ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใน Outlook คุณสามารถนําเข้าเหตุการณ์จากไฟล์ .ics ไปยังปฏิทินที่มีอยู่ของคุณ หรือสมัครใช้งานปฏิทิน iCal แบบออนไลน์ และรับการอัปเดตอัตโนมัติ 

เคล็ดลับ: 

 • คุณสามารถนําเข้าปฏิทินจากเว็บไซต์หรือโปรแกรมปฏิทินที่สนับสนุนรูปแบบไฟล์ .ics เช่น Apple iCal, Google Calendar และ Mozilla Lightning

 • คุณสามารถค้นหารายการของ iCals บนอินเทอร์เน็ตได้ เว็บไซต์สําหรับโรงละคร ทีมกีฬา และโรงเรียนมักจะมีลิงก์ "เพิ่มลงในปฏิทิน" ที่คุณสามารถใช้เพื่อดาวน์โหลด iCal ได้ นอกจากนี้ Bing ยังมีคําแนะนําสําหรับปฏิทินอีกด้วย

สมัครใช้งานปฏิทิน

หมายเหตุ: เมื่อคุณสมัครใช้งานปฏิทิน ปฏิทินของคุณจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติถ้าปฏิทินอื่นได้รับการอัปเดต บางครั้งอาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในOutlook.com

  เข้าสู่ระบบ

 2. ที่ด้านล่างของเพจ ให้เลือก ปฏิทิน

 3. ในบานหน้าต่างนําทาง ให้เลือก เพิ่มปฏิทิน

 4. เลือก สมัครใช้งานจากเว็บ

  สมัครใช้งานปฏิทิน

 5. ใส่ URL สําหรับปฏิทิน

 6. เลือก นำเข้า

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ ให้ลองนําเข้าปฏิทินแทน โดยทําตามขั้นตอนการอัปโหลดด้านล่าง

อัปโหลดปฏิทินจากไฟล์

หมายเหตุ: เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ .ics ปฏิทินของคุณจะไม่รีเฟรชเหตุกาณ์ที่นำเข้า แม้ว่าเจ้าของปฏิทินจะอัปเดตก็ตาม

 1. ค้นหาปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไฟล์ .ics

 2. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

  เข้าสู่ระบบ

 3. ที่ด้านล่างของเพจ ให้เลือก ปฏิทิน

 4. ในบานหน้าต่างนําทาง ให้เลือก เพิ่มปฏิทิน

 5. เลือก อัปโหลดจากไฟล์

  อัปโหลดจากไฟล์

 6. เลือก เรียกดู เลือกไฟล์ .ics ที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วเลือก เปิด

 7. เลือกปฏิทินที่คุณต้องการนําเข้าไฟล์ ไป จากนั้นเลือก นําเข้า

สิ่งที่ต้องทําถ้าคุณไม่เห็น เพิ่มปฏิทิน

ถ้าคุณยุบบานหน้าต่างนําทางที่อยู่ถัดจากปฏิทิน คุณจะต้องขยายบานหน้าต่างเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ เพิ่มปฏิทิน

เมื่อต้องการขยายบานหน้าต่างนําทาง ให้เลือกไอคอน ไอคอนเพื่อขยายหรือยุบบานหน้าต่างด้านซ้าย ที่ด้านบนของปฏิทิน

สกรีนช็อตที่แสดงไอคอนเพื่อขยายหรือยุบบานหน้าต่างด้านซ้าย

ความแตกต่างระหว่างการนำเข้าและการสมัครใช้งานปฏิทิน

เมื่อคุณนําเข้าไฟล์ .ics คุณจะได้รับสแนปช็อตของเหตุการณ์ในปฏิทินในเวลาที่นําเข้า ปฏิทินของคุณจะไม่รีเฟรชเหตุการณ์ที่นําเข้าโดยอัตโนมัติ แม้ว่าเจ้าของปฏิทินจะทําการอัปเดต นี่เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินที่มีอยู่ของคุณที่จะไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ตารางน้ําขึ้นน้ําลงหรือระยะต่างๆ ของดวงจันทร์

การสมัครสมาชิกปฏิทินออนไลน์จะเชื่อมต่อปฏิทินกับปฏิทินของคุณ เมื่อใดก็ตามที่เจ้าของปฏิทินที่คุณได้สมัครใช้งานทําการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ Outlook.com อัปเดตปฏิทินของคุณ นี่เป็นวิธีที่ดีในการติดตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น เวลาในภาพยนตร์หรือปฏิทินโรงเรียน

หมายเหตุ: การอัปเดตนี้อาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมง แม้ว่าการอัปเดตจะเกิดขึ้นทุกๆ 3 ชั่วโมงโดยประมาณ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มปฏิทินวันหยุดหรือวันเกิดใน Outlook.com 

สร้าง ปรับเปลี่ยน หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook.com

ค้นหาปฏิทินของคุณใน Outlook.com

แชร์ปฏิทินของคุณใน Outlook.com

พิมพ์อีเมลและปฏิทินใน Outlook.com

เพิ่มปฏิทินใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

เมื่อต้องการรับการสนับสนุนใน Outlook.com ให้คลิกที่นี่ หรือเลือกความช่วยเหลือบนแถบเมนูแล้วใส่คิวรีของคุณ ถ้าการช่วยเหลือตนเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ ให้เลื่อนลงไปที่ ยังต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม และเลือก ใช่

หากต้องการติดต่อเราใน Outlook.com คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ ถ้าคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ ให้คลิกที่นี่ 

สําหรับความช่วยเหลืออื่นๆ เกี่ยวกับบัญชี Microsoft และ การสมัครใช้งานของคุณ ให้ไปที่ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีและการเรียกเก็บเงิน

ไอคอนแอปรับความช่วยเหลือ

เมื่อต้องการรับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Microsoft ให้ ป้อนปัญหาของคุณที่นี่ 

โพสต์คําถาม ติดตามการสนทนา และแชร์ความรู้ของคุณในชุมชน Outlook.com

นำเข้าปฏิทิน

 1. ค้นหาปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่ม และบันทึกลงในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไฟล์ .ics

 2. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

  เข้าสู่ระบบ

 3. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนําทาง ให้คลิกไอคอน ปฏิทิน

 4. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มปฏิทิน

 5. คลิก จากไฟล์ คลิก เรียกดู เลือกไฟล์ .ics แล้วคลิก เปิด

 6. คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก ปฏิทิน แล้วเลือกปฏิทินจากรายการ

 7. คลิก บันทึก

สมัครใช้งานปฏิทิน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

  เข้าสู่ระบบ

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนําทาง ให้คลิกไอคอน ปฏิทิน

 3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มปฏิทิน

 4. คลิก จากอินเทอร์เน็ต และในกล่อง ลิงก์ไปยังปฏิทิน ให้พิมพ์หรือคัดลอกและวางที่อยู่เว็บของปฏิทิน

 5. ในกล่อง ชื่อปฏิทิน ให้ใส่ชื่อปฏิทินที่ลิงก์

 6. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงบน iCal อาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงเพื่อให้ Outlook บนเว็บ อัปเดตปฏิทินของคุณ

เพิ่มปฏิทินจากไดเรกทอรีขององค์กร

 1. ในปฏิทิน ให้ไปที่แถบเครื่องมือและเลือก เพิ่มปฏิทิน > จากไดเรกทอรี

 2. ในกล่อง จากไดเรกทอรี ให้พิมพ์ชื่อของปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่ม Outlook บนเว็บ จะค้นหารายการที่ตรงกันจากไดเรกทอรีขององค์กรโดยอัตโนมัติ

 3. เลือกปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก เปิด

ความแตกต่างระหว่างการนําเข้าและการสมัครใช้งาน

davda เมื่อคุณนําเข้าไฟล์ .ics คุณจะได้รับสแนปช็อตของเหตุการณ์ในปฏิทินในเวลาที่นําเข้า ปฏิทินของคุณจะไม่รีเฟรชเหตุการณ์ที่นําเข้าโดยอัตโนมัติ แม้ว่าเจ้าของปฏิทินจะทําการอัปเดต นี่เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มเหตุการณ์ที่จะไม่เปลี่ยนไปใช้ปฏิทินที่มีอยู่ของคุณ เช่น ตารางน้ําขึ้นน้ําลง หรือระยะต่างๆ ของดวงจันทร์

การสมัครสมาชิกปฏิทินออนไลน์ของ iCal จะเชื่อมต่อปฏิทินกับปฏิทินของคุณ เมื่อใดก็ตามที่เจ้าของ iCal ที่คุณได้สมัครใช้งานทําการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ Outlook บนเว็บ อัปเดตปฏิทินของคุณ นี่เป็นวิธีที่ดีในการติดตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น เวลาในภาพยนตร์หรือปฏิทินโรงเรียน

หมายเหตุ: การอัปเดตนี้อาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมง แม้ว่าการอัปเดตจะเกิดขึ้นทุกๆ 6 ชั่วโมงโดยประมาณ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มปฏิทินวันหยุดหรือวันเกิดใน Outlook.com  

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×