ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ฟังก์ชันข้อความ (ข้อมูลอ้างอิง)

เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

หมายเหตุ: ตัวทำเครื่องหมายเวอร์ชันจะระบุว่าฟังก์ชันนั้นเริ่มมีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันใด ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ตัวทำเครื่องหมายเวอร์ชัน 2013 จะระบุว่าฟังก์ชันนี้พร้อมใช้งานใน Excel 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าทั้งหมด

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ASC

เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว)

ฟังก์ชัน BAHTTEXT

แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน ß (บาท)

ฟังก์ชัน CHAR

ส่งกลับอักขระที่ระบุโดยหมายเลขโค้ด

ฟังก์ชัน CLEAN

เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ

ฟังก์ชัน CODE

ส่งกลับค่าโค้ดตัวเลขสำหรับอักขระแรกในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน CONCAT
Excel 2016

รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน แต่จะไม่มีตัวคั่นหรืออาร์กิวเมนต์ IgnoreEmpty

ฟังก์ชัน CONCATENATE

รวมรายการข้อความหลายๆ รายการลงในหนึ่งรายการข้อความ

ฟังก์ชัน DBCS
OneNote 2013

เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)

ฟังก์ชัน DOLLAR

แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน $ (ดอลลาร์)

ฟังก์ชัน EXACT

ตรวจสอบว่าค่าข้อความสองค่าเหมือนกันหรือไม่

ฟังก์ชัน FIND, FINDB

ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

ฟังก์ชัน FIXED

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความด้วยจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอน

ฟังก์ชัน LEFT, LEFTB

ส่งกลับอักขระที่อยู่ซ้ายสุดจากค่าข้อความ

ฟังก์ชัน LEN, LENB

ส่งกลับจำนวนอักขระในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน LOWER

แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ฟังก์ชัน MID, MIDB

ส่งกลับอักขระตามจำนวนที่ระบุจากสตริงข้อความโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน NUMBERVALUE
OneNote 2013

แปลงข้อความเป็นตัวเลขในลักษณะที่ไม่ขึ้นกับระบบภาษา

ฟังก์ชัน PHONETIC

แยกอักขระการออกเสียง (furigana) ออกจากสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน PROPER

เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำของค่าข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ฟังก์ชัน REPLACE, REPLACEB

แทนที่อักขระภายในข้อความ

ฟังก์ชัน REPT

ทำซ้ำข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุ

ฟังก์ชัน RIGHT, RIGHTB

ส่งกลับอักขระที่อยู่ขวาสุดจากค่าข้อความ

ฟังก์ชัน SEARCH, SEARCHB

ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

ฟังก์ชัน SUBSTITUTE

แทนที่ข้อความเดิมด้วยข้อความใหม่ในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน T

แปลงอาร์กิวเมนต์เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน TEXT

จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน TEXTJOIN
Excel 2016

รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน และมีตัวคั่นที่คุณได้ระบุไว้ระหว่างแต่ละค่าของข้อความที่จะรวม ถ้าตัวคั่นเป็นสตริงข้อความว่าง ฟังก์ชันนี้จะเชื่อมช่วงต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชัน TRIM

เอาช่องว่างออกจากข้อความ

ฟังก์ชัน UNICHAR
OneNote 2013

ส่งกลับอักขระ Unicode ที่อ้างอิงโดยค่าตัวเลขที่ระบุ

ฟังก์ชัน UNICODE
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวน (code point) ที่สอดคล้องกับอักขระแรกของข้อความ

ฟังก์ชัน UPPER

แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ฟังก์ชัน VALUE

แปลงอาร์กิวเมนต์ข้อความเป็นตัวเลข

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×