ปรับ Skype for Business ของคุณให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

คุณสามารถช่วยให้ผู้ทุพพพลภาพเข้าถึงการประชุมทั้งหมดของคุณได้มากยิ่งขึ้น เพียงแค่ใช้ Skype for Business และทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้ หัวข้อนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนแก่คุณในการช่วยให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงการประชุมของคุณ

สุดท้ายแล้ว เราจะประชุมเพื่ออะไรหากไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงการประชุมได้

ทำให้ทุกการประชุมเป็นการประชุม Skype

Skype for Business จะช่วยให้คุณสามารถเปิดรับทุกคนเข้าสู่การประชุมได้ แม้ในขณะที่ทุกคนอยู่ในห้องเดียวกัน

 • ผู้ที่มีความบกพร่องด้านสายตาสามารถได้รับเนื้อหาที่แชร์ในอุปกรณ์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ตนเองชอบได้ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือแว่นขยาย

 • คุณสามารถบันทึกการประชุม เพื่อที่ผู้อื่นจะได้สามารถดูซ้ำได้ในอนาคต

 • ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยินสามารถรับบริการการแปลแบบเรียลไทม์ผ่านการแปลแบบเรียลไทม์เพื่อการเข้าถึงการสื่อสาร (CART) CART พร้อมให้บริการในหลายภาษาทั่วโลก

ในหัวข้อนี้

เริ่มต้นการประชุมผ่าน Skype for Business อย่างรวดเร็ว

อย่าปล่อยให้เวลาสำหรับการประชุมอันมีค่าต้องหมดไป เพียงแค่เริ่มการประชุมออนไลน์เท่านั้น

 • เมื่อคุณจัดกำหนดการประชุม ขอให้เป็นการประชุม Skype จากนั้นผู้อื่นจะสามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้จากลิงก์หรือตัวเตือนใน Outlook หรือเข้าร่วมได้โดยตรงผ่าน Skype for Business

 • สำหรับการประชุมแบบเฉพาะกิจหรือการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการไว้เป็นการประชุมออนไลน์:

  • เลือกประชุมตอนนี้จากไอคอนปฏิทินในหน้าต่างหลักของ Skype for Business

  • เลือกไอคอนเชิญบุคคลเพิ่มเติมในการสนทนา แล้วเชิญบุคคลที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: หากผู้ที่เข้าประชุมอยู่ในรายชื่อหรือกลุ่มการแจกจ่ายของ Exchange ให้เพิ่มกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้น เพียงแค่เลือกชื่อกลุ่ม เปิดเมนูบริบท (ด้วยการคลิกขวาหรือ Shift+F10) แล้วเลือก เริ่มสนทนาทางวิดีโอ

มีวิดีโอเสริมความเข้าใจ

มนุษย์เราจะทำงานได้ดีเมื่อเราได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย นักการศึกษาและผู้ให้ความบันเทิงใช้ข้อเท็จจริงดังกล่างนี้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพวกเขาเลือกใช้วิดีโอเป็นสื่อ คุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในการโทรหรือการประชุมผ่านโทรศัพท์

 • วิดีโอจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมที่มีความทุพพลภาพทางการได้ยินสามารถใช้ล่ามภาษามือได้

 • วิดีโอจะช่วยเสริมความเข้าใจคำพูดแบบเต็มสเปกตรัม ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีความยากลำบากทางการได้ยินและต้องพึ่งพาการอ่านคำพูด

เคล็ดลับ: ระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอ ให้ตรวจสอบหน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอเพื่อจะได้แน่ใจว่าผู้อื่นสามารถเห็นคุณได้อย่างชัดเจน เช่น ที่นั่งของคุณซึ่งสัมพันธ์กับกล้องอาจได้ภาพที่แตกต่างกัน

เชิญนักแปล CART สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยิน

เชิญนักแปล CART (การแปลแบบเรียลไทม์เพื่อการเข้าถึงการสื่อสาร) เข้าร่วมการประชุมหรือการโทรศัพท์ใน Skype for Business เพื่อรับคำบรรยายแบบเรียลไทม์ ในตอนท้ายของการประชุม ให้ขอรับสำเนาบทสนทนาเพื่อแชร์กับผู้เข้าร่วม

 • บริการ CART พร้อมให้บริการในหลายภาษาทั่วโลก CART จะช่วยให้ผู้ที่ทุพพลภาพหรือมีความยากลำบากทางการได้ยินสามารถเข้าร่วมการประชุมหรือการสนทนาทางโทรศัพท์ได้อย่างเต็มที่

เคล็ดลับ: 

 • เพิ่มโทรศัพท์เพื่อการประชุมเป็นผู้เข้าร่วมโดยใช้ไอคอน เพิ่มบุคคลเพิ่มเติม เพียงแค่พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ลงไป โทรศัพท์อาจเป็นโทรศัพท์เพื่อการประชุมที่เปิดใช้งานสื่อในห้องหรือสมาร์ทโฟน

 • ขอให้ผู้เข้าร่วมแจ้งชื่อของตนเองเมื่อเข้าร่วม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ทุพพลภาพหรือมีความยากลำบากทางการได้ยินสามารถติดตามการประชุมได้

 • โปรดตรวจสอบว่าในการพูดแต่ละครั้งจะมีผู้พูดเพียงคนเดียว

เพิ่ม IM เพื่อเสริมการเจรจาสื่อสาร

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลการประชุมได้ในรูปแบบทดแทน

 • พิมพ์ข้อความทดแทนแบบโต้ตอบทันที (ข้อความทดแทน) สำหรับเนื้อหาบนหน้าจอใน IM

 • ขอให้ล่ามโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมใน IM เพื่อให้ผู้ที่ทุพพลภาพทางการได้ยินสามารถอ่านได้

 • วางข้อความที่ให้ข้อมูลในรายละเอียด เช่น URL ที่เชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือหน้าเว็บ รายละเอียดไม่ควรให้มีการสูญหาย และผู้อื่นสามารถเปิดเนื้อหาที่ลิงก์ได้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ของตนเอง หากจำเป็น ผู้อื่นสามารถใช้แว่นขยายหรือตัวอ่านหน้าจอช่วยเสริมความเข้าใจได้

 • โพสต์รายการข้อความ การตัดสินใจ การดำเนินการที่สำคัญลงใน IM

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการพูดและผู้ที่มีข้อมูลเสียงในแบบต่างๆ สามารถพิมพ์คำถามหรือตอบคำถามได้ใน IM

หมายเหตุ: คุณสามารถทำตามแนวปฏิบัติเดียวกันในการช่วยสำหรับการเข้าถึงเมื่อใช้ IM ได้ใน Skype for Business Online ใน Outlook บนเว็บ

แชร์เนื้อหาเพื่อเปิดใช้งานเทคโนโลยีช่วยเหลือ

ในการใช้ Skype for Business ทุำกคนสามารถมีมุมมองส่วนบุคคลต่อเนื้อหาการประชุมได้

 • แชร์เดสก์ท็อป

  แชร์เดสก์ท็อปของคุณในการประชุมแทนการฉายเนื้อหาบนจอแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นสามารถใช้แว่นขยายอ่านเนื้อหาได้

 • แชร์โปรแกรมหรือแอป

  เมื่อต้องการแสดงแอปเดียว ให้แชร์หน้าต่างแอปแทนการแชร์เดสก์ท็อปทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้เนื้อหาที่แชร์ใหญ่ขึ้นเมื่อผู้อื่นดูเนื้อหาดังกล่าว

 • ใช้ไวท์บอร์ดของ Skype for Business

  ใช้ไวท์บอร์ดของ Skype for Business แทนไวท์บอร์ดแบบกระดาน เพื่อที่ทุกคนจะได้สามารถเห็นเนื้อหาในบอร์ดบน PC หรืออุปกรณ์ของตนเอง ผู้ที่ทุพพลภาพด้านการเคลื่อนไหวสามารถเพิ่มในไวท์บอร์ดของ Skype ทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่สายตาเลือนรางสามารถใช้แว่นขยายได้

เคล็ดลับ: คุณสามารถอัปโหลดงานนำเสนอ PowerPoint และไฟล์อื่นๆ เข้าสู่การประชุมแทนการแชร์เนื้อหาได้ จากนั้นจึงนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวจาก Skype for Business ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้รับเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ของตนเองที่ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือได้ตามต้องการ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือแว่นขยายที่ชอบ

ทำให้ทุกการประชุมเป็นการประชุม Skype

Skype for Business for Mac จะช่วยให้คุณสามารถเปิดรับทุกคนเข้าสู่การประชุมได้ แม้ในขณะที่ทุกคนอยู่ในห้องเดียวกัน

 • ผู้ที่มีความบกพร่องด้านสายตาสามารถได้รับเนื้อหาที่แชร์ในอุปกรณ์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ตนเองชอบได้ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือแว่นขยาย

 • คุณสามารถบันทึกการประชุม เพื่อที่ผู้อื่นจะได้สามารถดูซ้ำได้ในอนาคต

 • ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยินสามารถรับบริการการแปลแบบเรียลไทม์ผ่านการแปลแบบเรียลไทม์เพื่อการเข้าถึงการสื่อสาร (CART) CART พร้อมให้บริการในหลายภาษาทั่วโลก

ในหัวข้อนี้

เริ่มต้นการประชุมผ่าน Skype for Business อย่างรวดเร็ว

อย่าปล่อยให้เวลาสำหรับการประชุมอันมีค่าต้องหมดไป เพียงแค่เริ่มการประชุมออนไลน์เท่านั้น

 • เมื่อคุณจัดกำหนดการประชุม ขอให้เป็นการประชุม Skype จากนั้นผู้อื่นจะสามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้จากลิงก์หรือตัวเตือนใน Outlook หรือเข้าร่วมได้โดยตรงผ่าน Skype for Business for Mac

 • สำหรับการประชุมแบบเฉพาะกิจหรือการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการไว้เป็นการประชุมออนไลน์:

  • เลือกผู้ติดต่อในมุมมองรายชื่อผู้ติดต่อ แล้วคลิกที่ไอคอนเริ่มสนทนาทางวิดีโอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลเพิ่มเติมในการประชุม ให้คลิกที่ไอคอนบุคคลในหน้าจอการประชุม แล้วเชิญบุคคลที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: หากผู้ที่เข้าประชุมอยู่ในรายชื่อหรือกลุ่มการแจกจ่ายของ Exchange ให้เพิ่มกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้น เพียงแค่เลือกชื่อกลุ่ม แล้วเลือกเริ่มสนทนาทางวิดีโอ

มีวิดีโอเสริมความเข้าใจ

มนุษย์เราจะทำงานได้ดีเมื่อเราได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย นักการศึกษาและผู้ให้ความบันเทิงใช้ข้อเท็จจริงดังกล่างนี้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพวกเขาเลือกใช้วิดีโอเป็นสื่อ คุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในการโทรหรือการประชุมผ่านโทรศัพท์

 • วิดีโอจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมที่มีความทุพพลภาพทางการได้ยินสามารถใช้ล่ามภาษามือได้

 • วิดีโอจะช่วยเสริมความเข้าใจคำพูดแบบเต็มสเปกตรัม ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีความยากลำบากทางการได้ยินและต้องพึ่งพาการอ่านคำพูด

เคล็ดลับ: ระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอ ให้ตรวจสอบหน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอเพื่อจะได้แน่ใจว่าผู้อื่นสามารถเห็นคุณได้อย่างชัดเจน เช่น ที่นั่งของคุณซึ่งสัมพันธ์กับกล้องอาจได้ภาพที่แตกต่างกัน

เชิญนักแปล CART สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยิน

เชิญนักแปล CART (การแปลแบบเรียลไทม์เพื่อการเข้าถึงการสื่อสาร) เข้าร่วมการประชุมหรือการโทรศัพท์ใน Skype for Business for Mac เพื่อรับคำบรรยายแบบเรียลไทม์ ในตอนท้ายของการประชุม ให้ขอรับสำเนาบทสนทนาเพื่อแชร์กับผู้เข้าร่วม

 • บริการ CART พร้อมให้บริการในหลายภาษาทั่วโลก CART จะช่วยให้ผู้ที่ทุพพลภาพหรือมีความยากลำบากทางการได้ยินสามารถเข้าร่วมการประชุมหรือการสนทนาทางโทรศัพท์ได้อย่างเต็มที่

เคล็ดลับ: 

 • เพิ่มโทรศัพท์สำหรับการประชุมเป็นผู้เข้าร่วมโดยใช้ไอคอนบุคคล เพียงแค่พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ลงไป โทรศัพท์อาจเป็นโทรศัพท์สำหรับการประชุมที่เปิดใช้งานสื่อในห้องหรือสมาร์ทโฟน

 • ขอให้ผู้เข้าร่วมแจ้งชื่อของตนเองเมื่อเข้าร่วม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ทุพพลภาพหรือมีความยากลำบากทางการได้ยินสามารถติดตามการประชุมได้

 • โปรดตรวจสอบว่าในการพูดแต่ละครั้งจะมีผู้พูดเพียงคนเดียว

เพิ่ม IM เพื่อเสริมการเจรจาสื่อสาร

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลการประชุมได้ในรูปแบบทดแทน

 • พิมพ์ข้อความทดแทนแบบโต้ตอบทันที (ข้อความทดแทน) สำหรับเนื้อหาบนหน้าจอใน IM

 • ขอให้ล่ามโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมใน IM เพื่อให้ผู้ที่ทุพพลภาพทางการได้ยินสามารถอ่านได้

 • วางข้อความที่ให้ข้อมูลในรายละเอียด เช่น URL ที่เชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือหน้าเว็บ รายละเอียดไม่ควรให้มีการสูญหาย และผู้อื่นสามารถเปิดเนื้อหาที่ลิงก์ได้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ของตนเอง หากจำเป็น ผู้อื่นสามารถใช้แว่นขยายหรือตัวอ่านหน้าจอช่วยเสริมความเข้าใจได้

 • โพสต์รายการข้อความ การตัดสินใจ การดำเนินการที่สำคัญลงใน IM

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการพูดและผู้ที่มีข้อมูลเสียงในแบบต่างๆ สามารถพิมพ์คำถามหรือตอบคำถามได้ใน IM

แชร์เนื้อหาเพื่อเปิดใช้งานเทคโนโลยีช่วยเหลือ

ในการใช้ Skype for Business for Mac ทุำกคนสามารถมีมุมมองส่วนบุคคลต่อเนื้อหาการประชุมได้

 • แชร์หน้าจอ

  แชร์หน้าจอของคุณในการประชุมแทนการฉายเนื้อหาบนจอแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นสามารถใช้แว่นขยายอ่านเนื้อหาได้

 • แชร์เนื้อหา

  แชร์งานนำเสนอ PowerPoint และไฟล์อื่นๆ จากนั้นจึงนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวจาก Skype for Business ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้รับเนื้อหาในอุปกรณ์ของตนเองที่ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือได้ตามต้องการ เช่น ตัวอ่านหน้าจอหรือแว่นขยายที่ชอบ

ทำให้ทุกการประชุมเป็นการประชุม Skype

Skype for Business จะช่วยให้คุณสามารถเปิดรับทุกคนเข้าสู่การประชุมได้ แม้ในขณะที่ทุกคนอยู่ในห้องเดียวกัน

 • ผู้ที่มีความบกพร่องด้านสายตาสามารถได้รับเนื้อหาที่แชร์ในอุปกรณ์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ตนเองชอบได้ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือแว่นขยาย

 • ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยินสามารถรับบริการการแปลแบบเรียลไทม์ผ่านการแปลแบบเรียลไทม์เพื่อการเข้าถึงการสื่อสาร (CART) CART พร้อมให้บริการในหลายภาษาทั่วโลก

ในหัวข้อนี้

เริ่มต้นการประชุมผ่าน Skype for Business อย่างรวดเร็ว

อย่าปล่อยให้เวลาสำหรับการประชุมอันมีค่าต้องหมดไป เพียงแค่เริ่มการประชุมออนไลน์เท่านั้น

 • เมื่อคุณจัดเวลาสำหรับการประชุม ขอให้เป็นการประชุม Skype จากนั้นบุคคลจะสามารถเข้าร่วมได้โดยตรงผ่าน Skype for Business

 • สำหรับการประชุมแบบเฉพาะกิจหรือการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการไว้:

  • แตะที่ประชุมตอนนี้ในมุมมองการประชุม

  • แตะที่ไอคอนเพิ่มในหน้าจอการประชุม แล้วเชิญบุคคลที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: หากผู้ที่เข้าประชุมอยู่ในรายชื่อหรือกลุ่มการแจกจ่ายของ Exchange ให้เพิ่มกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้น เพียงแค่แตะที่ชื่อกลุ่มเพื่อเปิดหน้าจอการสนทนา แล้วเริ่มประชุม

มีวิดีโอเสริมความเข้าใจ

มนุษย์เราจะทำงานได้ดีเมื่อเราได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย นักการศึกษาและผู้ให้ความบันเทิงใช้ข้อเท็จจริงดังกล่างนี้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพวกเขาเลือกใช้วิดีโอเป็นสื่อ คุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในการโทรหรือการประชุมผ่านโทรศัพท์

 • วิดีโอจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมที่มีความทุพพลภาพทางการได้ยินสามารถใช้ล่ามภาษามือได้

 • วิดีโอจะช่วยเสริมความเข้าใจคำพูดแบบเต็มสเปกตรัม ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีความยากลำบากทางการได้ยินและต้องพึ่งพาการอ่านคำพูด

เคล็ดลับ: ระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอ ให้ตรวจสอบหน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอเพื่อจะได้แน่ใจว่าผู้อื่นสามารถเห็นคุณได้อย่างชัดเจน เช่น ที่นั่งของคุณซึ่งสัมพันธ์กับกล้องอาจได้ภาพที่แตกต่างกัน

เชิญนักแปล CART สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยิน

เชิญนักแปล CART (การแปลแบบเรียลไทม์เพื่อการเข้าถึงการสื่อสาร) เข้าร่วมการประชุมหรือการโทรศัพท์ใน Skype for Business เพื่อรับคำบรรยายแบบเรียลไทม์ ในตอนท้ายของการประชุม ให้ขอรับสำเนาบทสนทนาเพื่อแชร์กับผู้เข้าร่วม

 • บริการ CART พร้อมให้บริการในหลายภาษาทั่วโลก CART จะช่วยให้ผู้ที่ทุพพลภาพหรือมีความยากลำบากทางการได้ยินสามารถเข้าร่วมการประชุมหรือการสนทนาทางโทรศัพท์ได้อย่างเต็มที่

เคล็ดลับ: 

 • เพิ่มโทรศัพท์สำหรับการประชุมเป็นผู้เข้าร่วมโดยแตะที่ไอคอนเพิ่ม เพียงแค่พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ลงไป โทรศัพท์อาจเป็นโทรศัพท์สำหรับการประชุมที่เปิดใช้งานสื่อในห้องหรือสมาร์ทโฟน

 • ขอให้ผู้เข้าร่วมแจ้งชื่อของตนเองเมื่อเข้าร่วม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ทุพพลภาพหรือมีความยากลำบากทางการได้ยินสามารถติดตามการประชุมได้

 • โปรดตรวจสอบว่าในการพูดแต่ละครั้งจะมีผู้พูดเพียงคนเดียว

เพิ่ม IM เพื่อเสริมการเจรจาสื่อสาร

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลการประชุมได้ในรูปแบบทดแทน

 • พิมพ์ข้อความทดแทนแบบโต้ตอบทันที (ข้อความทดแทน) สำหรับเนื้อหาบนหน้าจอใน IM

 • ขอให้ล่ามโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมใน IM เพื่อให้ผู้ที่ทุพพลภาพทางการได้ยินสามารถอ่านได้

 • วางข้อความที่ให้ข้อมูลในรายละเอียด เช่น URL ที่เชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือหน้าเว็บ รายละเอียดไม่ควรให้มีการสูญหาย และผู้อื่นสามารถเปิดเนื้อหาที่ลิงก์ได้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ของตนเอง หากจำเป็น ผู้อื่นสามารถใช้แว่นขยายหรือตัวอ่านหน้าจอช่วยเสริมความเข้าใจได้

 • โพสต์รายการข้อความ การตัดสินใจ การดำเนินการที่สำคัญลงใน IM

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการพูดและผู้ที่มีข้อมูลเสียงในแบบต่างๆ สามารถพิมพ์คำถามหรือตอบคำถามได้ใน IM

แชร์เนื้อหาเพื่อเปิดใช้งานเทคโนโลยีช่วยเหลือ

ในการใช้ Skype for Business ทุำกคนสามารถมีมุมมองส่วนบุคคลต่อเนื้อหาการประชุมได้

 • แชร์หน้าจอ

  แชร์หน้าจอของคุณในการประชุมแทนการฉายเนื้อหาบนจอแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นสามารถใช้แว่นขยายอ่านเนื้อหาได้

 • แชร์เนื้อหาจากแอป

  แชร์งานนำเสนอ PowerPoint และไฟล์อื่นๆ ในการประชุม จากนั้นนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวจาก Skype for Business ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้รับเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ของตนเองที่ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือได้ตามต้องการ เช่น ตัวอ่านหน้าจอหรือแว่นขยายที่ชอบ

ทำให้ทุกการประชุมเป็นการประชุม Skype

Skype for Business for Android จะช่วยให้คุณสามารถเปิดรับทุกคนเข้าสู่การประชุมได้ แม้ในขณะที่ทุกคนอยู่ในห้องเดียวกัน

 • ผู้ที่มีความบกพร่องด้านสายตาสามารถได้รับเนื้อหาที่แชร์ในอุปกรณ์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ตนเองชอบได้ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือแว่นขยาย

 • ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยินสามารถรับบริการการแปลแบบเรียลไทม์ผ่านการแปลแบบเรียลไทม์เพื่อการเข้าถึงการสื่อสาร (CART) CART พร้อมให้บริการในหลายภาษาทั่วโลก

ในหัวข้อนี้

เริ่มต้นการประชุมผ่าน Skype for Business อย่างรวดเร็ว

อย่าปล่อยให้เวลาสำหรับการประชุมอันมีค่าต้องหมดไป เพียงแค่เริ่มการประชุมออนไลน์เท่านั้น

 • เมื่อคุณจัดเวลาสำหรับการประชุม ขอให้เป็นการประชุม Skype จากนั้นบุคคลจะสามารถเข้าร่วมได้โดยตรงผ่าน Skype for Business for Android

 • สำหรับการประชุมแบบเฉพาะกิจหรือการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการไว้:

  • แตะที่ผู้ติดต่อในมุมมองรายชื่อผู้ติดต่อ แล้วเริ่มประชุม

  • เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลในการประชุม ให้แตะที่ไอคอนเพิ่มในหน้าจอการประชุม แล้วเชิญบุคคลที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: หากผู้ที่เข้าประชุมอยู่ในรายชื่อหรือกลุ่มการแจกจ่ายของ Exchange ให้เพิ่มกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้น เพียงแค่แตะที่ชื่อกลุ่มเพื่อเปิดหน้าจอการสนทนา แล้วเริ่มประชุม

มีวิดีโอเสริมความเข้าใจ

มนุษย์เราจะทำงานได้ดีเมื่อเราได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย นักการศึกษาและผู้ให้ความบันเทิงใช้ข้อเท็จจริงดังกล่างนี้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพวกเขาเลือกใช้วิดีโอเป็นสื่อ คุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในการโทรหรือการประชุมผ่านโทรศัพท์

 • วิดีโอจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมที่มีความทุพพลภาพทางการได้ยินสามารถใช้ล่ามภาษามือได้

 • วิดีโอจะช่วยเสริมความเข้าใจคำพูดแบบเต็มสเปกตรัม ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีความยากลำบากทางการได้ยินและต้องพึ่งพาการอ่านคำพูด

เคล็ดลับ: ระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอ ให้ตรวจสอบหน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอเพื่อจะได้แน่ใจว่าผู้อื่นสามารถเห็นคุณได้อย่างชัดเจน เช่น ที่นั่งของคุณซึ่งสัมพันธ์กับกล้องอาจได้ภาพที่แตกต่างกัน

เชิญนักแปล CART สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยิน

เชิญนักแปล CART (การแปลแบบเรียลไทม์เพื่อการเข้าถึงการสื่อสาร) เข้าร่วมการประชุมหรือการโทรศัพท์ใน Skype for Business for Android เพื่อรับคำบรรยายแบบเรียลไทม์ ในตอนท้ายของการประชุม ให้ขอรับสำเนาบทสนทนาเพื่อแชร์กับผู้เข้าร่วม

 • บริการ CART พร้อมให้บริการในหลายภาษาทั่วโลก CART จะช่วยให้ผู้ที่ทุพพลภาพหรือมีความยากลำบากทางการได้ยินสามารถเข้าร่วมการประชุมหรือการสนทนาทางโทรศัพท์ได้อย่างเต็มที่

เคล็ดลับ: 

 • เพิ่มโทรศัพท์สำหรับการประชุมเป็นผู้เข้าร่วมโดยแตะที่ไอคอนเพิ่ม เพียงแค่พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ลงไป โทรศัพท์อาจเป็นโทรศัพท์สำหรับการประชุมที่เปิดใช้งานสื่อในห้องหรือสมาร์ทโฟน

 • ขอให้ผู้เข้าร่วมแจ้งชื่อของตนเองเมื่อเข้าร่วม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ทุพพลภาพหรือมีความยากลำบากทางการได้ยินสามารถติดตามการประชุมได้

 • โปรดตรวจสอบว่าในการพูดแต่ละครั้งจะมีผู้พูดเพียงคนเดียว

เพิ่ม IM เพื่อเสริมการเจรจาสื่อสาร

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลการประชุมได้ในรูปแบบทดแทน

 • พิมพ์ข้อความทดแทนแบบโต้ตอบทันที (ข้อความทดแทน) สำหรับเนื้อหาบนหน้าจอใน IM

 • ขอให้ล่ามโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมใน IM เพื่อให้ผู้ที่ทุพพลภาพทางการได้ยินสามารถอ่านได้

 • วางข้อความที่ให้ข้อมูลในรายละเอียด เช่น URL ที่เชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือหน้าเว็บ รายละเอียดไม่ควรให้มีการสูญหาย และผู้อื่นสามารถเปิดเนื้อหาที่ลิงก์ได้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ของตนเอง หากจำเป็น ผู้อื่นสามารถใช้แว่นขยายหรือตัวอ่านหน้าจอช่วยเสริมความเข้าใจได้

 • โพสต์รายการข้อความ การตัดสินใจ การดำเนินการที่สำคัญลงใน IM

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการพูดและผู้ที่มีข้อมูลเสียงในแบบต่างๆ สามารถพิมพ์คำถามหรือตอบคำถามได้ใน IM

แชร์เนื้อหาเพื่อเปิดใช้งานเทคโนโลยีช่วยเหลือ

ในการใช้ Skype for Business for Android ทุำกคนสามารถมีมุมมองส่วนบุคคลต่อเนื้อหาการประชุมได้

 • แชร์หน้าจอ

  แชร์หน้าจอของคุณในการประชุมแทนการฉายเนื้อหาบนจอแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นสามารถใช้แว่นขยายอ่านเนื้อหาได้

 • แชร์เนื้อหาจากแอป

  แชร์งานนำเสนอ PowerPoint และไฟล์อื่นๆ ในการประชุม จากนั้นนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวจาก Skype for Business for Android ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้รับเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ของตนเองที่ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือได้ตามต้องการ เช่น ตัวอ่านหน้าจอหรือแว่นขยายที่ชอบ

ดูเพิ่มเติมที่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×