ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

เวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่

ถูกจำกัดด้วยหน่วยความจำที่มีอยู่และทรัพยากรของระบบ

จำนวนแถวและคอลัมน์ทั้งหมดในเวิร์กชีต

1,048,576 แถว คูณ 16,384 คอลัมน์

ความกว้างของแถว

255 อักขระ

ความสูงของแถว

409 จุด

ตัวแบ่งหน้า

แนวนอนและแนวตั้ง 1,026 ตัว

จำนวนรวมอักขระที่เซลล์สามารถมีได้

32,767 อักขระ

จำนวนอักขระในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

255

จำนวนการปัดข้อความสูงสุดต่อเซลล์

253

จำนวนแผ่นงานในหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้นคือ 1 แผ่นงาน)

สีในเวิร์กบุ๊ก

16 ล้านสี (32 บิตที่สามารถเข้าถึงสเปกตรัมสี 24 บิตอย่างเต็มที่)

มุมมองที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รูปแบบเซลล์/สไตล์เซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน

65,490

สไตล์การเติม

256

น้ำหนักเส้นและสไตล์เส้น

256

ชนิดฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกัน

มีฟอนต์ส่วนกลางให้ใช้ทั้งหมด 1,024 แบบ และ 512 แบบต่อเวิร์กบุ๊ก

รูปแบบตัวเลขในเวิร์กบุ๊ก

ระหว่าง 200 และ 250 ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Excel ที่คุณได้ติดตั้งไว้

ชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

หน้าต่างในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีต

65,530

บานหน้าต่างในหน้าต่าง

4

แผ่นงานที่ลิงก์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

สถานการณ์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ โดยรายงานสรุปจะแสดงสถานการณ์สมมติเพียง 251 สถานการณ์แรกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเซลล์ในสถานการณ์สมมติ

32

เซลล์ที่ปรับได้ใน Solver

200

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงย่อ/ขยาย

10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

รายงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงการเรียงลำดับ

64 การอ้างอิงในการเรียงลำดับหนึ่งครั้ง และไม่จำกัดเมื่อใช้การเรียงลำดับแบบเป็นลำดับ

ระดับการเลิกทำ

100

เขตข้อมูลในหนึ่งฟอร์มข้อมูล

32

พารามิเตอร์เวิร์กบุ๊ก

255 พารามิเตอร์ต่อเวิร์กบุ๊ก

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันที่สามารถเลือกได้

2,147,483,648 เซลล์

ขีดจำกัดสูงสุดของขนาดอุปกรณ์หน่วยความจำและขนาดไฟล์สำหรับเวิร์กบุ๊กตัวแบบข้อมูล

สภาพแวดล้อมแบบ 32 บิตขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่อยู่เสมือน 2 กิกะไบต์ (GB) ที่ใช้ร่วมกันโดย Excel เวิร์กบุ๊ก และ Add-in ที่ทำงานในกระบวนการเดียวกัน การแชร์พื้นที่ที่อยู่ของรูปแบบข้อมูลอาจทำงานได้ถึง 500 - 700 เมกะไบต์ (MB) แต่อาจน้อยกว่านี้หากโหลดรูปแบบข้อมูลและ Add-in อื่นๆ

สภาพแวดล้อมแบบ 64 บิตไม่มีการกำหนดขีดจำกัดตายตัวเกี่ยวกับขนาดไฟล์ ขนาดของเวิร์กบุ๊กจะถูกจำกัดตามหน่วยความจำและทรัพยากรต่างๆ ของระบบที่มีอยู่เท่านั้น

ตั้งแต่ Excel 2016 ฟังก์ชันการใช้งาน Large Address Aware ทำให้ Excel 32 บิตใช้หน่วยความจำสองเท่าเมื่อผู้ใช้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 64 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การเปลี่ยนแปลงความสามารถ Large Address Aware สำหรับ Excel

หมายเหตุ: การเพิ่มตารางลงในรูปแบบข้อมูลจะเพิ่มขนาดไฟล์ ถ้าคุณไม่มีแผนที่จะสร้างความสัมพันธ์รูปแบบข้อมูลโดยใช้แหล่งข้อมูลและชนิดข้อมูลมากมายในเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่กล่อง เพิ่มข้อมูลนี้ลงในรูปแบบข้อมูล เมื่อคุณนำเข้าหรือสร้างตาราง, Pivot Table หรือการเชื่อมต่อข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อกำหนดและขีดจำกัดของตัวแบบข้อมูล

Processor Core

64

ความยาวของชื่อไฟล์

218 อักขระ - ซึ่งรวมถึงเส้นทางของไฟล์ ตัวอย่างเช่น C:\Username\Documents\FileName.xlsx

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการคำนวณ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ความแม่นยำของตัวเลข

15 หลัก

เลขจำนวนลบที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

9.99999999999999E+307

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-9.99999999999999E+307

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

1.7976931348623158e+308

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

-1.7976931348623158e+308

ความยาวของเนื้อหาสูตร

8,192 อักขระ

ความยาวภายในของสูตร

16,384 ไบต์

รอบการคำนวณซ้ำ

32,767

อาร์เรย์เวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงที่เลือก

2,048

อาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน

255

ระดับฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

64

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

255

จำนวนของฟังก์ชันเวิร์กชีตที่พร้อมใช้งาน

341

ขนาดของกองซ้อนตัวถูกดำเนินการ

1,024

การอ้างอิงข้ามเวิร์กชีต

64,000 เวิร์กชีตที่สามารถอ้างอิงไปยังแผ่นงานอื่น

การอ้างอิงสูตรอาร์เรย์ข้ามเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่ต่อหนึ่งเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงในเซลล์เดียว

4 พันล้านสูตรที่สามารถอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว

ความยาวของเนื้อหาของเซลล์ที่มีลิงก์จากเวิร์กบุ๊กที่ปิด

32,767

วันเริ่มแรกสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

1 มกราคม 1900 (หรือ 1 มกราคม 1904 ถ้าใช้ระบบวันที่แบบ 1904)

วันที่ล่าสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

วันที่ 31 ธันวาคม 9999

จำนวนเวลาสูงสุดที่สามารถใส่ได้

9999:59:59

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการทำแผนภูมิ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

แผนภูมิที่ลิงก์ไปยังเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เวิร์กชีตที่อ้างอิงโดยแผนภูมิ

255

ชุดข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

255

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิแบบสองมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิแบบสามมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ PivotTable และรายงาน PivotChart

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

รายงาน PivotTable บนแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รายการที่ไม่ซ้ำต่อหนึ่งเขตข้อมูล

1,048,576

แถว หรือ เขตข้อมูลคอลัมน์ ในรายงาน PivotTable

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotTable

256

สูตรของรายการจากการคำนวณในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานใน รายงาน PivotChart

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotChart

256

สูตรของรายการจากการคำนวณ ในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ความยาวของชื่อ MDX สำหรับรายการ PivotTable

32,767

ความยาวสำหรับสตริง PivotTable เชิงสัมพันธ์

32,767

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานการตั้งค่า "อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย..."

ถ้าเปิดการตั้งค่า อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย... สำหรับเวิร์กบุ๊ก ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้ การตั้งค่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกแท็บ รีวิว > แชร์เวิร์กบุ๊ก โปรดทราบว่าใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่า ปุ่ม แชร์เวิร์กบุ๊ก จะถูกซ่อนอยู่ เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อน ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > แถบเครื่องมือด่วน เปิดรายการภายใต้r เลือกคำสั่งจาก แล้วเลือก คำสั่งทั้งหมด เลื่อนลงในรายการนั้นจนกว่าคุณจะเห็น แชร์เวิร์กบุ๊ก (แบบดั้งเดิม) เลือกรายการนั้นแล้วคลิก เพิ่ม คลิก ตกลง ตอนนี้ปุ่ม แชร์เวิร์กบุ๊ก จะอยู่ทางด้านบนของหน้าต่าง Excel

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ผู้ใช้ที่สามารถเปิดไฟล์ในเวลาเดียวกัน

256

มุมมองส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

วันที่เปลี่ยนประวัติถูกเก็บไว้

32,767 วัน (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน)

เวิร์กบุ๊กที่สามารถผสานกันได้ในคราวเดียวกัน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เซลล์ที่สามารถเน้นได้

32,767

สีที่ใช้ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้รายอื่น เมื่อการเน้นการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน

32 สี (ระบุผู้ใช้แต่ละคนด้วยสีที่แยกกัน การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยสีกรมท่า)

ตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊ก

0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กที่มีตาราง Excel อย่างน้อยหนึ่งตารางไม่สามารถเปิดใช้งานการตั้งค่า อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย... ได้

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

เวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่

ถูกจำกัดด้วยหน่วยความจำที่มีอยู่และทรัพยากรของระบบ

จำนวนแถวและคอลัมน์ทั้งหมดในเวิร์กชีต

1,048,576 แถว คูณ 16,384 คอลัมน์

ความกว้างของแถว

255 อักขระ

ความสูงของแถว

409 จุด

ตัวแบ่งหน้า

แนวนอนและแนวตั้ง 1,026 ตัว

จำนวนรวมอักขระที่เซลล์สามารถมีได้

32,767 อักขระ

จำนวนอักขระในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

255

จำนวนการปัดข้อความสูงสุดต่อเซลล์

253

จำนวนแผ่นงานในหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้นคือ 3 แผ่นงาน)

สีในเวิร์กบุ๊ก

16 ล้านสี (32 บิตที่สามารถเข้าถึงสเปกตรัมสี 24 บิตอย่างเต็มที่)

มุมมองที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รูปแบบเซลล์/สไตล์เซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน

65,490

สไตล์การเติม

256

น้ำหนักเส้นและสไตล์เส้น

256

ชนิดฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกัน

มีฟอนต์ส่วนกลางให้ใช้ทั้งหมด 1,024 แบบ และ 512 แบบต่อเวิร์กบุ๊ก

รูปแบบตัวเลขในเวิร์กบุ๊ก

ระหว่าง 200 และ 250 ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Excel ที่คุณได้ติดตั้งไว้

ชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

หน้าต่างในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีต

65,530 ไฮเปอร์ลิงก์

บานหน้าต่างในหน้าต่าง

4

แผ่นงานที่ลิงก์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

สถานการณ์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ โดยรายงานสรุปจะแสดงสถานการณ์สมมติเพียง 251 สถานการณ์แรกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเซลล์ในสถานการณ์สมมติ

32

เซลล์ที่ปรับได้ใน Solver

200

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงย่อ/ขยาย

10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

รายงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงการเรียงลำดับ

64 การอ้างอิงในการเรียงลำดับหนึ่งครั้ง และไม่จำกัดเมื่อใช้การเรียงลำดับแบบเป็นลำดับ

ระดับการเลิกทำ

100

เขตข้อมูลในหนึ่งฟอร์มข้อมูล

32

พารามิเตอร์เวิร์กบุ๊ก

255 พารามิเตอร์ต่อเวิร์กบุ๊ก

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันที่สามารถเลือกได้

2,147,483,648 เซลล์

Processor Core

64

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการคำนวณ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ความแม่นยำของตัวเลข

15 หลัก

เลขจำนวนลบที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

9.99999999999999E+307

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-9.99999999999999E+307

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

1.7976931348623158e+308

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

-1.7976931348623158e+308

ความยาวของเนื้อหาสูตร

8,192 อักขระ

ความยาวภายในของสูตร

16,384 ไบต์

รอบการคำนวณซ้ำ

32,767

อาร์เรย์เวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงที่เลือก

2,048

อาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน

255

ระดับฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

64

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

255

จำนวนของฟังก์ชันเวิร์กชีตที่พร้อมใช้งาน

341

ขนาดของกองซ้อนตัวถูกดำเนินการ

1,024

การอ้างอิงข้ามเวิร์กชีต

64,000 เวิร์กชีตที่สามารถอ้างอิงไปยังแผ่นงานอื่น

การอ้างอิงสูตรอาร์เรย์ข้ามเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่ต่อหนึ่งเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงในเซลล์เดียว

4 พันล้านสูตรที่สามารถอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว

ความยาวของเนื้อหาของเซลล์ที่มีลิงก์จากเวิร์กบุ๊กที่ปิด

32,767

วันเริ่มแรกสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

1 มกราคม 1900 (หรือ 1 มกราคม 1904 ถ้าใช้ระบบวันที่แบบ 1904)

วันที่ล่าสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

วันที่ 31 ธันวาคม 9999

จำนวนเวลาสูงสุดที่สามารถใส่ได้

9999:59:59

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการทำแผนภูมิ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

แผนภูมิที่ลิงก์ไปยังเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เวิร์กชีตที่อ้างอิงโดยแผนภูมิ

255

ชุดข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

255

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิแบบสองมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิแบบสามมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ PivotTable และรายงาน PivotChart

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

รายงาน PivotTable บนแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รายการที่ไม่ซ้ำต่อหนึ่งเขตข้อมูล

1,048,576

แถว หรือ เขตข้อมูลคอลัมน์ ในรายงาน PivotTable

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotTable

256

สูตรของรายการจากการคำนวณในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานใน รายงาน PivotChart

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotChart

256

สูตรของรายการจากการคำนวณ ในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ความยาวของชื่อ MDX สำหรับรายการ PivotTable

32,767

ความยาวสำหรับสตริง PivotTable เชิงสัมพันธ์

32,767

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานการตั้งค่า "อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย..."

ถ้าเปิดการตั้งค่า อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย... สำหรับเวิร์กบุ๊ก ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้ การตั้งค่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกแท็บ รีวิว > แชร์เวิร์กบุ๊ก

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ผู้ใช้ที่สามารถเปิดและแชร์ไฟล์ในเวลาเดียวกัน

256

มุมมองส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

วันที่เปลี่ยนประวัติถูกเก็บไว้

32,767 วัน (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน)

เวิร์กบุ๊กที่สามารถผสานกันได้ในคราวเดียวกัน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เซลล์ที่สามารถเน้นได้ในเวิร์กบุ๊ก

32,767

สีที่ใช้ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้รายอื่น เมื่อการเน้นการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน

32 สี (ระบุผู้ใช้แต่ละคนด้วยสีที่แยกกัน การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยสีกรมท่า)

ตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊ก

0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กที่มีตาราง Excel อย่างน้อยหนึ่งตารางไม่สามารถเปิดใช้งานการตั้งค่า อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย... ได้

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

เวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่

ถูกจำกัดด้วยหน่วยความจำที่มีอยู่และทรัพยากรของระบบ

จำนวนแถวและคอลัมน์ทั้งหมดในเวิร์กชีต

1,048,576 แถว คูณ 16,384 คอลัมน์

ความกว้างของแถว

255 อักขระ

ความสูงของแถว

409 จุด

ตัวแบ่งหน้า

แนวนอนและแนวตั้ง 1,026 ตัว

จำนวนรวมอักขระที่เซลล์สามารถมีได้

32,767 อักขระ

จำนวนอักขระในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

255

จำนวนการปัดข้อความสูงสุดต่อเซลล์

253

จำนวนแผ่นงานในหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้นคือ 3 แผ่นงาน)

สีในเวิร์กบุ๊ก

16 ล้านสี (32 บิตที่สามารถเข้าถึงสเปกตรัมสี 24 บิตอย่างเต็มที่)

มุมมองที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รูปแบบเซลล์/สไตล์เซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน

65,490

สไตล์การเติม

256

น้ำหนักเส้นและสไตล์เส้น

256

ชนิดฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกัน

มีฟอนต์ส่วนกลางให้ใช้ทั้งหมด 1,024 แบบ และ 512 แบบต่อเวิร์กบุ๊ก

รูปแบบตัวเลขในเวิร์กบุ๊ก

ระหว่าง 200 และ 250 ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Excel ที่คุณได้ติดตั้งไว้

ชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

หน้าต่างในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีต

65,530 ไฮเปอร์ลิงก์

บานหน้าต่างในหน้าต่าง

4

แผ่นงานที่ลิงก์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

สถานการณ์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ โดยรายงานสรุปจะแสดงสถานการณ์สมมติเพียง 251 สถานการณ์แรกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเซลล์ในสถานการณ์สมมติ

32

เซลล์ที่ปรับได้ใน Solver

200

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงย่อ/ขยาย

10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

รายงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงการเรียงลำดับ

64 การอ้างอิงในการเรียงลำดับหนึ่งครั้ง และไม่จำกัดเมื่อใช้การเรียงลำดับแบบเป็นลำดับ

ระดับการเลิกทำ

100

เขตข้อมูลในหนึ่งฟอร์มข้อมูล

32

พารามิเตอร์เวิร์กบุ๊ก

255 พารามิเตอร์ต่อเวิร์กบุ๊ก

รายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการคำนวณ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ความแม่นยำของตัวเลข

15 หลัก

เลขจำนวนลบที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

9.99999999999999E+307

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-9.99999999999999E+307

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

1.7976931348623158e+308

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

-1.7976931348623158e+308

ความยาวของเนื้อหาสูตร

8,192 อักขระ

ความยาวภายในของสูตร

16,384 ไบต์

รอบการคำนวณซ้ำ

32,767

อาร์เรย์เวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงที่เลือก

2,048

อาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน

255

ระดับฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

64

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

255

จำนวนของฟังก์ชันเวิร์กชีตที่พร้อมใช้งาน

341

ขนาดของกองซ้อนตัวถูกดำเนินการ

1,024

การอ้างอิงข้ามเวิร์กชีต

64,000 เวิร์กชีตที่สามารถอ้างอิงไปยังแผ่นงานอื่น

การอ้างอิงสูตรอาร์เรย์ข้ามเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่ต่อหนึ่งเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงในเซลล์เดียว

4 พันล้านสูตรที่สามารถอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว

ความยาวของเนื้อหาของเซลล์ที่มีลิงก์จากเวิร์กบุ๊กที่ปิด

32,767

วันเริ่มแรกสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

1 มกราคม 1900 (หรือ 1 มกราคม 1904 ถ้าใช้ระบบวันที่แบบ 1904)

วันที่ล่าสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

วันที่ 31 ธันวาคม 9999

จำนวนเวลาสูงสุดที่สามารถใส่ได้

9999:59:59

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการทำแผนภูมิ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

แผนภูมิที่ลิงก์ไปยังเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เวิร์กชีตที่อ้างอิงโดยแผนภูมิ

255

ชุดข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

255

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิแบบสองมิติ

32,000

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิแบบสามมิติ

4,000

จุดข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

256,000

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ PivotTable และรายงาน PivotChart

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

รายงาน PivotTable บนแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รายการที่ไม่ซ้ำต่อหนึ่งเขตข้อมูล

1,048,576

แถว หรือ เขตข้อมูลคอลัมน์ ในรายงาน PivotTable

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotTable

256

สูตรของรายการจากการคำนวณในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานใน รายงาน PivotChart

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotChart

256

สูตรของรายการจากการคำนวณ ในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ความยาวของชื่อ MDX สำหรับรายการ PivotTable

32,767

ความยาวสำหรับสตริง PivotTable เชิงสัมพันธ์

32,767

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานการตั้งค่า "อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย..."

ถ้าเปิดการตั้งค่า อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย... สำหรับเวิร์กบุ๊ก ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้ การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานเมื่อใช้ เวิร์กบุ๊กที่แชร์

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ผู้ใช้ที่สามารถเปิดและแชร์เวิร์กบุ๊กในเวลาเดียวกัน

256

มุมมองส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

วันที่เปลี่ยนประวัติถูกเก็บไว้

32,767 วัน (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน)

เวิร์กบุ๊กที่สามารถผสานกันได้ในคราวเดียวกัน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เซลล์ที่สามารถเน้นได้

32,767

สีที่ใช้ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้รายอื่น เมื่อการเน้นการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน

32 สี (ระบุผู้ใช้แต่ละคนด้วยสีที่แยกกัน การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยสีกรมท่า)

ตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊ก

0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กที่มีตาราง Excel อย่างน้อยหนึ่งตารางไม่สามารถเปิดใช้งานการตั้งค่า อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย... ได้

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×