ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ฉันจะเชื่อมโยงบัญชี GroupMe ของฉันกับ Facebook และ Twitter ได้อย่างไร

การเชื่อมโยงบัญชี Facebook และ Twitter ของคุณกับบัญชี GroupMe จะทําให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลที่คุณเป็นเพื่อนบน Facebook และ Twitter ได้ ทั้งนี้คุณยังสามารถเข้าสู่ระบบบัญชี GroupMe ของคุณผ่านทาง Facebook ได้อีกด้วย 

หมายเหตุ: ขณะนี้การเชื่อมต่อกับ Twitter พร้อมใช้งานบน Android เท่านั้น 

เชื่อมต่อบัญชี GroupMe ของคุณไปยัง Facebook

 1. เลือกเมนูเปิดการนําทาง ปุ่มเปิดการนําทาง จากนั้นเลือกอวาตาร์ของคุณ (รูปภาพโปรไฟล์)

 2. เลือกเชื่อมต่อ ถัดจาก Facebook 

 3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบน Facebook ตอนนี้คุณได้เชื่อมโยงบัญชีของคุณแล้ว

ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี GroupMe ของคุณจาก Facebook

 1. เลือกเมนูเปิดการนําทาง ปุ่มเปิดการนําทาง จากนั้นเลือกอวาตาร์ของคุณ (รูปภาพโปรไฟล์) 

 2. เลือกยกเลิกการเชื่อมต่อ ถัดจาก Facebook

เชื่อมต่อบัญชี GroupMe ของคุณไปยัง Facebook และ Twitter

 1. เลือกเมนูเพิ่มเติม  ปุ่มเพิ่มเติมใน GroupMe  จากนั้นเลือกปุ่มแก้ไขโปรไฟล์ซึ่งอยู่ถัดจากอวาตาร์ของคุณ (รูปภาพโปรไฟล์)

 2. เลือกเชื่อมต่อ ถัดจาก Facebook หรือ Twitter

 3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบน Facebook หรือ Twitter ตอนนี้คุณได้เชื่อมโยงบัญชีของคุณแล้ว

ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี GroupMe ของคุณจาก Facebook และ Twitter

 1. เลือกเมนูเพิ่มเติม  ปุ่มเพิ่มเติมใน GroupMe  จากนั้นเลือกปุ่มแก้ไขโปรไฟล์ซึ่งอยู่ถัดจากอวาตาร์ของคุณ (รูปภาพโปรไฟล์)

 2. เลือกยกเลิกการเชื่อมต่อ ถัดจาก Facebook หรือ Twitter

เชื่อมต่อบัญชี GroupMe ของคุณไปยัง Facebook

 1. เลือกเมนูเพิ่มเติม  ปุ่มเพิ่มเติมใน GroupMe  จากนั้นเลือกปุ่มแก้ไขโปรไฟล์ซึ่งอยู่ถัดจากอวาตาร์ของคุณ (รูปภาพโปรไฟล์)

 2. เลือกเชื่อมต่อ ถัดจาก Facebook

 3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบน Facebook หรือ Twitter ตอนนี้คุณได้เชื่อมโยงบัญชีของคุณแล้ว

ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี GroupMe ของคุณจาก Facebook

 1. เลือกเมนูเพิ่มเติม  ปุ่มเพิ่มเติมใน GroupMe  จากนั้นเลือกปุ่มแก้ไขโปรไฟล์ซึ่งอยู่ถัดจากอวาตาร์ของคุณ (รูปภาพโปรไฟล์)

 2. เลือกยกเลิกการเชื่อมต่อ ถัดจาก Facebook

เชื่อมต่อบัญชี GroupMe ของคุณไปยัง Facebook

 1. เลือกอวาตาร์ของคุณ (รูปภาพโปรไฟล์)

 2. เลือกเชื่อมต่อ ถัดจาก Facebook 

 3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบน Facebook ตอนนี้คุณได้เชื่อมโยงบัญชีของคุณแล้ว

ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี GroupMe ของคุณจาก Facebook

 1. เลือกอวาตาร์ของคุณ (รูปภาพโปรไฟล์) 

 2. เลือกยกเลิกการเชื่อมต่อ ถัดจาก Facebook

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×