ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ฉันจะลบหรือซ่อนการแชททั้งหมดใน GroupMe ได้อย่างไร

คุณสามารถซ่อนการแชท GroupMe ได้ แต่จะซ่อนอยู่บนอุปกรณ์ของคุณเองเท่านั้น คุณไม่สามารถลบการแชทใน GroupMe ได้ ตัวเลือกในการซ่อนการแชท GroupMe ไม่พร้อมใช้งานบนเว็บ

เมื่อต้องการซ่อนการแชท:

 1. ในการแชทที่คุณต้องการซ่อน ให้เลือกอวาตาร์ของกลุ่มหรือที่ติดต่อ (รูปภาพโปรไฟล์)

 2. เลือการตั้งค่า  ปุ่มการตั้งค่า

 3. เลือกซ่อนการแชท การแชทจะถูกซ่อนบนอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนการแชท:

 1. เลือกเมนูเปิดการนําทาง ปุ่มเปิดการนําทาง

 2. เลือกเก็บถาวร ปุ่มเก็บถาวร การแชทที่ซ่อนอยู่ของคุณจะแสดงขึ้น

 3. เลือกการแชท จากนั้นอวาตาร์ของกลุ่มหรือที่ติดต่อ (รูปภาพโปรไฟล์)

 4. เลือกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า แล้วเลือกยกเลิกการซ่อนการแชท

เมื่อต้องการซ่อนการแชท:

 1. แตะการแชทที่คุณต้องการซ่อนค้างไว้

 2. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้แตะซ่อนการแชท ปุ่มซ่อน

 3. การแชทจะถูกซ่อนบนอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนการแชท:

 1. แตะเมนูเพิ่มเติม  ปุ่มเพิ่มเติมใน GroupMe

 2. แตะเก็บถาวร ปุ่มเก็บถาวรใน GroupMe การแชทที่ซ่อนอยู่ของคุณจะแสดงขึ้น

 3. เลือกการแชทที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อน

 4. แตะอวาตาร์ของกลุ่ม (รูปภาพโปรไฟล์)

 5. เลือกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่าใน GroupMe แล้วเลือกยกเลิกการซ่อนการแชท

เมื่อต้องการซ่อนการแชท:

 1. จากรายการการแชทของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายบนการแชทที่คุณต้องการซ่อน

  หมายเหตุ: บน iPad ถ้าคุณไม่มีรายการการแชทอยู่ด้านข้าง ให้แตะการแชท ที่ด้านบนของหน้าจอ

 2. แตะซ่อน ปุ่มซ่อน

 3. การแชทจะถูกซ่อนบนอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนการแชท:

 1. แตะเมนูเพิ่มเติม  ปุ่มเพิ่มเติมใน GroupMe

 2. แตะเก็บถาวร ปุ่มเก็บถาวรใน GroupMe

 3. จากแท็บการแชทที่ซ่อนอยู่ ให้แตะยกเลิกการซ่อนที่อยู่ถัดจากการแชท จากนั้นใช่เพื่อยืนยัน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×