งรูปแบบ Excel และรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument แล้วตรวจดูความแตกต่างในไฟล์ทั้งสองตามที่ปรากฏขึ้นมา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×