ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีอเมตริก (Hypergeometric Distribution) HYPGEOM. DIST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นของจํานวนตัวอย่างที่สเร็จที่ระบุ จากขนาดของตัวอย่าง ประชากรที่สเร็จ และขนาดประชากร ใช้ HYPGEOM DIST คือปัญหาที่มีประชากรอยู่ไม่แน่นอน ซึ่งการสังเกตแต่ละครั้งจะประสบความสเร็จหรือล้มเหลว และที่แต่ละชุดย่อยของขนาดที่ระบุจะถูกเลือกโดยความน่าจะเป็นที่เท่ากัน

ไวยากรณ์

HYPGEOM.DIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Sample_s     จำเป็น จํานวนครั้งของผลสเร็จจากตัวอย่าง

 • Number_sample     จำเป็น ขนาดของตัวอย่าง

 • Population_s     จำเป็น จํานวนครั้งของผลสเร็จจากประชากร

 • Number_pop     จำเป็น ขนาดของประชากร

 • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE แล้ว HYPGEOM DIST ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function) ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบมวล (Probability Mass Function)

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า sample_s < 0 หรือ sample_s มากกว่าจำนวนที่น้อยกว่า ของ number_sample หรือ population_s ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า sample_s น้อยกว่าจำนวนที่มากกว่าศูนย์ หรือ (number_sample - number_population + population_s) ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_sample ≤ 0 หรือ number_sample > number_population ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า population_s ≤ 0 หรือ population_s > number_population ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_pop ≤ 0 ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงไฮเพอร์ยีออเมตริก คือ

  สมการ

  โดยที่:

  x = sample_s

  n = number_sample

  M = population_s

  N = number_pop

  ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST ใช้ในการสุ่มตัวอย่างโดยไม่มีการแทนที่จากประชากรจำกัด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

1

จำนวนครั้งที่สำเร็จจากตัวอย่าง

4

ขนาดของตัวอย่าง

8

จำนวนครั้งที่สำเร็จจากประชากร

20

ขนาดของประชากร

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=HYPGEOM.DIST(A2,A3,A4,A5,TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริกสะสมสำหรับตัวอย่างและประชากรในเซลล์ A2 ถึง A5

0.4654

=HYPGEOM.DIST(A2,A3,A4,A5,FALSE)

ฟังก์ชันการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริกของความน่าจะเป็นสำหรับตัวอย่างและประชากรในเซลล์ A2 ถึง A5

0.3633

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×