ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน INT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ปัดค่าตัวเลขลงให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

ไวยากรณ์

INT(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน INT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น จํานวนจริงที่คุณต้องการปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็ม

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

19.5

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=INT(8.9)

ปัดเศษของ 8.9 ลง

8

=INT(-8.9)

ปัดเศษของ -8.9 ลง การปัดเศษจํานวนลบลงจะปัดเศษให้ห่างจากค่า 0

-9

=A2-INT(A2)

ส่งกลับส่วนทศนิยมของจำนวนจริงบวกในเซลล์ A2

0.5

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×