ฟังก์ชัน HARMEAN

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน HARMEAN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของชุดข้อมูล ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกคือส่วนกลับของค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่มีสูตรเป็นส่วนกลับ

ไวยากรณ์

HARMEAN(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HARMEAN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1, number2, ...    เป็นอาร์กิวเมนต์ที่ต้องระบุ ส่วน number หลังจากนั้นจะระบุหรือไม่ก็ได้ อาร์กิวเมนต์ 1 ถึง 255 ที่คุณต้องคำนวณหาค่าเฉลี่ย คุณยังสามารถใช้อาร์เรย์เดี่ยวหรือการอ้างอิงอาร์เรย์ได้แทนที่จะใช้อาร์กิวเมนต์ที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น

ข้อสังเกต

  • ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเสมอ ขณะที่ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเสมอ

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

  • ถ้าจุดข้อมูลใดๆ ≤ 0 ฟังก์ชัน HARMEAN จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

4

5

8

7

11

4

3

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=HARMEAN(A2:A8)

ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของชุดข้อมูลใน A2:A8

5.028376

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×