ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

เส้นแบบประกายไฟคือแผนภูมิขนาดเล็กภายในเซลล์เวิร์กชีตเซลล์เดียวที่สามารถใช้เพื่อแสดงภาพและแสดงแนวโน้มในข้อมูลของคุณ เส้นแบบประกายไฟสามารถดึงความสนใจไปยังรายการสําคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือวงจรเศรษฐกิจ และเน้นค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดด้วยสีที่ต่างกัน การแสดงแนวโน้มในข้อมูลเวิร์กชีตของคุณอาจเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณแชร์ข้อมูลของคุณกับผู้อื่น

เวิร์กชีตพร้อมกับเส้นแบบประกายไฟ

 1. เลือกเซลล์ว่างใกล้กับข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม เส้นแบบประกายไฟ ให้คลิก เส้นคอลัมน์ หรือ ชนะ/แพ้

  คำสั่ง เส้นแบบประกายไฟ บนแท็บ แทรก

 3. ในกล่อง ช่วงข้อมูล ให้ใส่ช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในเส้นแบบประกายไฟ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในเซลล์ A, B, C และ D ของแถว 2 ให้ใส่ A2:D2

  กล่องโต้ตอบ สร้างเส้นแบบประกายไฟ

  ถ้าคุณต้องการเลือกช่วงของเซลล์บนเวิร์กชีต ให้คลิก รูปปุ่ม เพื่อยุบกล่องโต้ตอบนี้ชั่วคราว แล้วเลือกเซลล์ในเวิร์กชีต จากนั้นคลิก รูปปุ่ม เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

 4. คลิก ตกลง

  เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ จะปรากฏบน Ribbon ใช้แท็บ สไตล์ เพื่อกําหนดเส้นแบบประกายไฟของคุณเอง

เคล็ดลับ

 • เนื่องจากเส้นแบบประกายไฟจะฝังอยู่ในเซลล์ ข้อความใดๆ ที่คุณใส่ในเซลล์จะใช้เส้นแบบประกายไฟเป็นพื้นหลัง ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

  เซลล์ที่มีเส้นแบบประกายไฟและข้อความ

 • ถ้าคุณเลือกเซลล์เดียว คุณจะสามารถคัดลอกเส้นแบบประกายไฟไปยังเซลล์อื่นในคอลัมน์หรือแถวในภายหลังได้เสมอด้วยการลากหรือใช้ เติมด้านล่าง (Ctrl+D)

กำหนดเส้นแบบประกายไฟของคุณเอง

หลังจากที่คุณสร้างเส้นแบบประกายไฟ คุณสามารถเปลี่ยนชนิด สไตล์ และรูปแบบได้ตลอดเวลา

 1. เลือกเส้นแบบประกายไฟที่คุณต้องการกำหนดเองเพื่อแสดง เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ บน Ribbon

 2. บนแท็บ สไตล์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ คุณสามารถ:

  • แสดงเครื่องหมายเพื่อเน้นค่าแต่ละค่าในเส้นแบบประกายไฟแบบเส้น

   กลุ่ม แสดง บนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ

  • เปลี่ยนสไตล์หรือรูปแบบของเส้นแบบประกายไฟ

   สไตล์ บนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ

  • แสดงและเปลี่ยนการตั้งค่าแกน

   ปุ่ม แกน บนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ

   ถ้าคุณคลิกตัวเลือก ชนิดแกนวันที่ ในดรอปดาวน์นี้ Excel จะเปิดกล่องโต้ตอบ ช่วงวันที่ของเส้นแบบประกายไฟ จากที่นี่ คุณสามารถเลือกช่วงในเวิร์กบุ๊กของคุณที่มีค่าวันที่ที่คุณต้องการสําหรับข้อมูลเส้นแบบประกายไฟของคุณ

   เลือกช่วงที่มีค่าวันที่สําหรับข้อมูลเส้นแบบประกายไฟในกล่องโต้ตอบ ช่วงวันที่ของเส้นแบบประกายไฟ

   ถ้าคุณคลิกตัวเลือก ค่าแบบกําหนดเอง ในดรอปดาวน์นี้ Excel จะเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแกนตั้งของเส้นแบบประกายไฟ จากที่นี่ คุณสามารถป้อนค่าต่ําสุดหรือสูงสุด (ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก) สําหรับแกนแนวตั้งสําหรับข้อมูลเส้นแบบประกายไฟของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Excel จะกําหนดวิธีการแสดงข้อมูลเส้นแบบประกายไฟ เพื่อให้คุณสามารถควบคุมค่าต่ําสุดและค่าสูงสุดได้ด้วยตัวเลือกเหล่านี้

   ใส่ค่าที่น้อยที่สุดสําหรับแกนตั้งในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแกนตั้งของเส้นแบบประกายไฟ

  • เปลี่ยนวิธีแสดงข้อมูล

   ปุ่ม แก้ไขข้อมูล ในกลุ่ม เส้นแบบประกายไฟ

   ถ้าคุณคลิกตัวเลือก แก้ไขข้อมูลของเส้นแบบประกายไฟเดียว ในดรอปดาวน์นี้ Excel จะเปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเส้นแบบประกายไฟ จากที่นี่ คุณสามารถเลือกช่วงในเวิร์กบุ๊กของคุณที่มีข้อมูลที่คุณต้องการสําหรับข้อมูลเส้นแบบประกายไฟของคุณ ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นแบบประกายไฟเพียงเส้นเดียวเท่านั้น

   ใส่ช่วงข้อมูลต้นฉบับในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเส้นแบบประกายไฟ

   ถ้าคุณคลิกตัวเลือก ซ่อน & เซลล์ว่าง ในดรอปดาวน์นี้ Excel จะเปิดกล่องโต้ตอบ ซ่อนและล้างการตั้งค่าเซลล์ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนวิธีที่ Excel จัดการกับค่าที่ซ่อนอยู่และค่า Null สําหรับข้อมูลเส้นแบบประกายไฟ

   คุณสามารถเลือกที่จะแสดงเซลล์ว่างเป็น ช่องว่างศูนย์ หรือ เชื่อมต่อจุดข้อมูลด้วยเส้นได้

   เลือกตัวเลือก แสดงข้อมูลในแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ เพื่อให้ Excel รวมข้อมูลในแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเส้นแบบประกายไฟของคุณ ล้างตัวเลือกนี้เพื่อให้ Excel ละเว้นข้อมูลในแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่

   เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ Excel จัดการเซลล์ที่ซ่อนอยู่หรือเซลล์ว่างในเส้นแบบประกายไฟบนกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเซลล์ที่ซ่อนอยู่และเซลล์ว่าง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×