ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บันทึกและเล่นการประชุมใน Lync Online

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ถ้าองค์กรของคุณเปิดใช้งานการบันทึก คุณจะสามารถบันทึกการสนทนาหรือการประชุมของซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online ได้ เมื่อทำการบันทึก คุณสามารถเก็บเสียง วิดีโอ ข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) การแชร์แอปพลิเคชัน งานนำเสนอของ Microsoft PowerPoint ไวท์บอร์ด และส่วนสำรวจความคิดเห็นในเซสชัน Lync Online ตลอดจนเล่นรายการดังกล่าวได้ไม่ต่างจากประสบการณ์ที่ได้รับในระหว่างการสนทนาหรือการประชุมผ่าน Lync

คุณยังสามารถทำการบันทึกให้พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลอื่นได้ด้วยการบันทึกบางส่วนหรือทั้งหมดของการบันทึก Lync ในรูปแบบ Windows Media ตัวเลือกนี้จะรวมเนื้อหาที่มีการบันทึกไว้ทั้งหมดซึ่งคุณต้องการแชร์ในรูปแบบวิดีโอ Windows Media เดียว ตามค่าเริ่มต้น วิดีโอนี้จะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณสามารถแชร์วิดีโอกับบุคคลอื่นได้ด้วยการบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายหรือไลบรารีแอสเซทของ Microsoft SharePoint Server 2010

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดสิ่งที่จะรวมไว้ในการบันทึก

บันทึกการสนทนาหรือการประชุม

ดูบุคคลที่กำลังบันทึกการสนทนาหรือการประชุม

หยุดการบันทึกและจัดเก็บการบันทึกไว้

เล่นการบันทึก

สร้างเวอร์ชันของการบันทึกที่คุณสามารถแชร์กับบุคคลอื่นได้

กำหนดสิ่งที่จะรวมไว้ในการบันทึก

ในระหว่างการสนทนาหรือการประชุมผ่าน Lync ก่อนที่คุณจะเริ่มการบันทึก คุณสามารถเลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการรวมไว้ในการบันทึกได้ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ในขณะที่การประชุมหรือการสนทนาของ Lync กำลังดำเนินอยู่ได้ด้วยการเปิด ตัวเลือกการบันทึก ในหน้าต่างการประชุมหรือการสนทนา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะถูกนำไปใช้กับการสนทนาหรือการประชุมปัจจุบัน สำหรับการสนทนาหรือการประชุมที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง ตัวเลือกเหล่านี้จะแปลงกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ:  ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างการบันทึกในเวอร์ชัน Windows Media ที่สามารถเผยแพร่ได้ คุณควรทราบว่าเนื้อหาบางอย่างในเซสชันต้นฉบับของ Lync มีขนาดใหญ่มาก (ตัวอย่างเช่น ไวท์บอร์ดขนาดใหญ่ เซสชันของ IM ที่ยาว หรือการแชร์จอภาพคู่) เนื้อหาจึงอาจอ่านได้ยากขึ้นในวิดีโอขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ ข้อความเขียนในส่วนของ IM ของการบันทึกก็มักจะถูกตัดทอนด้วยเนื่องจากความยาวที่จำกัดในวิดีโอขั้นสุดท้าย

 1. ในหน้าต่างการประชุมหรือการสนทนา ในแถบเมนู ให้คลิก การตั้งค่า (ถ้าไม่เห็นเมนู การตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วคลิก แสดงแถบเมนู)

 2. คลิก ตัวเลือกการบันทึก

 3. ในกล่องโต้ตอบ Lync – ตัวเลือกการบันทึก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการรวมไว้ในการบันทึกของ Lync ปัจจุบัน ถ้าชนิดเนื้อหาไม่พร้อมใช้งาน องค์กรของคุณอาจไม่อนุญาตให้บันทึกเนื้อหานั้น

 1. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

บันทึกการสนทนาหรือการประชุม

เมื่อคุณกำลังทำการสนทนาผ่าน Lync แบบตัวต่อตัว คุณสามารถเริ่มการบันทึกได้ก็ต่อเมื่อองค์กรของผู้เข้าร่วมแต่ละรายนั้นอนุญาตให้ทำการบันทึกได้ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถบันทึกการสนทนากับบุคคลที่กำลังใช้โทรศัพท์ระบบธรรมดาได้ เมื่อคุณกำลังประชุมผ่าน Lync คุณสามารถเริ่มการบันทึกได้ถ้าคุณเป็นผู้นำเสนอ และบุคคลที่เป็นผู้จัดกำหนดการหรือเริ่มการประชุมอนุญาตให้บันทึกได้

 1. เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก ในหน้าต่างการประชุมหรือการสนทนา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วคลิก เริ่มการบันทึก

  • ในแถบเมนู ให้คลิก แอคชัน แล้วคลิก เริ่มการบันทึก (ถ้าไม่เห็นเมนู แอคชัน ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วคลิก แสดงแถบเมนู)

 2. ขณะที่กำลังดำเนินการบันทึกอยู่ คุณสามารถใช้ตัวควบคุมที่ด้านล่างของหน้าต่างเพื่อหยุดชั่วขณะ ดำเนินการต่อ หรือหยุดการบันทึกได้

ด้านบนของหน้า

ดูบุคคลที่กำลังบันทึกการสนทนาหรือการประชุม

ขณะที่กำลังดำเนินการบันทึกอยู่ ข้อความ คุณกำลังบันทึก บุคคลอื่นกำลังบันทึก หรือ คุณและบุคคลอื่นกำลังบันทึก จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าต่างการประชุมหรือการสนทนา ถ้ามีบุคคลอื่นกำลังทำการบันทึกอยู่ คุณสามารถชี้ไปที่ข้อความเพื่อดูว่าใครเป็นผู้ที่เริ่มทำการบันทึกได้

ด้านบนของหน้า

หยุดการบันทึกและจัดเก็บการบันทึกไว้

เมื่อคุณหยุดการบันทึก Lync จะจัดเก็บการบันทึกให้โดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น การบันทึกจะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในโฟลเดอร์ C:\Users\<your user name>\Lync Recordings นอกจากนี้ Lync ยังช่วยให้คุณมีตัวเลือกสำหรับสร้างการบันทึกในเวอร์ชัน Windows Media ที่คุณสามารถเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นได้โดยการบันทึกไว้บนตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย ถ้าคุณมี SharePoint Server 2010 หรือ SharePoint Online และมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถจัดเก็บการบันทึกลงในไลบรารีแอสเซทของ Microsoft SharePoint ได้

หมายเหตุ:  ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างการบันทึกในเวอร์ชัน Windows Media ที่สามารถเผยแพร่ได้ คุณควรทราบว่าเนื้อหาบางอย่างในเซสชันต้นฉบับของ Lync มีขนาดใหญ่มาก (ตัวอย่างเช่น ไวท์บอร์ดขนาดใหญ่ เซสชันของ IM ที่ยาว หรือการแชร์จอภาพคู่) เนื้อหาจึงอาจอ่านได้ยากขึ้นในวิดีโอขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ ข้อความเขียนในส่วนของข้อความโต้ตอบแบบทันทีของการบันทึกก็มักจะถูกตัดทอนด้วยเนื่องจากความกว้างที่จำกัดในวิดีโอขั้นสุดท้าย

 1. ในการหน้าต่างการประชุมหรือการสนทนา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วคลิก หยุดการบันทึก

  • ในแถบเมนู ให้คลิก แอคชัน แล้วคลิก หยุดการบันทึก (ถ้าไม่เห็นเมนู แอคชัน ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วคลิก แสดงแถบเมนู)

  • ใช้ปุ่ม หยุดการบันทึก ที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนาหรือการประชุม

 2. กล่องโต้ตอบ หยุดการบันทึก จะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของการบันทึก ภายใต้ ชื่อการบันทึก ให้พิมพ์ชื่อใหม่

 3. เมื่อต้องการสร้างการบันทึกในเวอร์ชัน Windows Media ภายใต้ ประกาศ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก สร้างเวอร์ชันที่คุณสามารถเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นด้วย (.wmv)

 4. เมื่อต้องการเลือกชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการรวมไว้ในวิดีโอที่เผยแพร่ ให้คลิก ตัวเลือก ภายใต้ เนื้อหาในวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการรวม (ถ้าชนิดเนื้อหาไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าเนื้อหานั้นไม่ได้ถูกรวมไว้ในเซสชัน Lync ตั้งแต่แรก) จากนั้นคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของการบันทึกในเวอร์ชัน Windows Media ภายใต้ บันทึกไปยัง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เรียกดู แล้วนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกวิดีโอ

  • ในกล่องข้อความ ให้วางที่อยู่เว็บ เช่น URL ไลบรารีแอสเซทของ SharePoint Server 2010

หมายเหตุ:  ถ้าคุณพบปัญหาในการอัปโหลดไฟล์ไปยัง SharePoint Server 2010 ให้สอบถามผู้ดูแลระบบ SharePoint เพื่อเพิ่มทั้งขนาดการอัปโหลดสูงสุดเริ่มต้น (ขนาดเริ่มต้นคือ 50 เมกะไบต์) และการตั้งค่าระยะหมดเวลาสำหรับการอัปโหลด

 1. คลิก ตกลง

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการไปยังตัวจัดการการบันทึกของ Microsoft Lync โดยตรงเพื่อจัดการหรือเล่นการบันทึกของคุณ ให้คลิก จัดการการบันทึก

ด้านบนของหน้า

เล่นการบันทึก

คุณสามารถเล่นการบันทึกที่คุณสร้างไว้ได้ด้วยการเปิดตัวจัดการการบันทึกของ Lync การบันทึกจะเปิดใน Microsoft Lync Recording Player และสามารถดูได้จากที่นั่น

 1. เปิด ตัวจัดการการบันทึก โดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 2. คลิกปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วคลิก จัดการการบันทึก

  • คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Microsoft Lync แล้วคลิก ตัวจัดการการบันทึกของ Microsoft Lync

  • ในแถบเมนูของ Lync ให้คลิก แอคชัน แล้วคลิก ตัวจัดการการบันทึก (ถ้าไม่เห็นเมนู แอคชัน ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วคลิก แสดงแถบเมนู)

 3. ใน ตัวจัดการการบันทึก ให้คลิกการบันทึก แล้วคลิก เล่น

ถ้ามีบางคนเผยแพร่การบันทึกในเวอร์ชัน Windows Media และวางการบันทึกนั้นไว้ในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายหรือไซต์ SharePoint คุณสามารถเปิดการบันทึกเพื่อเล่นใน Windows Media Player ได้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำให้คุณจัดเก็บการบันทึก Windows Media ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเล่นจากในเครื่อง

ด้านบนของหน้า

สร้างเวอร์ชันของการบันทึกที่คุณสามารถแชร์กับบุคคลอื่นได้

คุณสามารถทำการบันทึกให้พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลอื่นได้ด้วยการบันทึกบางส่วนหรือทั้งหมดของการบันทึกของ Lync ในรูปแบบไฟล์ Windows Media แล้วเผยแพร่วิดีโอ Windows Media ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์ไว้หรือไลบรารีแอสเซทของ SharePoint Server 2010 มีสองวิธีในการสร้างการบันทึกในเวอร์ชัน Windows Media ได้แก่ คุณสามารถสร้างบันทึกได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณหยุดการบันทึกและจัดเก็บการบันทึกนั้น (สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ “หยุดการบันทึกและจัดเก็บการบันทึกไว้” ในหัวข้อก่อนหน้านี้) หรือคุณสามารถสร้างได้ในตัวจัดการการบันทึกในภายหลัง (สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ จัดการการบันทึกในตัวจัดการการบันทึกของ Lync

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×