ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเอง (หรือแป้นพิมพ์ลัด) ได้ด้วยการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับคำสั่งแมโครฟอนต์สไตล์หรือสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อย นอกจากนี้คุณยังสามารถเอาแป้นพิมพ์ลัดออกได้อีกด้วย คุณสามารถกำหนดหรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกโดยใช้เมาส์หรือเฉพาะคีย์บอร์ด

ใช้เมาส์ในการกำหนดหรือนำคีย์ลัดออก

 1. ไปที่ตัวเลือก>ไฟล์>กำหนด Ribbon เอง

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างกำหนด Ribbon และแป้นพิมพ์ลัดเองให้เลือกกำหนดเอง

  ปุ่ม กำหนดเอง ในบานหน้าต่าง การกำหนด Ribbon และแป้นพิมพ์ลัดเอง

 3. ในกล่องบันทึกการเปลี่ยนแปลงในให้เลือกชื่อเอกสารหรือเทมเพลตปัจจุบันที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดใน

 4. ในกล่องประเภทให้เลือกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นๆที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

 5. ในกล่องคำสั่งให้เลือกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นๆที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดให้กับคำสั่งนั้นหรือรายการอื่นจะปรากฏในกล่อง แป้นปัจจุบัน หรือด้านล่างกล่องที่มีป้ายชื่อ ปัจจุบันกำหนดให้กับ

 6. เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ทำดังต่อไปนี้:

  ให้เริ่มต้นคีย์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. ในกล่อง กดคีย์ลัดใหม่ ให้กดคีย์บอร์ดผสมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL บวกกับอีกแป้นที่คุณต้องการใช้

  2. ให้ดูที่ แป้นปัจจุบัน (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ) เพื่อตรวจดูว่าคีย์บอร์ดผสมนั้นได้ถูกกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ากำหนดแล้ว ให้เลือกคีย์บอร์ดผสมอื่นๆ ต่อไป

   การสร้างแป้นพิมพ์ลัดในกล่องโต้ตอบ กำหนดคีย์บอร์ดเอง

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดชุดของคีย์ใหม่หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้การรวมกับวัตถุประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่นการกด CTRL + B จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา ถ้าคุณมอบหมาย CTRL + B ใหม่ไปยังคำสั่งใหม่หรือรายการอื่นคุณจะไม่สามารถทำให้ข้อความเป็นตัวหนาได้โดยการกด CTRL + B ยกเว้นว่าคุณจะคืนค่าคีย์ลัดที่มอบหมายให้กับการตั้งค่าเดิมของพวกเขาโดยการเลือกตั้งค่าใหม่ทั้งหมดที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบกำหนดคีย์บอร์ดเอง

  3. เลือกมอบหมาย

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดที่มีความสามารถทางการโปรแกรมได้ คีย์บอร์ดผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนเอาไว้แล้วเพื่อเริ่มการโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ด

  นำคีย์ลัดออก

  1. ในกล่องแป้นปัจจุบันให้เลือกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการเอาออก

  2. เลือก นำออก

ใช้เพียงแป้นพิมพ์เพื่อกำหนดหรือเอาแแป้นพิมพ์ลัดออก

 1. กด ALT+F แล้ว T เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Word

 2. กดลูกศรลงเพื่อเลือก กำหนด Ribbon เอง

 3. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกระทั่ง กำหนดเอง ถูกเลือกที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ จากนั้น กด ENTER

  ปุ่ม กำหนดเอง ในบานหน้าต่าง การกำหนด Ribbon และแป้นพิมพ์ลัดเอง

 4. ในกล่อง ประเภท ให้กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้หรือเอาคีย์ลัดออก

 5. กดแป้น TAB เพื่อไปยังกล่อง คำสั่ง

 6. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้หรือเอาคีย์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการนั้นจะปรากฏในกล่อง แป้นปัจจุบัน หรือด้านล่างกล่องที่มีป้ายชื่อ ปัจจุบันกำหนดให้กับ

 7. เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ทำดังต่อไปนี้:

  ให้เริ่มต้นคีย์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่าเคอร์เซอร์จะอยู่ในกล่อง กดคีย์ลัดใหม่

  2. กดคีย์บอร์ดผสมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL บวกกับอีกแป้นที่คุณต้องการใช้

  3. ให้ดูที่ ปัจจุบันกำหนดให้กับ (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ) เพื่อตรวจดูว่าคีย์บอร์ดผสมนั้นได้ถูกกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ากำหนดแล้ว ให้เลือกคีย์บอร์ดผสมอื่นๆ ต่อไป

   การสร้างแป้นพิมพ์ลัดในกล่องโต้ตอบ กำหนดคีย์บอร์ดเอง

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดชุดของคีย์ใหม่หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้การรวมกับวัตถุประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่นการกด CTRL + B จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา ถ้าคุณมอบหมาย CTRL + B ใหม่ไปยังคำสั่งใหม่หรือรายการอื่นคุณจะไม่สามารถทำให้ข้อความเป็นตัวหนาได้โดยการกด CTRL + B ยกเว้นว่าคุณจะคืนค่าคีย์ลัดที่มอบหมายให้กับการตั้งค่าเดิมของพวกเขาโดยการเลือกตั้งค่าใหม่ทั้งหมดที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบกำหนดคีย์บอร์ดเอง

  4. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  5. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป จากนั้นกด ENTER

  6. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า กำหนด จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดที่มีความสามารถทางการโปรแกรมได้ คีย์บอร์ดผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนเอาไว้แล้วเพื่อเริ่มการโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ด

  เมื่อต้องการเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  1. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  2. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป จากนั้นกด ENTER

  3. กดแป้น SHIFT+TAB ซ้ำๆ จนกระทั่งเคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง แป้นปัจจุบัน

  4. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกคีย์ลัดที่คุณต้องการนำออก

  5. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า นำออก จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×