ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

GroupMe ช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มผ่าน SMS ได้ ถ้าคุณถูกเพิ่มลงในกลุ่ม GroupMe ตาม SMS คุณสามารถใช้คําสั่งเหล่านี้ในกลุ่มได้:

#help - ส่งข้อความพร้อมคำสั่งพื้นฐานที่คุณอาจลืมไปแล้ว 

#add [ชื่อ] [โทรศัพท์] - ต่อท้ายคำสั่ง "#add" ด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเพื่อเพิ่มลงในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น #add Pat 5551234567 จะเพิ่มตัวเลข (555) 123-4567 ลงในกลุ่มที่มีชื่อ "Pat" 

#list - แสดงรายการชื่อของทุกคนในกลุ่มของคุณ 

#topic [หัวข้อ] - เปลี่ยนชื่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ส่งข้อความ #topic กลุ่มการศึกษา เพื่อตั้งชื่อกลุ่มของคุณเป็น "กลุ่มการศึกษา" 

#name [ชื่อ] - ตั้งชื่อของคุณเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นใคร ตัวอย่างเช่น #name John จะเปลี่ยนชื่อของคุณเป็น John คำสั่งนี้จะเปลี่ยนชื่อของคุณสำหรับกลุ่มที่ระบุเท่านั้น 

#mute | #unmute - ปิดเสียงและเปิดเสียงกลุ่ม ส่งข้อความ #mute เพื่อหยุดรับข้อความจากกลุ่มนี้ เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มรับข้อความอีกครั้ง ให้ส่งข้อความ #unmute 

#remove [ชื่อหรือหมายเลข] - หากคุณเป็นเจ้าของกลุ่ม ให้ส่งข้อความ "#remove" ถึงกลุ่ม พร้อมชื่อหรือหมายเลขของสมาชิกกลุ่มที่คุณต้องการลบ แล้วเราจะลบออกจากกลุ่ม 

#stay - คุณจะได้รับ 12 ข้อความเมื่อคุณถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป็นครั้งแรก และจะต้องส่งข้อความคำสั่ง #stay ไปยังแต่ละกลุ่มที่คุณต้องการรับข้อความต่อไป  

#exit - ลบคุณออกจากกลุ่มโดยอัตโนมัติ หากคุณเป็นเจ้าของกลุ่ม คุณจะไม่สามารถออกจากกลุ่มได้ แต่คุณสามารถลบกลุ่มทั้งหมดได้โดยการส่งข้อความ #delete 

หมายเหตุ: ขณะนี้การใช้ GroupMe ผ่าน SMS ได้รับการสนับสนุนภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×