ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสําคัญ ตัวเลขจะถูกปัดขึ้นโดยไม่คํานึงถึงเครื่องหมายของตัวเลข อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวเลขหรือนัยสําคัญเป็นศูนย์ ก็จะส่งกลับค่าศูนย์

ไวยากรณ์

CEILING.PRECISE(number, [significance])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CEILING.PRECISE มี อาร์กิวเมนต์ ดังต่อไปนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ค่าที่จะปัดเศษ

  • นัยสําคัญ    ไม่จำเป็น พหคูณที่จะปัดเศษตัวเลข

    ถ้าไม่ระบุ Significance ไว้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1

ข้อสังเกต

  • ค่าสัมบูรณ์ของตัวคูณจะถูกใช้เพื่อให้ฟังก์ชัน CEILING.PRECISE ส่งกลับค่าตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่ถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขและเลขนัยสำคัญ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CEILING.PRECISE(4.3)

ปัดเศษ 4.3 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 1

5

=CEILING.PRECISE(-4.3)

ปัดเศษของ -4.3 ขึ้นเป็นพหคูณที่ใกล้ที่สุดของ 1 ปัดเศษเข้าใกล้ 0 เนื่องจากตัวเลขเป็นค่าลบ

-4

=CEILING.PRECISE(4.3, 2)

ปัดเศษ 4.3 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 2

6

=CEILING.PRECISE(4.3,-2)

ปัดเศษ 4.3 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ -2

6

=CEILING.PRECISE(-4.3,2)

ปัดเศษของ -4.3 ขึ้นเป็นพหคูณที่ใกล้ที่สุดของ 2 ปัดเศษเข้าใกล้ 0 เนื่องจากตัวเลขเป็นค่าลบ

-4

=CEILING.PRECISE(-4.3,-2)

ปัดเศษ -4.3 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ -2

-4

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×