ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตั้งค่าตัวเลือกโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ใช้กล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับโทรศัพท์ที่คุณใช้กับซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync 2010

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดตัวเลือกโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกโทรศัพท์ ให้เปิด Lync คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่ม ตัวเลือกของ Lync แล้วคลิก โทรศัพท์

ใช้ตัวเลือกภายใต้ หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน เพื่อใส่ข้อมูลและเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการแสดงตนของคุณ และผู้ใช้ Lync 2010 คนอื่นๆ จะใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อคุณ เมื่อคุณเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์เหล่านั้นได้โดยการตั้งค่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (เดิมเรียกว่า ระดับการเข้าถึง) สำหรับที่ติดต่อของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดให้มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์บ้านพร้อมใช้งานสำหรับผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดของคุณ แต่ไม่พร้อมใช้งานกับทุกคนในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกกำหนดไว้ในไดเรกทอรีขององค์กรจะสามารถมองเห็นได้โดยที่ติดต่อทั้งหมดในองค์กรของคุณที่ได้รับมอบหมายความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็น ผู้ร่วมงานเวิร์กกรุ๊ป หรือ เพื่อนและครอบครัว ผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์เป็น ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก หรือ ที่ติดต่อภายนอก ไม่สามารถมองเห็นหมายเลขนี้ได้

 1. บริษัทของคุณเป็นผู้ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน คุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่านั้นจากที่แสดงไว้ได้ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ให้ดูตัวเลือก โทรศัพท์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ที่ทำงาน ให้คลิก โทรศัพท์ที่ทำงาน โปรดสังเกตว่า ถ้าโทรศัพท์ที่ทำงานถูกเพิ่มโดยผ่านทางบริการไดเรกทอรีของบริษัท คุณจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโทรศัพท์นี้ได้ และปุ่ม โทรศัพท์ที่ทำงาน จะถูกปิดใช้งาน หมายเลขโทรศัพท์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนยกเว้นผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็น ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก หรือ ที่ติดต่อภายนอก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้คลิก โทรศัพท์มือถือ หมายเลขนี้จะมองเห็นได้เฉพาะที่ติดต่อที่คุณได้ให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็น เวิร์กกรุ๊ป หรือ เพื่อนและครอบครัว เท่านั้น

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ให้คลิก โทรศัพท์บ้าน หมายเลขนี้จะมองเห็นได้เฉพาะที่ติดต่อที่คุณกำหนดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็น เพื่อนและครอบครัว

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์อื่น ให้คลิก โทรศัพท์อื่น ซึ่งอาจจะเป็นหมายเลขสำหรับสำนักงานชั่วคราว หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำรอง หมายเลขนี้จะมองเห็นได้เฉพาะที่ติดต่อที่คุณกำหนดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็น เพื่อนและครอบครัว เท่านั้น

 2. พิมพ์หมายเลขในกล่อง หมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิก ตกลง
  ใช้รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ใส่รหัสประเทศ ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น หมายเลขของสหรัฐอเมริกา คือ 12125550111 หมายเลขโทรศัพท์ควรมีเฉพาะตัวเลข 0123456789 เท่านั้น Lync จะเอาวงเล็บและอักขระที่เกินมาออก ไม่ต้องใส่ส่วนนำหน้าการเรียกเลขหมายระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น (011) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ (00) ในสหภาพยุโรป

 3. ถ้าคุณต้องการให้ที่ติดต่อของคุณมองเห็นหมายเลขนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย รวมในบัตรข้อมูลที่ติดต่อของฉัน ได้ถูกเลือกไว้

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานที่กำหนดไว้ในบริการไดเรกทอรีขององค์กรของคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเผยแพร่ได้ การล้างกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่ สำหรับหมายเลขที่มาจากไดเรกทอรีไม่ได้เป็นการยกเลิกการเผยแพร่หมายเลขนั้น

เมื่อคุณเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ สิ่งสำคัญที่ควรทำคือการตั้งค่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับที่ติดต่อของคุณเพื่อจะได้ควบคุมว่าใครจะเข้าถึงหมายเลขนั้นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ คุณต้องให้สิทธิ์ความสัมพันธ์ เพื่อนและครอบครัว หรือ เวิร์กกรุ๊ป กับที่ติดต่อที่คุณต้องการให้เข้าถึงหมายเลขของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ด้านบนของหน้า

รวมโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ Lync 2010

ถ้าบริษัทของคุณเปิดใช้งานการรวมโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ Lync 2010 ไว้ คุณสามารถรวม Lync เข้ากับระบบโทรศัพท์ที่ไม่ใช่การติดต่อสื่อสารแบบรวม (UC) ของบริษัทของคุณ แล้วเลือกโทรศัพท์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้โทรออกได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้ Lync เพื่อควบคุมโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถโทรออกได้โดยใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณด้วยการคลิกที่ปุ่ม โทร ในรายการที่ติดต่อของคุณ หรือคุณสามารถรับสายด้วยการคลิกการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เมื่อต้องการรวมโทรศัพท์ของคุณกับ Lync ให้ดูตัวเลือก โทรศัพท์ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการรวมกับระบบโทรศัพท์ของคุณ

เราแนะนำให้คุณใช้ Lync กับโทรศัพท์ที่ผ่านการรับรองสำหรับ UC ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการที่คุณไม่สามารถสนทนาทางวิดีโอระหว่างระบบโทรศัพท์สองระบบที่ต่างกันได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเลือกโทรศัพท์ ให้ดูที่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับ Microsoft Lync

ด้านบนของหน้า

ใช้ Text Telephone (TTY)

ถ้าคุณหรือที่ติดต่อจำเป็นต้องใช้ Teletype (TTY) เนื่องจากมีความบกพร่องทางการได้ยิน อุปกรณ์ TTY ต้องได้รับการเชื่อมต่อเพื่อให้ฟีเจอร์นี้สามารถทำงานได้

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ TTY ให้ดูตัวเลือก โทรศัพท์ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดโหมด TTY

กำหนดโทรศัพท์ที่ใช้ในการประชุมทางโทรศัพท์

ถ้าคุณมีโทรศัพท์ที่กำหนดไว้หลายเครื่อง (เช่น ที่ทำงาน มือถือ และที่บ้าน) คุณสามารถกำหนดได้ว่าโทรศัพท์ใดที่คุณต้องการใช้ในการประชุมทางโทรศัพท์หรือการประชุมแบบออนไลน์ ตามค่าเริ่มต้น หมายเลขสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์จะถูกตั้งค่าเป็น Lync 2010 ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขนั้น ให้ดูตัวเลือก โทรศัพท์ แล้วเลือกโทรศัพท์จากรายการ เข้าร่วมการประชุมเสียงจาก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการพร้อมท์ให้เลือกอุปกรณ์ทุกครั้งที่คุณเข้าร่วมการประชุมหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×