ทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้รีวิวเนื้อหาปรับเปลี่ยนเอกสารของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถทำให้เอกสารของคุณเป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ก่อนที่จะส่งให้รีวิว วิธีอื่นคือการจำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

การทำให้เอกสารของคุณเป็นไฟล์แบบอ่านอย่างเดียวที่สามารถอ่านหรือคัดลอกเอกสารได้ แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ถ้าหนึ่งในผู้รีวิวพยายามเปลี่ยนแปลงไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลงจะสามารถถูกบันทึกได้โดยการตั้งชื่อใหม่ให้เอกสารหรือบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งใหม่เท่านั้น

หมายเหตุ: การทำให้เอกสารของคุณเป็นแบบอ่านอย่างเดียวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำสำเนาของเอกสารและบันทึกด้วยชื่ออื่นหรือในตำแหน่งอื่น

จำกัดการแก้ไข

 1. คลิก รีวิว > จำกัดการแก้ไข

  คำสั่ง จำกัดการแก้ไข บนแท็บ รีวิว

 2. ภายใต้ ข้อจำกัดการแก้ไข ให้เลือก อนุญาตให้ใช้การแก้ไขประเภทนี้เท่านั้นในเอกสาร และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวระบุว่า ไม่เปลี่ยนแปลง (อ่านอย่างเดียว)

  บานหน้าต่างจำกัดการแก้ไข

 3. คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

  บานหน้าต่างจำกัดการแก้ไข

 4. ในกล่องที่เปิดอยู่ ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณจะสามารถจำได้ แล้วพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

  ไม่จำเป็นต้องระบุรหัสผ่านก็ได้ แต่ถ้าคุณไม่เพิ่มรหัสผ่าน ทุกคนจะสามารถคลิก หยุดการป้องกัน และทำการแก้ไขเอกสารได้

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเอาการป้องกันออกจากเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอของคุณ

บันทึกเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก บันทึก หรือ บันทึกเป็น ถ้าคุณบันทึกเอกสารไว้ก่อนหน้า

 2. คลิก เครื่องมือ

 3. คลิก ตัวเลือกทั่วไป

 4. คลิกกล่องกาเครื่องหมาย แนะนำแบบอ่านอย่างเดียว

 5. คลิก ตกลง

 6. บันทึกเอกสาร คุณอาจต้องบันทึกเป็นชื่อไฟล์อื่นถ้าคุณตั้งชื่อเอกสารไว้แล้ว

นำแบบอ่านอย่างเดียวออก

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก บันทึก หรือ บันทึกเป็น ถ้าคุณบันทึกเอกสารไว้ก่อนหน้า

 2. คลิก เครื่องมือ

 3. คลิก ตัวเลือกทั่วไป

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แนะนำแบบอ่านอย่างเดียว

 5. คลิก ตกลง

 6. บันทึกเอกสาร คุณอาจต้องบันทึกเป็นชื่อไฟล์อื่นถ้าคุณตั้งชื่อเอกสารไว้แล้ว

ด้านบนของหน้า

จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

ต่อไปนี้คือขั้นตอนของวิธีการที่สองสำหรับการช่วยหยุดไม่ให้ผู้รีวิวเนื้อหาปรับเปลี่ยนเอกสารของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร

 2. ภายใต้ ตัวเลือกจำกัดการจัดรูปแบบ ให้คลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข ภายใต้ ข้อจำกัดการจัดรูปแบบข้อจำกัดการแก้ไข และ เริ่มการบังคับใช้ ให้เลือกตามความต้องการด้านการจัดรูปแบบและการแก้ไขของคุณ

ยกเลิกการจำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร

 2. เมื่อต้องการล้างเครื่องหมาย ให้คลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข ภายใต้ จำกัดตัวเลือกการรีวิว

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×