ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ติดตาม วิเคราะห์ และแสดงภาพกระแสเงินสดกําไรการเติบโตของรายได้ส่วนแบ่งตลาดและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักอื่น ๆ ด้วย เทมเพลตMicrosoft Excel และ PowerPoint

ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจใน Excel

จากนั้นใช้แผนภูมิ PivotTable และเส้นแบบประกายไฟเพื่อวิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูลของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือไม่ เรียนรู้วิธีการ:

แผนภูมิเส้นแนวโน้มรายได้

แสดงภาพข้อมูลของคุณด้วย PowerPoint

ต้องการแชร์ข้อมูล แนวโน้ม และโอกาสกับทีมของคุณหรือไม่ ใช้เทมเพลต PowerPoint เหล่านี้เพื่อแสดงข้อมูลของคุณในลักษณะที่มองเห็นได้:

เทมเพลตแดชบอร์ดข้อมูล

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×