ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ล้างข้อมูลกล่องจดหมายเข้าของคุณและเก็บอีเมลของคุณให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ด้วยการกรองและเรียงลำดับอัตโนมัติ และโดยการใช้เครื่องมือบนแถบคำสั่งเช่น ล้าง เก็บถาวร และ ย้ายไปยัง

คุณยังสามารถจัดระเบียบอีเมลของคุณได้โดยใช้กฎกล่องจดหมายเข้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่จะย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่นโดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่ลบข้อความตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดระเบียบอีเมลโดยใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ: กฎการล้างจะเรียกใช้วันละครั้ง กฎกล่องจดหมายเข้าจะเรียกใช้ทันทีเมื่ออีเมลเข้ามาในกล่องจดหมายของคุณ

ใช้ เลือกทั้งหมด เพื่อลบอีเมลที่ไม่ต้องการในกล่องขาเข้าของคุณอย่างรวดเร็ว เลือกทั้งหมด มีตัวเลือกให้ลบอีเมลขาเข้าจากผู้ส่งที่ระบุโดยอัตโนมัติ เก็บเฉพาะอีเมลล่าสุดเท่านั้น หรือลบอีเมลที่เก่ากว่า 10 วัน

 1. เลือกข้อความอีเมลจากผู้ส่งที่คุณต้องการลบข้อความ

 2. บนแถบเมนู ให้เลือก ล้าง

  สกรีนช็อตของปุ่มล้าง

  หมายเหตุ: ตัวเลือก เลือกทั้งหมด จะไม่พร้อมใช้งานจากโฟลเดอร์ต่อไปนี้: อีเมลขยะแบบร่างรายการที่ส่ง และ รายการที่ถูกลบ

 3. เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับข้อความอีเมลจากผู้ส่งที่คุณเลือก

 4. เลือก ล้าง เพื่อทำการดำเนินการที่เลือก

คุณสามารถจัดเก็บข้อความอีเมล ในโฟลเดอร์เก็บถาวรเริ่มต้นของคุณ

 1. เลือกข้อความอีเมลที่คุณต้องการเก็บถาวร

 2. เลือก เก็บถาวร

  สกรีนช็อตของปุ่มเก็บถาวร

เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวรของคุณ:

 • ภายใต้ โฟลเดอร์ ให้เลือก เก็บถาวร

  สกรีนช็อตของโฟลเดอร์เก็บถาวร

เมื่อต้องการคืนค่าข้อความที่เก็บถาวรกลับไปยังโฟลเดอร์เดิม ให้เลือกข้อความในโฟลเดอร์เก็บถาวร เลือก ย้ายไปยัง แล้วเลือกโฟลเดอร์หรือพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย ดูส่วนถัดไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ย้ายไปยัง ทำให้คุณสามารถย้ายข้อความอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ เช่น คุณสามารถย้ายอีเมลทั้งหมดจากผู้ส่งที่กำหนดจากกล่องขาเข้าของคุณไปยังโฟลเดอร์ใดก็ได้ที่คุณเลือก

 1. เลือกข้อความอีเมลจากผู้ส่งคนหนึ่งเพื่อย้ายอีเมลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ส่งคนนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่น

 2. เลือกย้ายไปยัง

  สกรีนช็อตของปุ่มย้ายไปยัง

 3. เลือกหนึ่งในโฟลเดอร์ที่มีอยู่หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ให้ดูที่การทำงานกับโฟลเดอร์ข้อความใน Outlook บนเว็บ

จัดระเบียบอีเมลของคุณ

 1. เลือกข้อความอีเมลในกล่องขาเข้าของคุณ

 2. เลือก คำสั่งเพิ่มเติม บนแถบคำสั่งเพื่อทำเครื่องหมายข้อความเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน ปักหมุดข้อความที่ด้านบนของรายการข้อความ หรือตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับการติดตามผล

  สกรีนช็อตของปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม

 3. เลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการกับข้อความที่เลือก

เรียงลำดับอีเมลของคุณตามวันที่ ผู้ส่ง หรือขนาด

 1. เลือก ตัวกรอง ที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้า

  สกรีนช็อตของปุ่มตัวกรอง

 2. ภายใต้ เรียงลำดับตาม, เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อเรียงลำดับอีเมลของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ใช้กองข้อความเพื่อเรียงลำดับข้อความที่มีลำดับความสำคัญต่ำใน outlook บนเว็บ

อีเมลขยะและสแปมใน outlook บนเว็บ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×