ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามของแต่ละชุด ใช้ BINOMDIST ในปัญหาที่เกี่ยวกับจํานวนการทดสอบหรือการทดลองที่คงที่ เมื่อการทดลองครั้งใดๆ ให้ผลเป็นสเร็จหรือล้มเหลวเท่านั้น เมื่อการทดลองเป็นอิสระต่อกัน และเมื่อความน่าจะเป็นของความสาเร็จเป็นค่าคงที่ตลอดการทดลอง ตัวอย่างเช่น BINOMDIST สามารถคํานวณความน่าจะเป็นที่เด็กทารกสองในสามคนที่เกิดใหม่เป็นเพศชาย

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน BINOM.DIST

ไวยากรณ์

BINOMDIST(number_s,trials,probability_s,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BINOMDIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number_s     จำเป็น จํานวนครั้งของการทดลองที่สเร็จ

 • รุ่นทดลองใช้     จำเป็น จํานวนครั้งของการทดลองที่เป็นอิสระต่อกัน

 • Probability_s     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่สาเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง

 • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน BINOMDIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่สnumber_sสnumber_sได้มากที่สุด ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบมวล ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่number_sสnumber_sได้

ข้อสังเกต

 • ค่า number_s และ trials จะถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้าค่า number_s, trials หรือ probability_s ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BINOMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าค่า number_s < 0 หรือค่า number_s > trials ฟังก์ชัน BINOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าค่า probability_s < 0 หรือค่า probability_s > 1ฟังก์ชัน BINOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า x = number_s, n = trials และ p = probability_s แล้ว ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นแบบทวินามคือ

  สมการ

  โดยที่:

  สมการ

  เท่ากับ COMBIN(n,x)

 • ถ้า x = number_s, n = trials และ p = probability_s แล้ว การแจงแจงแบบทวินามสะสมคือ

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

6

จำนวนครั้งของความสำเร็จในการทดลอง

10

จำนวนครั้งของการทดลองที่เป็นอิสระต่อกัน

0.5

ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BINOMDIST(A2,A3,A4,FALSE)

ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการทดลอง 6 ครั้งจาก 10 ครั้ง

0.2050781

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×