ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน AVERAGEA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คำนวณค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของค่าในรายการอาร์กิวเมนต์

ไวยากรณ์

AVERAGEA(value1, [value2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AVERAGEA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Value1, value2, ...    จำเป็นต้องมี Value1 ส่วนค่าอื่นๆ ที่ตามมาสามารถเลือกได้ว่าจะมีหรือไม่มี ตั้งแต่ 1 ถึง 255 เซลล์ หรือช่วงของเซลล์ หรือค่าที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์สามารถเป็น ตัวเลข ชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่ ข้อความที่ใช้แทนจำนวน หรือค่าตรรกะ เช่น TRUE และ FALSE ในการอ้างอิง

 • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

 • อาร์กิวเมนต์ที่มีค่า TRUE จะมีค่าเป็น 1 อาร์กิวเมนต์ที่มีค่า FALSE จะมีค่าเป็น 0 (ศูนย์)

 • อาร์เรย์หรืออาร์กิวเมนต์อ้างอิงที่มีข้อความจะประเมินค่าเป็น 0 (ศูนย์) ข้อความว่าง ("") จะประเมินค่าเป็น 0 (ศูนย์)

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง ก็จะใช้เฉพาะค่าที่อยู่ในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้น เซลล์ว่างเปล่า และค่าข้อความในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้นจะถูกละเว้น

 • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

 • ถ้าคุณไม่ต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในการอ้างอิงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน AVERAGEA จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ

 • ค่าเฉลี่ย    ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้ด้วยการบวกตัวเลขในกลุ่มแล้วหารด้วยจำนวนตัวเลขเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

 • ค่ามัธยฐาน    คือตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ ตัวเลขจำนวนครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

 • ฐานนิยม    คือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดในกลุ่มของตัวเลขกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงแบบสมมาตรของกลุ่มตัวเลข การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามวิธีนี้จะเหมือนกันทั้งหมด สำหรับการแจกแจงแบบเบ้ของกลุ่มตัวเลข การวัดทั้งสามวิธีนี้อาจแตกต่างกันได้

เคล็ดลับ: เมื่อคุณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในเซลล์ โปรดจำไว้ว่ามีความแตกต่างระหว่างเซลล์ที่ว่างเปล่ากับเซลล์ที่มีค่าศูนย์ โดยเฉพาะถ้าคุณได้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Excel ในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ จะไม่นับเซลล์ที่ว่างเปล่า แต่จะนับเซลล์ที่มีค่าศูนย์

เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งของกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์ ให้ทำดังนี้

 • บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วในประเภท ขั้นสูง ให้ดูภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

10

7

9

2

ไม่พร้อมใช้งาน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AVERAGEA(A2:A6)

ค่าเฉลี่ยของจำนวนต่างๆ ข้างบน และข้อความ "ไม่พร้อมใช้งาน" โดยเซลล์ที่มีข้อความ "ไม่พร้อมใช้งาน" จะถูกใช้ในการคำนวณด้วย

5.6

=AVERAGEA(A2:A5,A7)

ค่าเฉลี่ยของจำนวนต่างๆ ข้างบน และเซลล์ที่ว่าง

5.6

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×