ทำงานกับข้อมูลภายนอกใน Excel Services (SharePoint Server)

หมายเหตุ: บทความนี้จะถือว่าคุณกำลังใช้ Excel เวอร์ชันที่มาพร้อมกับ Office Professional Plus Excel Starter และ Excel เวอร์ชันที่มาพร้อมกับ Office เวอร์ชัน Home และ Student จะไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกดังที่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้

ข้อมูลในบทความนี้นำไปใช้กับ Excel Services ใน SharePoint Server 2013 (ภายในองค์กร) เท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ Microsoft 365 (ในระบบคลาวด์) ให้ดูที่การใช้ข้อมูลภายนอกในเวิร์กบุ๊กใน SharePoint Online

คุณสามารถทำงานกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายใน Excel ได้ รวมถึงข้อมูลของระบบและข้อมูลภายนอก บางแหล่งข้อมูลภายนอกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณสามารถใช้ได้ใน Excel จะได้รับการสนับสนุนใน Excel Services อ่านบทความนี้เพื่อดูภาพรวมของสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Services เมื่อคุณประกาศเวิร์กบุ๊กไปยัง ไลบรารี SharePoint

ในบทความนี้

ข้อมูลภายนอกคืออะไร

แหล่งข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Services

Excel Online และ Excel Services

การระบุว่าจะใช้ Excel Services หรือ Excel Online ในการแสดงเวิร์กบุ๊ก

แหล่งข้อมูลภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Services และ Excel Online

การรีเฟรชข้อมูลและการแก้ไขเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ข้อมูลภายนอกคืออะไร

ข้อมูลภายนอกคือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่อื่น เช่น บนเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถนำเข้าหรือแสดงข้อมูลภายนอกในเวิร์กบุ๊กได้โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกอย่างน้อยหนึ่งการเชื่อมต่อ ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลภายนอก อาจประกอบด้วยตาราง SQL Server, คิวบ์ SQL Server Analysis Services, ข้อมูล Microsoft Azure Marketplace และอื่นๆ การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกที่ใช้ในเวิร์กบุ๊ก ทำให้สามารถส่งคิวรีและรับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ระบุไว้ในการเชื่อมต่อได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลเพื่อดูข้อมูลล่าสุดในเวิร์กบุ๊กได้

เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการทำงานกับข้อมูลภายนอก คุณสามารถใช้ข้อมูลของระบบใน Excel ได้ ข้อมูลของระบบจะถูกจัดเก็บโดยตรงในเวิร์กบุ๊ก และไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกในการเก็บรักษา แม้ว่าการเชื่อมต่อภายนอกจะถูกใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลลงในเวิร์กบุ๊กก็ตาม เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูลของระบบ คุณสามารถพิมพ์การอัปเดตหรือนำเข้าข้อมูลลงใน Excel อีกครั้งด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Services

บางแหล่งข้อมูลแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณสามารถใช้ได้ใน Excel จะได้รับการสนับสนุนใน Excel Services ใน SharePoint Server 2013 เมื่อแหล่งข้อมูลได้รับการสนับสนุนใน Excel Services นั่นหมายความว่าคุณและผู้ใช้รายอื่นๆ จะสามารถรีเฟรชข้อมูลที่แสดงอยู่ในเวิร์กบุ๊กได้ Excel Services ใน SharePoint Server 2013 สนับสนุนชนิดของแหล่งข้อมูล ดังนี้

 • ตาราง SQL Server

 • คิวบ์ SQL Server Analysis Services

 • แหล่งข้อมูล OLE DB หรือ ODBC

 • ตัวแบบข้อมูล เช่น ที่สร้างใน Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ SharePoint หรือดูบทความของ TechNet: แหล่งข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Services (SharePoint Server ๒๐๑๓)

ด้านบนของหน้า

Excel Online และ Excel Services

ถ้าองค์กรของคุณใช้ Office Online ควบคู่ไปกับ SharePoint Server 2013 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น Excel Services (ส่วนหนึ่งของ SharePoint Server 2013) หรือExcel Web App (ส่วนหนึ่งของ Office Online Server) จะถูกใช้ในการแสดงเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ นี่คือการตัดสินใจของผู้ดูแลระบบ SharePoint และอาจมีผลในการกำหนดว่าแหล่งข้อมูลใดจะได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณใช้เวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปรียบเทียบ Excel Online, Excel Services และ Excel Online

การระบุว่าจะใช้ Excel Services หรือ Excel Web App ในการแสดงเวิร์กบุ๊ก

คุณอาจสงสัยว่าคุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณกำลังใช้ Excel Services หรือ Excel Web App เมื่อคุณดูเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ วิธีหนึ่งในการทำสิ่งนี้ก็คือการตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์ (URL) สำหรับเวิร์กบุ๊กนั้นๆ

 • มองหา xlviewer ใน URL
  ถ้า URL มีลักษณะ http://[servername]_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Documents/... จากนั้น Excel Services จะถูกใช้ในการแสดงเวิร์กบุ๊ก

 • มองหา WopiFrame ใน URL
  ถ้า URL มีลักษณะ http://[servername]/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Documents/... จากนั้น Excel Web App จะถูกใช้ในการแสดงเวิร์กบุ๊ก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณสำหรับความช่วยเหลือเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่สภาพแวดล้อมของคุณถูกกำหนดค่า

แหล่งข้อมูลภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Services และ Excel Web App

ตารางต่อไปนี้สรุปชนิดของการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณสามารถใช้ได้ใน Excel และการเชื่อมต่อข้อมูลใดที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Services และใน Excel Web App

แหล่งข้อมูล Excel

ได้รับการสนับสนุนใน Excel Services (SharePoint Server) ใช่ไหม

ได้รับการสนับสนุนใน Excel Web App (Office Online Server) ใช่ไหม

ตาราง SQL Server

ได้

ใช่ ถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมี SharePoint Server 2013 อยู่ และได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ Secure Store Service หรือบัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดู ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คิวบ์ SQL Server Analysis Services

ได้

ใช่ ถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมี SharePoint Server 2013 อยู่ และได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ Secure Store Service หรือบัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดู ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล OLE DB หรือ ODBC

ใช่ ถ้าแต่ละสตริงของการเชื่อมต่อมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรดติดต่อผู้ดูแล SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใช่ ถ้าแต่ละสตริงของการเชื่อมต่อมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรดติดต่อผู้ดูแล SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวแบบข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้ Excel

ใช่ ถ้า Excel Services ถูกกำหนดค่าให้สนับสนุนตัวแบบข้อมูล โปรดติดต่อผู้ดูแล SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่ได้

ข้อมูล Microsoft Azure Marketplace

ไม่ได้

ไม่ได้

ข้อมูล OData

ไม่ได้

ไม่ได้

ข้อมูลแบบ XML

ไม่ได้

ไม่ได้

ข้อมูล Microsoft Access

ไม่ได้

ไม่ได้

ข้อมูลจากไฟล์ข้อความ

ไม่ได้

ไม่ได้

ด้านบนของหน้า

การรีเฟรชข้อมูลและการแก้ไขเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์

เมื่อคุณดูเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ คุณจะสามารถแก้ไขเวิร์กบุ๊กหรือรีเฟรชข้อมูลในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้หรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าสภาพแวดล้อมของคุณ ตารางต่อไปนี้จะสรุปว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์กรใดบ้างที่สนับสนุนการรีเฟรชข้อมูลและความสามารถในการแก้ไขในหน้าต่างเบราว์เซอร์

การกำหนดค่า

การรีเฟรชข้อมูลในหน้าต่างเบราว์เซอร์

แก้ไขเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์

SharePoint Server 2013
(Excel Services แสดงเวิร์กบุ๊ก)

ได้ ถ้าคุณกำลังใช้แหล่งข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายๆ ชนิดดังต่อไปนี้

 • ตาราง SQL Server

 • คิวบ์ SQL Server Analysis Services

 • การเชื่อมต่อข้อมูล OLE DB หรือ ODBC

 • ตัวแบบข้อมูล

ไม่ได้ เมื่อต้องการแก้ไขเวิร์กบุ๊ก คุณต้องเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel

Office Online เซิร์ฟเวอร์
(Excel Web App แสดงเวิร์กบุ๊ก)

ไม่ได้ นอกจากคุณจะใช้การเชื่อมต่อแบบไม่ระบุชื่อ การเชื่อมต่อข้อมูล OLE DB หรือ ODBC หรือสตริงการเชื่อมต่อที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ได้

SharePoint Server 2013 พร้อมด้วย Office Online Server
(Excel Services ถูกใช้ในการแสดงเวิร์กบุ๊ก)

ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล ให้ดูที่ แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนใน Excel Services

ได้

SharePoint Server 2013 พร้อมด้วย Office Online Server
(Excel Web App ถูกใช้ในการแสดงเวิร์กบุ๊ก)

ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลและวิธีการกำหนดค่าสภาพแวดล้อม ให้ดูที่ แหล่งข้อมูลภายนอกที่สนับสนุนใน Excel Services

ได้

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×