ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล

บทความนี้จะอธิบายหน้าต่างตัวเลือกส่วนบุคคล ที่ซึ่งคุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ ระบุว่าข้อมูลใดที่คุณต้องการแสดงให้ผู้อื่นใน Lync เห็น และบอก Lync ถึงวิธีที่คุณต้องการให้ Lync โต้ตอบกับโปรแกรม Office อื่นๆ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมาที่หน้านี้เพื่อค้นหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Lync ให้คลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

บางฟีเจอร์ที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่มีให้ใช้งานในองค์กรของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามีการปิดฟีเจอร์ในสภาพแวดล้อมของคุณหรือไม่ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ Lync ของคุณ (โดยทั่วไปคือผู้ที่จัดหา ID ผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับคุณ)

ตั้งค่าตัวเลือก บัญชีของฉัน

ใช้ตัวเลือกภายใต้ บัญชีของฉัน เพื่อระบุที่อยู่ที่ใช้เข้าสู่ระบบของคุณ และกำหนดค่าวิธีที่คุณเชื่อมต่อไปยัง Lync Server

 • เปิดตัวเลือก ส่วนบุคคล และภายใต้ บัญชีของฉัน และในกล่อง ที่อยู่การเข้าสู่ระบบ ให้พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ตัวอย่างเช่น someone@example.com)

 • คลิกปุ่ม ขั้นสูง เพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อไปยัง Lync Server ของคุณ โดยปกติแล้ว คุณจะไม่ต้องเปิดกล่องโต้ตอบนี้เพราะการตั้งค่าเหล่านี้จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หรือโดยทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณ

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่ม Lync โดยอัตโนมัติเมื่อฉันเข้าสู่ระบบ เพื่อให้การเริ่มต้นมีประสิทธิภาพขึ้นและลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติและเริ่ม Lync ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows ถ้าคุณไม่ต้องการให้ลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ ดูให้แน่ใจว่าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 • ต่อไปให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดง Lync ในการทํางานเบื้องหน้าเมื่อเริ่มทำงาน ถ้าคุณต้องการให้หน้าต่างหลักของ Lync เปิดที่ด้านหน้าของหน้าต่างอื่นๆ เมื่อเริ่ม Lync ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ ไอคอน Lync จะปรากฏในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows (ถาดระบบ) เมื่อ Lync เริ่มทำงาน

ตั้งค่าตัวเลือก ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณ

ใช้ตัวเลือกที่อยู่ภายใต้ ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดวิธีที่ Lync โต้ตอบกับโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ

 • เปิดตัวเลือกส่วนบุคคล จากนั้น ภายใต้ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้เลือก Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlook หรือ ไม่มี จากรายการดรอปดาวน์ เมื่อคุณเลือก Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlook ฟีเจอร์การค้นหาของ Lync จะใช้รายการที่ติดต่อของ Microsoft Outlook เป็นแหล่งที่ติดต่อเพิ่มเติมจากรายการที่ติดต่อส่วนกลาง เมื่อคุณเลือก ไม่มี ฟีเจอร์การค้นหาของ Lync จะแสดงผลลัพธ์ที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อส่วนกลางเท่านั้น และจะไม่ใช้สมุดรายชื่อของ Windows หรือรายการที่ติดต่อของ Outlook

ถ้าคุณเลือก Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlook ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการให้มีการแสดงตนของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ในการประชุมตามกำหนดการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงสถานะของฉันตามข้อมูลปฏิทินของฉัน ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อระบุผู้ที่คุณต้องการให้เห็นข้อมูลนี้เพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลนี้ให้ที่ติดต่อใน เวิร์กกรุ๊ป ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหัวข้อการประชุมและสถานที่สำหรับที่ติดต่อในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเวิร์กกรุ๊ปของฉัน

  • เมื่อต้องการแสดงข้อมูล ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของ Outlook ของคุณแก่ที่ติดต่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อมูล ไม่อยู่ที่สำนักงาน สำหรับที่ติดต่อในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับเพื่อนและครอบครัว เวิร์กกรุ๊ป และเพื่อนร่วมงานของฉัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณต้องการซ่อนข้อมูล ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณไม่ให้ที่ติดต่อของคุณทั้งหมดเห็น

 • เมื่อต้องการบันทึกประวัติการสนทนาใน Outlook ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้หมายความว่าประวัติข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณจะไม่รวมอยู่ในโฟลเดอร์นี้

 • เมื่อต้องการบันทึกประวัติการใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรายการบันทึกการโทรของฉันในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้หมายความว่าประวัติการใช้โทรศัพท์ของคุณจะไม่รวมอยู่ในโฟลเดอร์นี้

ตั้งค่าตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ถ้าองค์กรของคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ไว้ คุณอาจระบุได้ว่าจะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับโปรแกรมอื่นๆ หรือไม่

 • เมื่อต้องการอนุญาตให้โปรแกรมอื่นๆ ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ บนหน้าต่างตัวเลือกส่วนบุคคล ในพื้นที่ตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แชร์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของฉันร่วมกับโปรแกรมอื่นที่ฉันใช้

 • ถ้าต้องการซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของคุณจากโปรแกรมอื่นๆ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

ตั้งค่าตัวเลือกแสดงรูปภาพของคุณ

ใช้ตัวเลือกภายใต้ แสดงรูปภาพ เพื่อระบุว่าคุณต้องการเห็นรูปภาพของคนอื่นหรือไม่

 • เมื่อต้องการแสดงรูปของผู้อื่นใน Lync ให้เปิดตัวเลือก ส่วนบุคคล และภายใต้ แสดงรูปถ่าย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรูปภาพของที่ติดต่อ ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นรูปภาพใน Lync ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ (การไม่แสดงรูปภาพจะทำให้คุณเห็นที่ติดต่อมากขึ้นในรายการที่ติดต่อของคุณ การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ยังเอารูปภาพของผู้ส่งหรือผู้รับใน IM และการสนทนากลุ่มออกด้วย)

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×