ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับสมาชิกที่มีลำดับหรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งกลับองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่น พนักงานขายที่มีผลงานสูงสุด หรือนักเรียนที่ติดอันดับ 10 คนแรก

ไวยากรณ์

CUBERANKEDMEMBER(connection, set_expression, rank, [caption])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • connection    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของชื่อของการเชื่อมต่อไปยังคิวบ์

  • Set_expression    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของนิพจน์ชุด เช่น "{[รายการ1].children}" Set_expression อาจเป็นฟังก์ชัน CUBESET หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีฟังก์ชัน CUBESET ก็ได้

  • Rank    (ต้องระบุ) ค่าจำนวนเต็มที่ระบุค่าสูงสุดที่จะส่งกลับ ถ้าอันดับมีค่าเป็น 1 จะส่งกลับค่าสูงสุด แต่ถ้าอันดับมีค่าเป็น 2 จะส่งกลับค่าสูงสุดอันดับที่สองเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อต้องการส่งกลับ 5 ค่าสูงสุด ให้ใช้ CUBERANKEDMEMBER ห้าครั้ง โดยระบุอันดับต่างกันตั้งแต่อันดับ 1 ถึง 5 ในแต่ละครั้ง

  • Caption    (ระบุหรือไม่ก็ได้) สตริงข้อความที่แสดงในเซลล์แทนคำอธิบายภาพ ถ้ามีการกำหนดคำอธิบายภาพจากคิวบ์

ข้อสังเกต

  • เมื่อฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER ประเมินค่า ฟังก์ชันจะแสดงข้อความ "#GETTING_DATA…" ในเซลล์นั้นชั่วคราวก่อนที่จะได้รับข้อมูลทั้งหมด

  • ถ้าชื่อการเชื่อมต่อไม่ใช่การเชื่อมต่อสมุดงานที่ถูกต้องที่ถูกจัดเก็บไว้ในสมุดงาน CUBERANKEDMEMBER จะส่งกลับ #NAME? เป็นค่าความผิดพลาด ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Online Analytical Processing (OLAP) ไม่ได้ทำงานอยู่ ไม่พร้อมใช้งาน หรือส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาด CUBERANKEDMEMBER จะส่งกลับ #NAME? เป็นค่าความผิดพลาด

  • CUBERANKEDMEMBER จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A เมื่อไวยากรณ์ของ set_expression ไม่ถูกต้อง หรือเมื่อชุดมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งสมาชิกที่มีมิติแตกต่างจากสมาชิกอื่น

ตัวอย่าง

=CUBERANKEDMEMBER("Sales",$D$4,1,"Top Month")

=CUBERANKEDMEMBER("Sales",CUBESET("Sales","Summer","[2004].[June]","[2004].[July]","[2004].[August]"),3,"Top Month")

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการส่งกลับค่า n ที่ต่ำสุด ให้ใช้อาร์กิวเมนต์ sort_order และ sort_by ของฟังก์ชัน CUBESET เพื่อย้อนกลับลำดับของชุดให้ค่าบนสุดในชุดที่เรียงลำดับคือค่าที่ต่ำสุด ตัวอย่างเช่น CUBERANKEDMEMBER ("การขาย", $D$4,1) จะส่งกลับสมาชิกสุดท้าย CUBERANKEDMEMBER ("การขาย", $D$4, 2) จะส่งกลับสมาชิกถัดจากสมาชิกสุดท้ายต่อไปเรื่อยๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×