งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ปฏิทินใน Outlook กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น เราได้ทดสอบสิ่งนี้กับโปรแกรมผู้บรรยายและ JAWS แล้ว แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้หากโปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเทคนิคเดียวกัน คุณสามารถเปิดและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทินเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แสดงจำนวนวัน สัปดาห์ทำงาน สัปดาห์แบบเต็ม หรือเดือนที่เลือก ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณต้องการในการทำงาน

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน”

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกมุมมองปฏิทิน:

  • กดแป้น Alt + ตัวเลขเพื่อแสดงจำนวนวันตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยเริ่มต้นจากวันนี้ ตัวอย่างเช่น กด Alt+0 เพื่อแสดง 10 วัน

  • กด Ctrl+Alt+2 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน

  • กด Ctrl+Alt+3 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์แบบเต็ม

  • กด Ctrl+Alt+4 เพื่อแสดงมุมมองเดือน

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน” ตามด้วยจำนวนของกิจกรรมในมุมมองนั้น

 2. กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.) เพื่อเรียกดูกิจกรรมในมุมมองปัจจุบัน สำหรับแต่ละกิจกรรม คุณจะได้ยินชื่อ เวลา และผู้จัดงาน กด Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อย้ายไปยังกิจกรรมก่อนหน้า

 3. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อย้ายไปมาในปฏิทิน:

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปยังวันถัดไปหรือวันก่อนหน้า

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายไปยังสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์ก่อนหน้า

  • กดแป้น Alt+Page Down หรือ Page Up เพื่อย้ายไปยังเดือนถัดไปหรือเดือนก่อนหน้า

 4. ถ้าคุณต้องการแก้ไขกิจกรรมที่เลือกอยู่ ให้กด Enter แล้วใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

  • กด Alt+U เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูล เรื่อง แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อความ

  • กด Alt+I เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อความ

  • กด Alt+T เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแถว เวลาเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้น ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาเริ่มต้น” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

  • กด Alt+D เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแถว เวลาสิ้นสุด เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่สิ้นสุด ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาสิ้นสุด” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

 5. เมื่อต้องการแก้ไขคำอธิบายของกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, กำลังแก้ไข” แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อความ ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “บันทึกย่อ, แก้ไข”

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กด Alt+H, A แล้วกด V หน้าต่างกิจกรรมจะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังปฏิทิน

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business จากปฏิทิน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype for Business ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ให้แน่ใจว่าคุณมี Skype for Business ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณแล้ว

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl + 2 เพื่อเปิดมุมมองปฏิทิน

 2. โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศมุมมองที่เปิดขึ้น เช่น มุมมอง สัปดาห์ทำงาน หรือมุมมอง เดือน และจำนวนของรายการที่อยู่ในมุมมอง โฟกัสจะอยู่ที่วันนี้

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถนำทางเหตุการณ์ปฏิทินของวันนี้ในมุมมอง เดือน ได้ ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในมุมมอง เดือน ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองอื่นก่อน เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นมุมมองอื่น เช่น สัปดาห์ทำงาน ให้กด Ctrl+Alt+2

 3. เมื่อต้องการนำทางเหตุการณ์ปฏิทินที่กำลังจะมาถึงสำหรับวันนี้ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการในอดีต ให้กด Shift+Tab

 4. เมื่อคุณได้ยินการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วม ให้กด Ctrl+O รายการปฏิทินจะเปิดขึ้น

 5. เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม ให้กด Alt+H, Y หน้าต่างการประชุม Skype for Business จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการเข้าร่วมพร้อมประสบการณ์วิดีโอและเสียงแบบเต็มตัว ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ ให้กดแป้นโลโก้ Windows+F4

  • เมื่อต้องการวางสาย ให้กด Ctrl+Enter

พิมพ์กิจกรรมของคุณ

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน” ตามด้วยจำนวนของกิจกรรมในมุมมองนั้น

 2. กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.) เพื่อเรียกดูกิจกรรมในมุมมองปัจจุบัน สำหรับแต่ละกิจกรรม คุณจะได้ยินชื่อ เวลา และผู้จัดงาน กด Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อย้ายไปยังกิจกรรมก่อนหน้า

 3. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อย้ายไปมาในปฏิทิน:

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปยังวันถัดไปหรือวันก่อนหน้า

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายไปยังสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์ก่อนหน้า

  • กดแป้น Alt+Page Down หรือ Page Up เพื่อย้ายไปยังเดือนถัดไปหรือเดือนก่อนหน้า

 4. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรมที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Enter

 5. กด Alt+F แล้วกด P เมนู พิมพ์ จะเปิดขึ้น

 6. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ให้กด I จากนั้นค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีแป้นลูกศรขึ้นและลงแล้วกด Enter

 7. เมื่อต้องการพิมพ์กิจกรรม ให้กด Alt+P แล้วกด P

 8. ถ้าคุณกำลังพิมพ์ไปยังไฟล์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแปลงกิจกรรมเป็นรูปแบบ PDF ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วกด Enter เพื่อสร้างไฟล์

  เมนู พิมพ์ จะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังหน้าต่างกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทินใน Outlook 2016 for Mac ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถเปิดและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทินเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แสดงวันที่เลือก สัปดาห์ทำงาน สัปดาห์แบบเต็ม หรือเดือน ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณต้องการในการทำงาน

 1. ใน Outlook ให้กด Command+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินกรอบเวลาที่แสดงขึ้น

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกมุมมองปฏิทิน:

  • กด Control+Command+1 เพื่อแสดงมุมมองวัน

  • กด Control+Command+2 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน

  • กด Control+Command+3 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์แบบเต็ม

  • กด Control+Command+4 เพื่อแสดงมุมมองเดือน

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ใน Outlook ให้กด Command+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินช่วงเวลา และระบุว่ามีกิจกรรมที่จัดกำหนดการหรือไม่

 2. ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในปฏิทิน:

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนถัดไป ให้กดแป้น Command+ลูกศรขวา

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้า ให้กดแป้น Command+ลูกศรซ้าย

 3. ในมุมมองใดก็ได้ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูกิจกรรมสำหรับช่วงเวลาที่แสดง เมื่อคุณเลื่อน VoiceOver จะประกาศกิจกรรมเป็น “<วันที่>, <ชั่วโมง>, <ชื่อกิจกรรม>, <สถานที่ของกิจกรรม>”

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม ให้กด Spacebar เหตุการณ์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ให้กด Esc

 5. เมื่อต้องการเปิดและแก้ไขกิจกรรม ให้กด Command+O หน้าต่างกิจกรรมจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “ขณะนี้อยู่ใน <ชื่อกิจกรรม>, <การนัดหมาย/การประชุม>”

 6. เมื่อต้องการเรียกดูรายละเอียดของเหตุการณ์และตัวเลือก ให้กดแป้น Tab แล้ว VoiceOver จะประกาศรายละเอียดและตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 7. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการประชุม ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่งการอัปเดต" แล้วกด Spacebar

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการนัดหมาย ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกและปิด” แล้วกด Spacebar

 8. กิจกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลง และโฟกัสจะย้ายไปยัง ปฏิทิน

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business จากปฏิทิน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype for Business ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ให้แน่ใจว่าคุณมี Skype for Business for Mac ติดตั้งไว้ใน Mac ของคุณ และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณแล้ว

 1. ใน Outlook ให้กด Command + 2 เพื่อเปิดมุมมองปฏิทิน

 2. โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศมุมมองที่เปิดขึ้น และจำนวนของรายการที่อยู่ในมุมมอง เมื่อต้องการนำทางเหตุการณ์ ให้กดแป้น Tab เมื่ออยู่ที่เหตุการณ์ที่คุณต้องการเปิด ให้กด Command+O

 3. กดแป้น Tab เพื่อนำทางในกล่องโต้ตอบเหตุการณ์ เมื่อคุณไปถึงพื้นที่ข้อความ VoiceOver จะประกาศว่า: "เอกสาร ข้อความ" หรือ "ข้อความ แก้ไขข้อความ"

 4. ลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมจะอยู่ภายในข้อความ กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อไปยังพื้นที่ข้อความ

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในข้อความ เมื่อคุณได้ยิน "ลิงก์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์" ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 6. ถ้าคุณได้ยิน "ตอนนี้คุณอยู่ที่องค์ประกอบข้อความ" เบราว์เซอร์อาจขออนุญาตคุณเพื่อเปิดหน้าต่างการประชุม Skype for Business เมื่อต้องการอนุญาต ให้ใช้ตัวเลือกรายการเพื่อนำทางไปยังปุ่ม อนุญาต เมื่อต้องการเปิดตัวเลือกรายการ ให้กด Control+Option+I จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "อนุญาตให้ใช้ปุ่มสลับ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลื่อนโฟกัสไปยังปุ่ม กด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อกดปุ่ม

 7. กล่องโต้ตอบ เข้าร่วมเสียงการประชุม จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการเข้าร่วมพร้อมประสบการณ์วิดีโอและเสียงแบบเต็มตัว ให้กด Enter

 8. กล่องโต้ตอบ เข้าร่วมเสียงการประชุม จะปิดลง แล้วหน้าต่างการประชุม Skype for Business จะเปิดขึ้น และคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ ให้กด Shift+Command+M เมื่อต้องการวางสาย ให้กด Shift+Command+E

พิมพ์ปฏิทินของคุณ

พิมพ์วัน สัปดาห์ หรือเดือนปฏิทินที่เลือกใน Outlook

 1. ใน Outlook ให้กด Command+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินช่วงเวลาที่แสดง และระบุว่ามีกิจกรรมที่จัดกำหนดการหรือไม่

 2. ตั้งค่าให้ปฏิทินแสดงมุมมองที่คุณต้องการพิมพ์ (วันสัปดาห์ทำงานสัปดาห์ หรือ เดือน) แล้วนำทางไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนที่คุณต้องการใส่ในการพิมพ์

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้กด Command+P แล้วกล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

 4. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้กด Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 5. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุุ่มพิมพ์เริ่มต้น” แล้วกด Spacebar ปฏิทินจะถูกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทินใน Outlook สำหรับ iOS ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถเปิดและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทินเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถเลือกระหว่างสามตัวเลือกในการดูปฏิทิน มุมมอง วาระการประชุมวัน หรือ 3 วัน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วาระการประชุม

 1. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินมุมมองปัจจุบันตัวอย่างเช่น "มุมมองวาระการประชุม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. รายการของตัวเลือกมุมมองจะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ในมุมมองใดก็ได้ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินกิจกรรมแรกของวัน เมื่อต้องการเรียกดูกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต ให้ปัดขึ้น VoiceOver จะประกาศชื่อกิจกรรม วันที่และเวลา สถานที่ และระยะเวลา เมื่อคุณเลื่อนไปตามเหตุการณ์

 2. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนกิจกรรม เหตุการณ์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

 3. เมื่อต้องการฟังรายละเอียดของเหตุการณ์ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายหรือเลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งนิ้วลงในหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์

 4. เมื่อต้องการแก้ไขเหตุการณ์ในหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรมให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไข" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม จะเปิดขึ้น

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายละเอียดกิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ และทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 6. เมื่อเสร็จแล้วให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business จากปฏิทิน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype for Business ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ให้แน่ใจว่าคุณมีแอป Skype for Business สำหรับ iOS ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ แอปกำลังทำงานอยู่ และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณแล้ว เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้ดู เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้เยี่ยมชม

 1. ในปฏิทิน Outlook ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "วาระการประชุมวันนี้ <วันที่> ของวันนี้" ถ้าคุณมีเพียงหนึ่งเหตุการณ์สำหรับวันนี้ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเหตุการณ์ ถ้าคุณมีเหตุการณ์เพิ่มเติมคุณสามารถเรียกดูได้โดยการปัดขึ้นหรือลง เมื่ออยู่บนเหตุการณ์ที่คุณต้องการเปิดให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่ม เข้าร่วม" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ Skype for Business จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยินเสียงกริ่งและคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลื่อนระหว่างปุ่มในหน้าต่างการประชุม ให้ปัดขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการกดปุ่ม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เยี่ยมชม

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุม Skype for Business เป็นผู้เยี่ยมชมได้ หมายความว่าคุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ Skype for Business ด้วยข้อมูลประจำตัวของบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน แต่คุณยังต้องมีแอป Skype for Business ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ Outlook ปฏิทินแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "วาระการประชุมวันนี้ <วันที่> ของวันนี้" ถ้าคุณมีเพียงหนึ่งเหตุการณ์สำหรับวันนี้ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเหตุการณ์ ถ้าคุณมีเหตุการณ์เพิ่มเติมคุณสามารถเรียกดูได้โดยการปัดขึ้นหรือลง เมื่ออยู่บนเหตุการณ์ที่คุณต้องการเปิดให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่ม เข้าร่วม" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ Skype for Business จะเปิดขึ้น

 3. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่ม เข้าร่วมการประชุม" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อของคุณตามที่ต้องการให้ปรากฏในการประชุม เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ไปยังปุ่ม ย้อนกลับ ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ คุณจะได้ยินเสียงกริ่งและคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

ตอบสนองต่อตัวเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณมีเหตุการณ์ที่จัดกำหนดการในแอป Outlook ถ้าคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแล้วและถ้า VoiceOver เปิดอยู่คุณจะได้ยินเสียงของเหตุการณ์ในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์ ตัวเตือนเหตุการณ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เลื่อนนิ้วของคุณลงในตัวเตือนป็อปอัพเพื่อฟังข้อความของเหตุการณ์ ด้านล่างข้อความเหตุการณ์คือปุ่มที่มีตัวเลือกต่างๆสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ปุ่มจะแตกต่างกันไปตามชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณกำลังใช้ โดยปกติแล้วคุณจะเห็นอย่างน้อย:

 • มุมมอง เมื่อต้องการเปิดเหตุการณ์ ให้แตะสองครั้ง

 • เลื่อนเตือน เมื่อต้องการปิดตัวเตือนจนกว่าถึงเวลาของเหตุการณ์ ให้แตะสองครั้ง

 • ปิด เมื่อต้องการปิดตัวเตือนโดยไม่ต้องทำการกระทำ ให้แตะสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทินใน Outlook สำหรับ Android ด้วย TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ปฏิทินใหม่ อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ และอื่นๆ ได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถเลือกระหว่างสามตัวเลือกในการดูปฏิทิน มุมมอง วาระการประชุมวัน หรือ 3 วัน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วาระการประชุม

 1. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "สลับออกจาก <มุมมองปัจจุบัน>" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. รายการของตัวเลือกมุมมองจะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ในมุมมองใดก็ได้ ให้ปัดหนึ่งนิ้วข้ามหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อกิจกรรมที่คุณต้องการเปิด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กิจกรรมจะเปิดในหน้าต่างใหม่ ที่แสดงรายละเอียดกิจกรรม

 2. เมื่อต้องการฟังชื่อเหตุการณ์วันวันที่เวลาสถานที่และข้อมูลอื่นๆให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายหรือเลื่อนลงไปหนึ่งนิ้วลงในหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเหตุการณ์ในหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรมให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไข" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง แก้ไขเหตุการณ์ จะเปิดขึ้นพร้อมกับเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินรายละเอียดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการแก้ไขแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ เมื่อทำเสร็จแล้วให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "บันทึก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรมให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business จากปฏิทิน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype for Business ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ให้แน่ใจว่าคุณมีแอป Skype for Business for Android ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ แอปกำลังทำงานอยู่ และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Skype for Business for Android ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณแล้ว เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้ดู เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้เยี่ยมชม

 1. ไปที่ปฏิทิน Outlook ของคุณ โฟกัสจะอยู่ในวันนี้และเหตุการณ์ของวันนี้จะอยู่รอบๆตรงกลางของหน้าจอ ถ้ามีหลายเหตุการณ์คุณสามารถเรียกดูได้โดยการปัดขึ้นและลงด้วยนิ้วสองนิ้ว เมื่อต้องการไปยังเหตุการณ์ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอแล้วลากไปจนกว่าคุณจะได้ยินเหตุการณ์ที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมองรายละเอียดการประชุมจะเปิดขึ้น

 2. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่ม เข้าร่วม" แตะสองครั้งที่หน้าจอ

 3. แอป Skype for Business จะเปิดขึ้น และ TalkBack ประกาศว่า: "Skype for Business" และคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลื่อนระหว่างปุ่มในหน้าต่างการประชุม ให้ปัดขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการกดปุ่ม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เยี่ยมชม

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุม Skype for Business เป็นผู้เยี่ยมชมได้ หมายความว่าคุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ Skype for Business ด้วยข้อมูลประจำตัวของบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน แต่คุณยังต้องมีแอป Skype for Business ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ปฏิทิน Outlook ของคุณ โฟกัสจะอยู่ในวันนี้และเหตุการณ์ปัจจุบันหรือถัดไปจะอยู่ที่กึ่งกลางของหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังเหตุการณ์ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอแล้วลากไปจนกว่าคุณจะได้ยินการประชุม ถ้าคุณมีการประชุมจำนวนมากให้ปัดขึ้นด้วยนิ้วสองนิ้วเพื่อเลื่อนรายชื่อการประชุม เมื่ออยู่ในการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วมให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดมุมมองรายละเอียดการประชุม

 2. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่ม เข้าร่วม" แตะสองครั้งที่หน้าจอ

 3. แอป Skype for Business จะเปิดขึ้น ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่ม เข้าร่วมการประชุม" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อของคุณตามที่ต้องการให้ปรากฏในการประชุม เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่ม ดำเนินการต่อ" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ TalkBack จะประกาศว่า "Skype for Business" และคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลื่อนระหว่างปุ่มในหน้าต่างการประชุม Skype for Business ให้ปัดขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการกดปุ่ม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

ตอบสนองต่อตัวเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ ปฏิทิน Outlook ของคุณและถ้า TalkBack เปิดอยู่คุณจะได้ยินตัวเตือนเหตุการณ์ในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์

 1. เมื่อต้องการเปิดตัวเตือนเหตุการณ์ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้วเพื่อเปิดเฉดสีการแจ้งเตือน

 2. ปัดไปทางขวาซ้ำๆจนกว่าคุณจะได้ยินรายละเอียดของเหตุการณ์

 3. เมื่อต้องการเปิดเหตุการณ์ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เมื่อต้องการยกเลิกตัวเตือนโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆให้วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอเคียงข้างกันและปัดไปทางขวาตามแนวนอน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทินใน Outlook บนเว็บ กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น เราได้ทดสอบสิ่งนี้กับโปรแกรมผู้บรรยายแล้ว แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้หากโปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเทคนิคทั่วไป คุณสามารถเปิดและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทินเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Outlook บนเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Outlook บนเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณแป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากที่อยู่ในโปรแกรมบนเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้แป้นพิมพ์ลัดทั่วไปเช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์–ไม่ Outlook Web App

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แสดงวันที่เลือก สัปดาห์ทำงาน สัปดาห์แบบเต็ม หรือเดือน ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณต้องการในการทำงาน

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: “โหลด <จำนวนกิจกรรม> กิจกรรมในหนึ่งปฏิทินที่เลือกแล้ว”

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกมุมมองปฏิทิน:

  • กด Shift+Alt+1 เพื่อแสดงมุมมองวัน

  • กด Shift+Alt+2 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน

  • กด Shift+Alt+3 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์แบบเต็ม

  • กด Shift+Alt+4 เพื่อแสดงมุมมองเดือน

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยิน: “โหลด <จำนวนกิจกรรม> กิจกรรมในหนึ่งปฏิทินที่เลือกแล้ว”

 2. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้ามไปยังตัวเลือกมุมมองปฏิทิน" แล้วกด Enter เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อย้ายไปในปฏิทิน:

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวันสัปดาห์หรือเดือนถัดไปให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไปยังถัดไป" ตามด้วยหน่วยของเวลาแล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวันสัปดาห์หรือเดือนก่อนหน้าให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไปที่ก่อนหน้า" ตามด้วยหน่วยของเวลาแล้วกด Enter

 3. ในมุมมองใดก็ได้ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูกิจกรรมสำหรับช่วงเวลาที่แสดง เมื่อคุณเลื่อน โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศกิจกรรมเป็น "กิจกรรมตั้งแต่ <วันที่>, <ชั่วโมง>, <ชื่อกิจกรรม>, <สถานที่ของกิจกรรม>, <ผู้จัดงาน>"

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม หรือเปิดกิจกรรมเพื่อแก้ไข ให้กด Enter หน้าต่าง รายละเอียด กิจกรรมจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “เพิ่มชื่อเรื่องสำหรับกิจกรรม”

 5. เมื่อต้องการเรียกดูรายละเอียดของเหตุการณ์และตัวเลือก ให้กดแป้น Tab โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายละเอียดและตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการประชุม ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วกด Enter

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการนัดหมาย ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Spacebar

   ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยในกิจกรรม เมื่อต้องการปิดหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม ให้กด Esc

 7. กิจกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลง และโฟกัสจะย้ายไปยัง ปฏิทิน

เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์จากปฏิทิน Outlook

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุม Skype for Business หรือ Microsoft Teams การประชุมแบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business

 1. ใน Outlook บนเว็บ ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเหตุการณ์ที่คุณต้องการเข้าร่วมแล้วกด Enter เพื่อเปิดเหตุการณ์

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินลิงก์เพื่อเข้าร่วมการประชุมแล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ เข้าร่วมเสียงการประชุม จะเปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการเข้าร่วมพร้อมประสบการณ์วิดีโอและเสียงแบบเต็มตัว ให้กด Enter กล่องโต้ตอบ เข้าร่วมเสียงการประชุม จะปิดลง และคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณขณะอยู่ในการประชุม ให้กดแป้นโลโก้ Windows+F4 เมื่อต้องการวางสาย ให้กด Ctrl+Enter

เข้าร่วมการประชุมทีม Microsoft

 1. ใน Outlook บนเว็บ ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเหตุการณ์ที่คุณต้องการเข้าร่วมแล้วกด Enter เพื่อเปิดเหตุการณ์

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เข้าร่วมการประชุมทีม" แล้วกด Enter แท็บการ สนทนาที่เข้าร่วม จะถูกเปิดในเบราว์เซอร์ของคุณ

 4. คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการสลับแอปไปยัง ปฏิทิน ถ้าเป็นเช่นนั้นให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มใช่" แล้วกด Enter

 5. เมื่อต้องการใช้ Microsoft Teams บนเว็บให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เข้าร่วมบนเว็บแทน" แล้วกด Enter

 6. ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณเมื่อถูกถามแล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "เลือกการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ"

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วกด Enter เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เข้าร่วมปุ่มการประชุม" แล้วกด Enter

 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการประชุมหรือการวางสายให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับปฏิทินของคุณ

ในการตั้งค่าปฏิทิน คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของปฏิทินของคุณ หรือเลือกเพื่อรับคำแจ้งเตือนได้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อความไม่อยู่ที่สำนักงาน และวิธีที่คุณต้องการส่งข้อความได้

 1. ใน Outlook เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง การตั้งค่า ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มการตั้งค่า" จากนั้นกด Enter

 2. เมื่อต้องการนำทางระหว่างการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่าง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศการตั้งค่าเมื่อคุณย้ายผ่านบานหน้าต่าง

 3. เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าหรือเปิดตัวเลือกเพิ่มเติมจากการตั้งค่า ให้กด Enter เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายระหว่างการตั้งค่า ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่าง การตั้งค่า ให้กด Esc

พิมพ์ปฏิทินของคุณ

พิมพ์วัน สัปดาห์ หรือเดือนปฏิทินที่เลือกใน Outlook

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน

 2. เลือกมุมมองปฏิทินที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ในหน้าต่างหลักของ ปฏิทิน ให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไปที่ตัวเลือกมุมมองปฏิทิน" แล้วกด Enter จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "พิมพ์" แล้วกด Spacebar การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนกล่องคำสั่งผสมเครื่องพิมพ์

 5. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเครื่องพิมพ์ กด Spacebar จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 6. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุุ่มพิมพ์” แล้วกด Spacebar ปฏิทินจะถูกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×