ฉันไม่ได้รับอีเมลหรือรายการอื่นๆ ในบัญชี Exchange ของฉันใน Outlook for Mac

สาเหตุ: Outlook ออฟไลน์อยู่

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบว่า Outlook กำลังออนไลน์อยู่

 • บนเมนู Outlook ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก ทำงานแบบออฟไลน์

  แสดงตัวเลือก ทำงานแบบออฟไลน์ ที่เลือกไว้บนเมนู Outlook

สาเหตุ: Outlook ไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน Microsoft Exchange Server

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ของคุณ

 1. บน ribbon เครื่องมือ ให้เลือก บัญชี

  แสดงปุ่มบัญชีผู้ใช้บนเมนูเครื่องมือ

 2. ดูที่บัญชี Exchange ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ถ้ามีปัญหากับการเชื่อมต่อ ไอคอนตัวบ่งชี้จะเป็นสีส้ม

ถ้าคุณเคยเชื่อมต่อกับบัญชีได้สำเร็จมาก่อน ให้ลองเชื่อมต่อกับบัญชีนั้นจากแอปพลิเคชัน Exchange อื่น เช่น Outlook บนเว็บ คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของเซิร์ฟเวอร์ Exchange โดยติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ

สาเหตุ: รายการจากบัญชีผู้ใช้ Exchange จะถูกเก็บไว้ในแคชของ Outlook ถ้าแคชนี้เสียหาย อาจก่อให้เกิดปัญหาในการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

วิธีแก้ไข:    ล้างแคชใน Outlook เพื่อให้ Outlook สามารถดาวน์โหลดรายการทั้งหมดจาก บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange อีกครั้ง

ข้อควรระวัง: กระบวนงานต่อไปนี้จะลบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange รวมถึงเมลของที่ติดต่อของคุณ ใบรับรอง การล้างแคชจะทำให้เนื้อหาของโฟลเดอร์ถูกแทนที่ด้วยรายการล่าสุดจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ก่อนที่จะล้างแคช คุณอาจต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook ของคุณได้รับการสำรองข้อมูลไว้แล้ว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้กด Ctrl+คลิก หรือ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Exchange ที่คุณต้องการล้างแคช แล้วเลือก คุณสมบัติ

  แสดงเมนูบริบทของโฟลเดอร์ Exchange ที่มีคุณสมบัติที่เลือกไว้

 3. บนแท็บ ทั่วไป ให้เลือกล้างแคช

  แสดงปุ่ม ล้างแคช และคำเตือนบนแท็บ ทั่วไป

  หลังจากล้างโฟลเดอร์แล้ว Outlook จะดาวน์โหลดรายการโดยอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ฉันไม่สามารถส่งหรือรับข้อความด้วย Outlook for Mac ได้

สาเหตุ: Outlook ออฟไลน์อยู่

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบว่า Outlook กำลังออนไลน์อยู่

 • บนเมนู Outlook ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก ทำงานแบบออฟไลน์

สาเหตุ: Outlook ไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน Microsoft Exchange Server

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. ดูที่บัญชี Exchange ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ถ้ามีปัญหากับการเชื่อมต่อ ไอคอนตัวบ่งชี้จะเป็นสีส้ม

ตัวบ่งชี้ไม่ได้เชื่อมต่อ

ถ้าคุณเคยเชื่อมต่อกับบัญชีได้สำเร็จมาก่อน ลองเชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน Exchange อื่น เช่น Outlook Web App คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของเซิร์ฟเวอร์ Exchange โดยติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ

สาเหตุ: รายการจากบัญชีผู้ใช้ Exchange จะถูกเก็บไว้ในแคชของ Outlook ถ้าแคชนี้เสียหาย อาจก่อให้เกิดปัญหาในการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

วิธีแก้ไข:    ล้างแคชใน Outlook เพื่อให้ Outlook สามารถดาวน์โหลดรายการทั้งหมดจาก บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange อีกครั้ง

ข้อควรระวัง: กระบวนงานต่อไปนี้จะลบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange รวมถึงเมลของที่ติดต่อของคุณ ใบรับรอง ก่อนที่จะล้างแคช คุณอาจต้องการสำรองข้อมูล Outlook ของคุณที่เก็บไว้เฉพาะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่งออกหรือเก็บถาวรรายการ Outlook ด้วยตนเอง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

 2. กด CONTROL ค้างไว้แล้วคลิกโฟลเดอร์ Exchange ที่คุณต้องการล้างแคชใน บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก คุณสมบัติโฟลเดอร์

 3. คลิก ว่าง ที่อยู่ภายใต้ ล้างแคช ในแท็บ ทั่วไป

  หลังจากล้างโฟลเดอร์แล้ว Outlook จะดาวน์โหลดรายการโดยอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×