ตรวจสอบสถานะการติดต่อของที่ติดต่อใน Lync

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการดูว่ามีที่ติดต่อของคุณรายใดรายหนึ่งใน Lync ว่างอยู่หรือไม่ คือการค้นหารายการที่ติดต่อของบุคคลนั้นในรายการที่ติดต่อของคุณหรือโดยใช้การค้นหา แถบสีแนวตั้งและข้อความบนรายการของที่ติดต่อจะระบุสถานะความพร้อมในปัจจุบันของที่ติดต่อ

การแสดงรายการที่ติดต่อด้วยแถบสถานะสีเขียวและข้อความที่แสดงว่าว่าง

ถ้ามีใครบางคนที่ไม่ว่างอยู่ในขณะนี้ แต่คุณยังคงต้องการเชื่อมต่อกับบุคคลเหล่านั้นทันทีที่เป็นไปได้ คุณสามารถใช้ Lync ส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับคุณหลังจากที่สถานะของพวกเขาเปลี่ยนแปลง

ดูว่าที่ติดต่อจะพร้อมเมื่อใด (จำเป็นต้องมี Outlook)

  1. ชี้ไปยังรูปภาพของที่ติดต่อ แล้วคลิกปุ่มบัตรที่ติดต่อ

  2. บนบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ให้ดูภายใต้ ปฏิทิน เมื่อต้องการดูความพร้อมของที่ติดต่อ

    สกรีนช็อตของติดต่อ QuickLync และบัตรที่ติดต่อที่มีปฏิทินและการจัดกำหนดการประชุมที่ถูกเน้น

  3. เมื่อต้องการจัดเตรียมการประชุมโดยพิจารณาจากข้อมูลปฏิทิน ให้คลิก จัดกำหนดการประชุม เพื่อเปิด Outlook และส่งการเรียกประชุม

หมายเหตุ: คุณจะไม่เห็นข้อมูลปฏิทินแสดงขึ้นถ้าสถานะของที่ติดต่อเป็น ไม่พร้อมใช้งาน หรือ ไม่ทราบ

ให้ Lync แจ้งให้คุณทราบเมื่อที่ติดต่อพร้อมแล้ว

  • ในหน้าต่างหลักของ Lync ในมุมมอง ที่ติดต่อ ของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อที่คุณต้องการติดต่อ แล้วเลือก แท็กสำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×