ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

"การแสดงตน" ใน Lync คืออะไร "ความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว" ใน Lync คืออะไร เหตุใดฉันจึงควรรู้ ถ้าคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ หรือคำถามที่คล้ายกันนี้ คุณจะพบคำตอบได้ที่นี่ ก่อนอื่น เราจะให้นิยามคำสำคัญๆ เสียก่อน จากนั้นเราจะสรุปข้อมูลที่ความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวแต่ละรายการยอมให้เข้าถึงได้ สุดท้าย เราจะอธิบายวิธีเปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวที่คุณมีกับที่ติดต่อของคุณ และวิธีจำกัดการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณเมื่อคุณต้องการ

ข้อมูลการแสดงตนมีอะไรบ้าง

ข้อมูลการแสดงตนของคุณประกอบด้วย สถานะความพร้อมให้ติดต่อของคุณ (เช่น ว่าง หรือ ไม่อยู่) ตัวบ่งชี้การแสดงตนที่กำหนดเป็นรหัสสี (เช่น สีเขียว เหลือง หรือแดง) หมายกำหนดการของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และบันทึกย่อส่วนบุคคลของคุณหรือไม่อยู่ที่สำนักงาน

ความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวคืออะไร

ใน Lync ความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวจะควบคุมว่าบุคคลอื่นจะเห็นข้อมูลการแสดงตนของคุณได้มากน้อยเพียงใด ที่ติดต่อแต่ละคนของคุณจะมีความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวกับคุณหนึ่งในห้าอย่าง และแต่ละอย่างให้การเข้าถึงปริมาณข้อมูลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ติดต่อใหม่จะได้รับตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่มเขาเข้ามา จะได้เรียนรู้ว่าคุณอยู่ที่ใด เวลาที่คุณว่าง และวิธีที่จะติดต่อคุณ ได้มากกว่า ที่ติดต่อภายนอก แต่น้อยกว่า เวิร์กกรุ๊ปเพื่อนและครอบครัว ซึ่งคุณคงคาดได้ว่า สามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้มากกว่าความสัมพันธ์อื่นทั้งหมด (มียกเว้นข้อหนึ่งคือที่ติดต่อที่มีความสัมพันธ์ เวิร์กกรุ๊ป กับคุณอาจจำเป็นต้องหาคุณในไซต์ทำงานของคุณ ดังนั้นจะมีเฉพาะที่ติดต่อเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถเห็นสถานที่ประชุมของคุณและเรียกความสนใจของคุณผ่านทาง Lync ได้แม้ว่าคุณจะได้ตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน แล้วก็ตาม)

ระดับความเป็นส่วนตัวใดให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลใด

ตารางนี้แสดงว่าใครสามารถดูอะไรได้

ชนิดของข้อมูล:

พร้อมใช้งานกับ:

ที่ติดต่อภายนอกใช่หรือไม่

ผู้ร่วมงานใช่ไหม

เวิร์กกรุ๊ปใช่หรือไม่

เพื่อนและครอบครัวใช่ไหม

ข้อมูลการแสดงตน

มี

มี

มี

มี

สถานะการแสดงตน

มี

มี

มี

มี

ชื่อที่แสดง

มี

มี

มี

มี

ที่อยู่อีเมล

มี

มี

มี

มี

ตำแหน่ง *

มี

มี

ได้

มี

โทรศัพท์ที่ทำงาน *

มี

มี

โทรศัพท์มือถือ *

มี

โทรศัพท์บ้าน *

มี

โทรศัพท์อื่นๆ

มี

ได้

มี

มี

บริษัท *

มี

มี

ได้

มี

สำนักงาน *

มี

มี

มี

มี

ไซต์ SharePoint *

มี

สถานที่ประชุม #

มี

เรื่องการประชุม #

มี

มี

มี

ข้อมูลว่างไม่ว่าง

มี

ได้

มี

ชั่วโมงทำงาน

มี

ได้

มี

ตำแหน่งที่ตั้ง #

มี

มี

มี

บันทึกย่อ (บันทึกย่อเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน)

มี

ได้

มี

บันทึกย่อ (ส่วนบุคคล)

มี

ได้

มี

ที่ใช้งานล่าสุด

มี

มี

มี

ที่อยู่เว็บของรูปถ่ายส่วนบุคคล (ถ้ามี)

มี

มี

ได้

มี

 • เครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ด้านบนหมายถึงว่า ถ้าข้อมูลนี้ถูกกำหนดไว้ในบริการไดเรกทอรีขององค์กร ข้อมูลนี้จะสามารถมองเห็นได้โดยที่ติดต่อทั้งหมดในองค์กรของคุณ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว รวมถึงที่ติดต่อภายนอก (ถ้าได้รับการกำหนดค่า และยอมรับโดยเครือข่ายขององค์กรของคุณ)

 • เครื่องหมายปอนด์ (#) ด้านบนบ่งชี้ว่าข้อมูลนี้จะปรากฏให้เห็นตามค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของคุณด้วยที่ติดต่อ

เมื่อต้องการดูที่ติดต่อของคุณตามความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ให้ทำดังนี้

 • เปิด Lync และในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้คลิกแท็บ ความสัมพันธ์ ในพื้นที่เหนือที่ติดต่อของคุณ (ตัวเลือกอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มสถานะ และ ใหม่)

เมื่อต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวที่คุณมีกับที่ติดต่อ ให้ทำดังนี้

 • ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิกความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวใหม่สำหรับที่ติดต่อนั้น

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ที่ติดต่อจะได้รับการกำหนดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็น ผู้ร่วมงาน เมื่อคุณเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ ถ้าคุณมีที่ติดต่อใดๆ ที่คุณได้กำหนดความสัมพันธ์เป็นแบบอื่นแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวกลับไปเป็น ผู้ร่วมงาน ได้ด้วยการคลิก ผู้ร่วมงาน หรือ กำหนดความสัมพันธ์อัตโนมัติ

ซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Lync จะปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งของคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบจากสถานที่ต่างๆ คุณสามารถซ่อนข้อมูลนี้จากผู้อื่นได้ด้วยการทำดังต่อไปนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูตำแหน่งที่ตั้งใต้ชื่อของคุณ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก แสดงตำแหน่งที่ตั้งของฉันต่อบุคคลอื่น

เปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัว

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ทุกคนยกเว้น ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก สามารถดูสถานะการแสดงตนของคุณได้ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว คุณสามารถทำได้ดังนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก สถานะ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. คลิก ฉันต้องการให้ทุกคนเห็นสถานะของฉันโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าระบบ (แทนที่การตั้งค่าเริ่มต้น)

 4. คลิก ฉันต้องการให้ผู้ดูแลระบบตัดสินใจ ปัจจุบันทุกคนเห็นสถานะของฉัน แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

เกี่ยวกับโหมดความเป็นส่วนตัวมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ถ้าองค์กรของคุณได้เปิดใช้งาน โหมดความเป็นส่วนตัว ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ใน Lync คุณจะสามารถเลือกที่จะจำกัดการมองเห็นข้อมูลการแสดงตนของคุณไว้เฉพาะกับบุคคลที่คุณได้เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณได้ คุณทำได้โดยการเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้บนหน้าต่าง ตัวเลือก ->สถานะ

 • ฉันต้องการให้ทุกคนมองเห็นสถานะของฉันได้

 • ฉันต้องการให้เฉพาะบุคคลในรายการที่ติดต่อเห็นสถานะของฉัน

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณกำลังใช้งาน Lync ในโหมดความเป็นส่วนตัว Microsoft Communicator รุ่นก่อนหน้านี้จะถูกบล็อก

บล็อกที่ติดต่อ

เมื่อต้องการป้องกันที่ติดต่อจากการเข้าถึงคุณผ่าน IM หรือโทรศัพท์ใน Lync ให้ทำดังนี้

 1. ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อที่คุณต้องการบล็อก

 2. คลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว แล้วคลิก ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก

หมายเหตุ: ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะยังคงสามารถมองเห็นได้โดยติดต่อที่ถูกบล็อก

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×