ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใน Outlook สำหรับ iOS และ Android คุณสามารถตั้งค่าการตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานสำหรับบัญชี Microsoft 365, Exchange, Exchange (Hybrid) และ Outlook.com ได้

หากต้องการตั้งค่าการตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ให้แตะที่การตั้งค่า แตะบัญชีของคุณ แตะการตอบกลับอัตโนมัติ และสลับสวิตช์เป็นเปิด

คุณสามารถ:

  • เลือกตอบกลับในช่วงเวลาที่กำหนดโดยตั้งค่าสวิตช์นั้นเป็น เปิด และตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

  • สร้างกิจกรรมในปฏิทินของคุณที่แสดงสถานะว่าคุณไม่อยู่ที่สํานักงานในช่วงเวลาที่กำหนด โดยตั้งค่า บล็อกปฏิทินของฉัน เป็นเปิดและระบุชื่อกิจกรรมในปฏิทินของคุณ

  • ล้างการประชุมในช่วงเวลาที่กำหนดโดยการเลือก ล้างปฏิทินของฉัน แล้วเลือกการประชุมที่คุณต้องการยกเลิกหรือปฏิเสธ

  • ตอบกลับทุกคนหรือตอบกลับเฉพาะองค์กรของคุณ

    • คุณสามารถตั้งค่าข้อความที่แตกต่างกันสำหรับองค์กรของคุณและผู้ส่งภายนอกได้

แตะที่เสร็จสิ้นหนึ่งครั้งเพื่อบันทึกการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าแล้ว 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×