ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีอเมตริก (Hypergeometric Distribution) HYPGEOMDIST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นของจํานวนตัวอย่างที่สเร็จตามที่ระบุ ขนาดตัวอย่าง ประชากรที่สเร็จ และขนาดประชากร ใช้ HYPGEOMDIST กับปัญหาที่มีประชากรที่มีภาวะแน่นอน ซึ่งการสังเกตแต่ละครั้งจะสเร็จหรือล้มเหลว และที่แต่ละชุดย่อยของขนาดที่ระบุจะถูกเลือกโดยความน่าจะเป็นที่เท่ากัน

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้นและชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST

ไวยากรณ์

HYPGEOMDIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HYPGEOMDIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Sample_s     จำเป็น จํานวนครั้งของผลสเร็จจากตัวอย่าง

 • Number_sample     จำเป็น ขนาดของตัวอย่าง

 • Population_s     จำเป็น จํานวนครั้งของผลสเร็จจากประชากร

 • Number_pop     จำเป็น ขนาดของประชากร

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า sample_s < 0 หรือ sample_s มากกว่าจำนวนที่น้อยกว่าของ number_sample หรือ population_s ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า sample_s น้อยกว่าจำนวนที่มากกว่าศูนย์ หรือ (number_sample - number_population + population_s) ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_sample ≤ 0 หรือ number_sample > number_population ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า population_s ≤ 0 หรือ population_s > number_population ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_population ≤ 0 ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงไฮเพอร์ยีออเมตริก คือ

  Hypgeomdist

  โดยที่:

  x = sample_s

  n = number_sample

  M = population_s

  N = number_population

  ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST ถูกใช้เพื่อสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการแทนที่จากประชากรที่มีจำนวนจำกัด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

1

จำนวนครั้งที่สำเร็จจากตัวอย่าง

4

ขนาดของตัวอย่าง

8

จำนวนครั้งที่สำเร็จจากประชากร

20

ขนาดของประชากร

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=HYPGEOMDIST(A2,A3,A4,A5)

การแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริกสำหรับตัวอย่างและประชากรในเซลล์ A2, A3, A4 และ A5

0.3633

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×