ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CEILING ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้น ให้ค่าห่างจากศูนย์เป็นพหคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสําคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงการใช้เพนนีในราคาและผลิตภัณฑ์ของคุณมีราคา $4.42 ให้ใช้สูตร =CEILING(4.42,0.05) เพื่อปัดเศษราคาขึ้นเป็นนิกเกิลที่ใกล้ที่สุด

ไวยากรณ์

CEILING(number, significance)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CEILING มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ค่าที่คุณต้องการปัดเศษ

  • นัยสําคัญ    จำเป็น พหคูณที่คุณต้องการปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CEILING จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ค่าจะถูกปัดเศษขึ้นโดยไม่คํานึงถึงเครื่องหมายของ number เมื่อปรับค่าให้ห่างจากศูนย์ ถ้า number เป็นจํานวนทวีคูณที่แน่นอนของนัยสําคัญ จะไม่มีการปัดเศษเกิดขึ้น

  • ถ้า number เป็นลบ และ significance เป็นลบ ค่าจะถูกปัดเศษลงให้ห่างจากศูนย์

  • ถ้า number เป็นลบ และ significance เป็นบวก ค่าจะถูกปัดเศษขึ้นให้เข้าใกล้ศูนย์

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้ 

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CEILING(2.5, 1)

ปัดเศษ 2.5 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้ที่สุดของ 1

3

=CEILING(-2.5, -2)

ปัดเศษ -2.5 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้ที่สุดของ -2

-4

=CEILING(-2.5, 2)

ปัดเศษ -2.5 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้ที่สุดของ 2

-2

=CEILING(1.5, 0.1)

ปัดเศษ 1.5 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 0.1

1.5

=CEILING(0.234, 0.01)

ปัดเศษ 0.234 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 0.01

0.24

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×