ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน COVARIANCE.P ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของประชากร ซึ่งค่าเฉลี่ยผลต่างๆ ของส่วนเบี่ยงเบนของคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด ใช้ค่าความแปรปรวนร่วมเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารายได้ที่สูงขึ้นมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่

ไวยากรณ์

COVARIANCE.P(array1,array2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COVARIANCE.P มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Array1     จำเป็น ช่วงเซลล์แรกของจํานวนเต็ม

 • Array2     จำเป็น ช่วงเซลล์ที่สองของจํานวนเต็ม

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • ถ้า array1 และ array2 มีจำนวนของจุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ฟังก์ชัน COVARIANCE.P จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

 • ถ้า array1 หรือ array2 นั้นว่างเปล่า ฟังก์ชัน COVARIANCE.P จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ค่าความแปรปรวนร่วมคือ

  สมการ

  โดยที่:

  x และ y

  คือค่าเฉลี่ยตัวอย่าง AVERAGE(array1) และ AVERAGE(array2) และ n คือขนาดตัวอย่าง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล1

ข้อมูล2

3

9

2

7

4

1.2

5

15

6

17

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COVARIANCE.P(A2:A6, B2:B6)

ความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่แต่ละคู่ของจุดข้อมูลข้างบน

5.2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×