ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สมมติว่าคุณมีกระดิ่งหกตัว โดยแต่ละอันจะมีโทนสีต่างกัน และคุณต้องการหาจํานวนครั้งที่มีระฆังแต่ละระฆังคดเรียงกันเพียงครั้งเดียว ในตัวอย่างนี้ คุณคํานวณแฟกทอเรียลของหก โดยทั่วไปแล้ว ให้ใช้แฟกทอเรียลเพื่อนับจํานวนวิธีที่กลุ่มของรายการที่แตกต่างกันสามารถถูกจัดเรียงได้ (หรือที่เรียกว่าวิธีการเรียงสับเปลี่ยน) เมื่อต้องการคํานวณแฟกทอเรียลของตัวเลข ให้ใช้ฟังก์ชัน FACT

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FACT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลของตัวเลข แฟกทอเรียลของตัวเลขเท่ากับ 1*2*3*...* ตัวเลข

ไวยากรณ์

FACT(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FACT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น จํานวนที่ไม่ใช่จํานวนลบที่คุณต้องการหาค่าแฟกทอเรียล ถ้า number ไม่ใช่จํานวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FACT(5)

แฟกทอเรียลของ 5 หรือ 1*2*3*4*5

120

=FACT(1.9)

แฟกทอเรียลของจำนวนเต็มของ 1.9

1

=FACT(0)

แฟกทอเรียลของ 0

1

=FACT(-1)

แฟกทอเรียลของจำนวนลบที่ส่งกลับค่าความผิดพลาด

#NUM!

=FACT(1)

แฟกทอเรียลของ 1

1

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×