ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ผนวกอาร์เรย์ตามแนวนอนและตามลําดับเพื่อส่งกลับอาร์เรย์ที่มีขนาดใหญ่กว่า

ไวยากรณ์

=HSTACK(array1,[array2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HSTACK มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

อาร์เรย์    อาร์เรย์ที่จะผนวก

ข้อสังเกต

HSTACK ส่งกลับอาร์เรย์ที่เกิดขึ้นโดยการผนวกแต่ละอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ในรูปแบบคอลัมน์ อาร์เรย์ผลลัพธ์จะเป็นมิติต่อไปนี้:

  • แถว    จำนวนแถวสูงสุดจากแต่ละอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์

  • คอลัมน์    จํานวนรวมของคอลัมน์ทั้งหมดจากแต่ละอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์

ข้อผิดพลาด

ถ้าอาร์เรย์มีแถวน้อยกว่าความกว้างสูงสุดของอาร์เรย์ที่เลือก Excel จะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A ในแถวเพิ่มเติม ใช้ HSTACK ภายในฟังก์ชัน IFERROR เพื่อแทนที่ #N/A ด้วยค่าที่คุณเลือก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ผนวกสองอาร์เรย์อย่างง่ายในแนวนอนตามลําดับเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นหนึ่งอาร์เรย์

ข้อมูล

A

B

C

AA

BB

CC

D

E

F

DD

EE

FF

สูตร

=HSTACK(A2:C3,E2:G3)

ผนวกสามอาร์เรย์ในแนวนอนตามลําดับเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นอาร์เรย์หนึ่งของสามแถวและหกคอลัมน์ที่มีข้อผิดพลาด #N/A เพื่อเติมองค์ประกอบอาร์เรย์ที่ว่างเปล่า

ข้อมูล

1

2

A

B

X

Y

3

4

C

D

5

6

สูตร

=HSTACK(A2:B4,C2:D3,E2:F2)

ผนวกสามอาร์เรย์ในแนวนอนตามลําดับเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นอาร์เรย์หนึ่งของสามแถวและหกคอลัมน์ที่มีข้อผิดพลาด #N/A เพื่อเติมองค์ประกอบอาร์เรย์ที่ว่างเปล่า เนื่องจากเซลล์ F3 เป็นเซลล์ว่างตั้งแต่แรก ค่า 0 จะถูกเพิ่มลงในเซลล์ F7

ข้อมูล

1

2

A

B

C

#VALUE!

3

4

D

E

F

5

6

สูตร

=HSTACK(A2:B4,C2:D3,E2:F3)

ดูเพิ่มเติม

แนวทางและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

ฟังก์ชัน VSTACK

ฟังก์ชัน CHOOSEROWS

ฟังก์ชัน CHOOSECOLS

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×