คุณลักษณะของ Word ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ใน Word Starter

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

Microsoft Word Starter 2010 เป็น Word เวอร์ชันที่ไม่ซับซ้อนซึ่งได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Word Starter รวมฟีเจอร์พื้นฐานในการสร้างและทำงานกับเอกสาร แต่ไม่มีชุดฟีเจอร์เต็มรูปแบบที่มีใน Word เวอร์ชันสมบูรณ์ บทความนี้จะแสดงความแตกต่างระหว่างฟีเจอร์ของ Word Starter และ Word เวอร์ชันสมบูรณ์

ถ้าคุณพบว่าคุณจำเป็นต้องใช้ชุดคุณลักษณะที่เต็มรูปแบบกว่าที่ Word Starter มี คุณสามารถปรับรุ่นจาก Word Starter เป็น Word ได้อย่างง่ายดาย บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สั่งซื้อ เพื่อเยี่ยมชมร้านขายปลีกออนไลน์ที่ซึ่งคุณสามารถสั่งซื้อและดาวน์โหลด Office ได้ทันที

เนื้อหาเอกสาร

ฟีเจอร์นี้ใน Word...

จะได้รับการสนับสนุนดังนี้ใน Word Starter...

Add-in

ไม่พร้อมใช้งาน

Add-in ไม่สามารถติดตั้งได้ใน Word Starter ถ้าคุณเปิดเอกสารที่สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Add-in ของ Word คุณลักษณะบางอย่างในเอกสารอาจไม่ได้รับการสนับสนุน

กราฟิก SmartArt

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มี SmartArt คุณสามารถแก้ไขหรือจัดรูปแบบข้อความ จัดรูปแบบรูปร่าง และตัด คัดลอก วาง หรือลบกราฟิก SmartArt ทั้งหมดได้

ที่คั่นหน้า

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีที่คั่นหน้า คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงที่คั่นหน้าเพื่อข้ามไปยังที่คั่นหน้าต่างๆ ได้

การอ้างอิงโยง

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีการอ้างอิงโยง คุณสามารถฟื้นฟูข้อมูลหรือลบการอ้างอิงโยงได้

สารบัญ

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีสารบัญ คุณสามารถฟื้นฟูข้อมูล คัดลอกและวางรายการ จัดรูปแบบข้อความ หรือลบสารบัญได้

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเพื่อข้ามไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

คำอธิบายภาพ

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีคำอธิบายภาพ คุณสามารถฟื้นฟูข้อมูลได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางรายการดัชนี และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

ดัชนี

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีดัชนี คุณสามารถฟื้นฟูข้อมูลได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

สมการ

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีสมการที่จัดรูปแบบ คุณสามารถแสดงสมการนั้นแบบอินไลน์ และคุณสามารถแก้ไขสมการได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก วาง หรือลบสมการ และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

สารบัญภาพ

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีสารบัญภาพ คุณสามารถฟื้นฟูข้อมูลได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางรายการ และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

สารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย คุณสามารถฟื้นฟูข้อมูลได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางรายการ และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม คุณสามารถแก้ไขข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล และคุณสามารถฟื้นฟูข้อมูลได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

บรรทัดลายเซ็น

ไม่สามารถสร้างได้ การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีบรรทัดลายเซ็นซึ่งมีลายเซ็นที่ถูกต้อง คุณสามารถดูรายละเอียดของลายเซ็นได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก วาง ลบ หรือปรับขนาดบรรทัดลายเซ็นได้อีกด้วย

ส่วนประกอบด่วน รวมทั้งตัวควบคุมเนื้อหา ข้อความอัตโนมัติ และเขตข้อมูล

ไม่สามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหาได้ ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีตัวควบคุมเนื้อหา คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของตัวควบคุมหรือลบตัวควบคุมเนื้อหาได้

ข้อความอัตโนมัติบางชนิด (เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้) คุณสมบัติเอกสาร และเขตข้อมูลสามารถแทรกลงในเอกสารได้โดยใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่แกลเลอรีส่วนประกอบด่วน ตัวอย่างเช่น ใน Word Starter คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าปัจจุบันหรือวันที่และเวลาปัจจุบันด้วยคำสั่งบนแท็บ แทรก

วัตถุ

สามารถเพิ่มวัตถุลงในเอกสารได้โดยการลากแล้วปล่อยลงบนเอกสาร วัตถุบางชนิดจะแสดงเป็นรูป แต่วัตถุอื่นๆ จะพร้อมใช้งานโดยการคลิกที่แท็บ แฟ้ม แล้วคลิก เปิด ถ้ามีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเปิดวัตถุนั้นติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อคิดเห็น

ไม่สามารถสร้างหรือลบได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีข้อคิดเห็น คุณสามารถจัดรูปแบบและแก้ไขข้อความในข้อคิดเห็นได้

แฟ้มในรูปแบบต่อไปนี้

  • .dsn

  • .mde

  • .accde

  • .odc

  • .udl

  • .wll

แฟ้มเหล่านี้จะไม่เปิดใน Word Starter

คุณลักษณะในโปรแกรม

ฟีเจอร์ใน Word

ความพร้อมใช้งานใน Word Starter

แถบเครื่องมือด่วน

คุณสามารถแสดงแถบเครื่องมือด่วนด้านบนหรือด้านล่าง Ribbon ได้ แต่จะไม่สามารถเพิ่มหรือเอาคำสั่งออกจากแถบเครื่องมือด่วนได้

ข้อความเป็นคำพูด

ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Word Starter ซึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนด แถบเครื่องมือด่วน เองและนั่นไม่ได้รับการสนับสนุนใน Word Starter

การกำหนด Ribbon เอง

Ribbon ใน Word Starter ไม่สามารถกำหนดเองได้ แต่คุณสามารถย่อให้เล็กสุดและขยายได้โดยการกด CTRL+F1

การติดตามการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่คุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลงเปิดอยู่ คุณจะเห็นเครื่องหมายแก้ไขในเอกสาร คุณไม่สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ และคุณไม่สามารถเปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word Starter ได้

ตัวจัดระเบียบแบบเอกสารสำเร็จรูป

ตัวจัดระเบียบแบบเอกสารสำเร็จรูปไม่พร้อมใช้งานใน Word Starter ในการกำหนดหน้าปก ส่วนหัว ส่วนท้าย หมายเลขหน้า และแกลเลอรีกล่องข้อความเอง แกลเลอรีต่างๆ จะพร้อมใช้งานใน Word Starter และจะรวมรายการต่างๆ ที่พร้อมใช้งานจาก Office.com ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การป้องกันเอกสาร

คุณไม่สามารถเปิดหรือปิดการป้องกันเอกสารได้ ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีการป้องกันเอกสารเปิดอยู่ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะตำแหน่งที่คุณได้รับสิทธิ์ให้เปลี่ยนแปลงเท่านั้น

แพคภาษา

เครื่องมือพิสูจน์อักษรได้รับการสนับสนุน แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้หรือวิธีใช้

การใช้งานร่วมกัน

คุณสามารถแชร์เอกสารของคุณได้โดยการบันทึกไว้ที่ Windows Live OneDrive ตำแหน่งบนเครือข่าย หรือโดยการส่งทางอีเมล อย่างไรก็ตาม Word Starter ไม่ได้รวมคำสั่งสำหรับการส่งเอกสารของคุณเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต หรือสำหรับการบันทึกเอกสารของคุณไปยังไซต์ SharePoint

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×