ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จัดทำโพลล์

โพลล์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรวบรวมข้อมูล หรือคอมไพล์การกำหนดลักษณะของผู้เข้าร่วมการประชุม

คุณต้องการทำอะไร

จัดทำโพลล์

แสดงหรือซ่อนโพลล์

ปิดโพลล์

เอาโพลล์ออกจากเวทีการใช้งานร่วมกัน

แก้ไขเนื้อหาของโพลล์

แก้ไขโพลล์ที่กำลังใช้ร่วมกันอยู่

แก้ไขโพลล์ที่ซ่อน

บันทึกผลลัพธ์ของโพลล์

บันทึกผลลัพธ์ของโพลล์ที่ปรากฏอยู่ในเวทีการใช้งานร่วมกัน

บันทึกผลลัพธ์ของโพลล์เมื่อเวทีการใช้งานร่วมกันปรากฏ แต่โพลล์ไม่ปรากฏ

บันทึกผลลัพธ์ของโพลล์เมื่อเวทีการใช้งานร่วมกันซ่อนอยู่

ลบโพลล์

จัดทำโพลล์

โพลล์ในซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online ประกอบด้วยหนึ่งคำถาม และคำตอบที่เป็นไปได้มากถึงเจ็ดรายการ การประชุมสามารถมีโพลล์กี่รายการก็ได้ แต่สามารถแสดงโพลล์บนเวทีการใช้งานร่วมกันได้เพียงครั้งละหนึ่งโพลล์เท่านั้น โดยจะปรากฏแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด

มีเพียงผู้นำเสนอของการประชุมเท่านั้นที่สามารถสร้างและจัดการโพลล์ ถ้าคุณยังไม่เป็นผู้นำเสนอ ผู้จัดการประชุมหรือผู้นำเสนอคนอื่นสามารถกำหนดให้คุณเป็นผู้นำเสนอได้

 1. ในหน้าต่างการประชุม ให้คลิกเมนู ใช้งานร่วมกัน จากนั้นคลิก โพลล์ใหม่
  กล่องโต้ตอบ สร้างโพลล์ จะปรากฏ

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับโพลล์ คำถาม และคำตอบที่เป็นไปได้สองรายการ

 3. คลิก ตกลง
  ถ้าไม่มีใครในการประชุมใช้ข้อมูลร่วมกันอยู่ โพลล์ของคุณจะปรากฏแก่ทุกคนในการประชุมทันที โดยมีข้อความ โพลล์เปิดอยู่ ที่ด้านล่างของเวที
  ถ้ามีบุคคลอื่นใช้ข้อมูลร่วมกันอยู่ คุณจะมีตัวเลือกสำหรับใช้โพลล์ร่วมกันทันที ซึ่งจะทำให้เซสชันการใช้ข้อมูลร่วมกันปัจจุบันสิ้นสุดลง หรือบันทึกโพลล์ของคุณในถังเนื้อหาเพื่อใช้หลังจากนั้น

แสดงหรือซ่อนโพลล์

เมื่อบุคคลตอบกลับโพลล์ คุณและผู้นำเสนอคนอื่นในการประชุมจะเห็นผลลัพธ์ทันที

 • เมื่อต้องการให้ทุกคนในการประชุมสามารถดูผลลัพธ์ ให้คลิกปุ่ม แสดงผลลัพธ์ให้ทุกคน ปุ่มแสดงผลลัพธ์ให้ทุกคน ที่ด้านล่างของเวที

คุณหรือผู้นำเสนอคนอื่นสามารถเปลี่ยนกลับเป็นซ่อนผลลัพธ์จากผู้เข้าร่วมการประชุมได้

 • เมื่อต้องการให้ผู้นำเสนอสามารถดูผลลัพธ์แต่เพียงผู้เดียว ให้คลิกปุ่ม ซ่อนผลลัพธ์จากผู้เข้าร่วม ไอคอนซ่อนผลลัพธ์จากผู้เข้าร่วม

ด้านบนของหน้า

ปิดโพลล์

เมื่อการทำโพลล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปิดโพลล์

 • เมื่อต้องการหยุดการลงคะแนน ให้คลิกปุ่ม ปิดโพลล์ ปุ่มปิดโพลล์
  ข้อความ ปิดโพลล์แล้ว จะปรากฏที่ด้านล่างของเวที ผลลัพธ์ของโพลล์จะยังคงปรากฏบนหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

เอาโพลล์ออกจากเวทีการใช้งานร่วมกัน

เมื่อผู้เข้าร่วมการประชุมใช้ผลลัพธ์ของโพลล์เสร็จแล้ว คุณสามารถเอาโพลล์ออกจากเวทีการใช้งานร่วมกันได้

 • เมื่อต้องการเอาโพลล์ที่เสร็จสิ้นแล้วออกจากเวทีการใช้งานร่วมกัน ให้คลิก หยุดการใช้ร่วมกัน ในมุมขวาบนของเวที

โพลล์จะยังคงอยู่ในถังเนื้อหาซึ่งสามารถใช้หรือบันทึกในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขเนื้อหาของโพลล์

ผู้นำเสนอสามารถเปลี่ยนคำถามหรือตัวเลือกของโพลล์ได้ ทั้งในขณะที่โพลล์กำลังเปิดอยู่ (ระบบจะเริ่มต้นโพลล์ใหม่) หรือเปลี่ยนแบบส่วนตัว โดยไม่แสดงในมุมมองทั่วไป ในทั้งสองกรณีนี้ การแก้ไขโพลล์จะเป็นการลบโพลล์ก่อนหน้านี้

แก้ไขโพลล์ที่กำลังใช้ร่วมกันอยู่

 1. ที่ด้านล่างของเวทีการใช้งานร่วมกัน ให้คลิกปุ่ม แก้ไขคำถามและตัวเลือกของโพลล์ ปุ่ม แก้ไขคำถามและตัวเลือกของ โพล

 2. ดำเนินการแก้ไข จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลแบบสาธารณะ
  สมาชิกการประชุมสามารถเริ่มต้นการลงคะแนนในโพลล์ที่แก้ไขได้

แก้ไขโพลล์ที่ซ่อน

 1. ถ้าเวทีการใชงานร่วมกันไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกเมนู ใช้งานร่วมกัน จากนั้นคลิก แสดงเวที

 2. คลิก รายการเนื้อหา ที่ด้านบนของเวที คลิกลูกศรถัดจากโพลล์ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก ดูแบบส่วนตัว

 3. คลิกปุ่ม แก้ไขคำถามและตัวเลือกของโพลล์ ปุ่ม แก้ไขคำถามและตัวเลือกของ โพล

 4. ดำเนินการแก้ไข และคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการเริ่มต้นโพลล์ที่แก้ไข ให้คลิกปุ่ม เปิดโพลล์ให้ทุกคนลงคะแนน ปุ่มเปิดโพลล์ให้ทุกคนลงคะแนน

ด้านบนของหน้า

บันทึกผลลัพธ์ของโพลล์

คุณสามารถบันทึกโพลล์ของ Lync Online เป็นแฟ้ม CSV แฟ้ม CSV สามารถเปิดได้ในซอฟต์แวร์กระดาษคำนวณ Microsoft Excel ซึ่งมีแผนภูมิหลายชนิดสำหรับการแสดงผลลัพธ์ของโพลล์

ถ้าคุณบันทึกโพลล์ขณะที่ยังปรากฏในเวทีการใช้งานร่วมกัน คุณจะมีตัวเลือกให้บันทึกเป็นรูปภาพ PNG ด้วย

บันทึกผลลัพธ์ของโพลล์ที่ปรากฏอยู่ในเวทีการใช้งานร่วมกัน

 1. ที่ด้านล่างของเวทีการใช้งานร่วมกัน ให้คลิกปุ่ม บันทึกโพลล์ ปุ่มบันทึกโพลล์

 2. พิมพ์ชื่อแฟ้ม เลือกประเภทแฟ้มที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก บันทึก

บันทึกผลลัพธ์ของโพลล์เมื่อเวทีการใช้งานร่วมกันปรากฏ แต่โพลล์ไม่ปรากฏ

 1. ในเวทีการใช้งานร่วมกัน ให้คลิก รายการเนื้อหา คลิกลูกศรถัดจากโพลล์ที่คุณต้องการบันทึก และคลิก บันทึกเป็น

 2. พิมพ์ชื่อแฟ้ม จากนั้นคลิก บันทึก

บันทึกผลลัพธ์ของโพลล์เมื่อเวทีการใช้งานร่วมกันซ่อนอยู่

 1. ในหน้าต่างการประชุม ให้คลิกเมนู ใช้งานร่วมกัน จากนั้นคลิก แสดงเวที

 2. คลิก รายการเนื้อหา คลิกลูกศรถัดจากโพลล์ที่คุณต้องการบันทึก จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 3. พิมพ์ชื่อแฟ้ม จากนั้นคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ลบโพลล์

เมื่อต้องการลบโพลล์ที่คุณไม่ต้องการใช้แล้ว ให้ทำดังนี้:

 1. ถ้าเวทีการใช้งานร่วมกันซ่อนอยู่ ให้คลิกเมนู ใช้งานร่วมกัน จากนั้นคลิก แสดงเวที

 2. ในเวทีการใช้งานร่วมกัน ให้คลิก รายการเนื้อหา ให้คลิกลูกศรถัดจากโพลล์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×