ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FLOOR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ปัดเศษตัวเลขลงเข้าหาศูนย์โดยให้เป็นจำนวนเท่าของค่านัยสำคัญที่ใกล้ที่สุด

ไวยากรณ์

FLOOR(number, significance)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FLOOR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ค่าตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษ

  • นัยสําคัญ    จำเป็น พหคูณที่คุณต้องการปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FLOOR จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าตัวเลขเป็นค่าบวกและค่านัยสำคัญเป็นค่าลบ ฟังก์ชัน FLOOR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าเครื่องหมายของ number เป็นบวก ค่าจะถูกปัดเศษลงและปรับให้เข้าใกล้ศูนย์ ถ้าเครื่องหมายของจํานวนเป็นลบ ค่าจะถูกปัดเศษลงและปรับให้ห่างจากศูนย์ ถ้า number เป็นจํานวนทวีคูณที่แน่นอนของนัยสําคัญ จะไม่มีการปัดเศษเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FLOOR(3.7,2)

ปัดเศษของ 3.7 ลงเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 2

2

=FLOOR(-2.5,-2)

ปัดเศษของ -2.5 ลงเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ -2

-2

=FLOOR(2.5,-2)

ส่งกลับค่าความผิดพลาด เนื่องจาก 2.5 และ -2 มีเครื่องหมายต่างกัน

#NUM!

=FLOOR(1.58,0.1)

ปัดเศษของ 1.58 ลงเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 0.1

1.5

=FLOOR(0.234,0.01)

ปัดเศษของ 0.234 ลงเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ -0.01

0.23

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×