ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน FLOOR.PRECISE

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดลงโดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวเลขหรือนัยสำคัญเป็นศูนย์ก็จะส่งกลับค่าศูนย์

ไวยากรณ์

FLOOR.PRECISE(number, [significance])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FLOOR.PRECISE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือค่าที่จะถูกปัดเศษ

  • Significance    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือพหุคูณที่จะใช้ปัดเศษ

    ถ้าไม่ระบุ Significance ไว้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1

ข้อสังเกต

  • ค่าสัมบูรณ์ของตัวคูณจะถูกใช้เพื่อให้ฟังก์ชัน FLOOR.PRECISE ส่งกลับค่าตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่ถูกปัดลง โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขและค่านัยสำคัญ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=FLOOR.PRECISE(-3.2,-1)

ปัดเศษของ -3.2 ลงเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ -1

-4

=FLOOR.PRECISE(3.2, 1)

ปัดเศษของ 3.2 ลงเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 1

3

=FLOOR.PRECISE(-3.2, 1)

ปัดเศษของ -3.2 ลงเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 1

-4

=FLOOR.PRECISE(3.2,-1)

ปัดเศษของ 3.2 ลงเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ -1

3

=FLOOR.PRECISE(3.2)

ปัดเศษของ 3.2 ลงเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 1

3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×