ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

คำอธิบาย

แต่ละฟังก์ชันเหล่านี้เรียกรวมกันว่าฟังก์ชัน IS จะตรวจสอบค่าที่ระบุ และส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE โดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ได้ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน ISBLANK จะส่งกลับค่าตรรกะ TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ค่าเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ว่าง มิฉะนั้นจะส่งกลับค่า FALSE

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IS เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าก่อนที่จะคํานวณหรือการคํานวณอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ISERROR ร่วมกับฟังก์ชัน IF เพื่อกระทบอื่นถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น:

= IF( ISERROR(A1), "มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น", A1 * 2)

สูตรนี้จะตรวจสอบเพื่อดูว่ามีเงื่อนไขที่ผิดพลาดใน A1 หรือไม่ ถ้าเป็นดังนั้น ฟังก์ชัน IF จะส่งกลับข้อความ "มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น" ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด ฟังก์ชัน IF จะคํานวณ A1*2

ไวยากรณ์

ISBLANK(value)

ISERR(value)

ISERROR(value)

ISLOGICAL(value)

ISNA(value)

ISNONTEXT(value)

ISNUMBER(value)

ISREF(value)

ISTEXT(value)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IS มีอาร์กิวเมนต์ ดังต่อไปนี้

  • value    จำเป็น ค่าที่คุณต้องการทดสอบ อาร์กิวเมนต์ค่าอาจเป็นค่าว่าง (เซลล์ว่าง) ข้อผิดพลาด ค่าตรรกะ ข้อความ ตัวเลข หรือค่าการอ้างอิง หรือชื่อที่อ้างถึงค่าเหล่านี้

ฟังก์ชัน

ส่งกลับค่า TRUE ถ้า

ISBLANK

Value อ้างอิงไปยังเซลล์ว่าง

ISERR

Value อ้างอิงไปยังค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A

ISERROR

Value อ้างอิงไปยังค่าความผิดพลาดใดๆ (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? หรือ #NULL!)

ISLOGICAL

Value อ้างอิงไปยังค่าตรรกะ

ISNA

Value อ้างอิงไปยังค่าความผิดพลาด #N/A (ค่าที่ไม่พร้อมใช้งาน)

ISNONTEXT

Value อ้างอิงไปยังรายการใดๆ ที่ไม่ได้เป็นข้อความ (โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าอ้างอิงไปยังเซลล์ว่าง)

ISNUMBER

Value อ้างอิงไปยังตัวเลข

ISREF

Value อ้างอิงไปยังการอ้างอิง

ISTEXT

Value อ้างอิงไปยังข้อความ

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ค่าของฟังก์ชัน IS จะไม่ถูกแปลง ค่าตัวเลขใดๆ ที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่จะถูกระบุเป็นข้อความ ตัวอย่างเช่น ในฟังก์ชันอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ตัวเลข ค่าข้อความ "19" จะถูกแปลงเป็นตัวเลข 19 อย่างไรก็ตาม ในสูตร ISNUMBER("19"), "19" จะไม่ถูกแปลงจากค่าข้อความเป็นค่าตัวเลข และฟังก์ชัน ISNUMBER จะส่งกลับ FALSE

  • ฟังก์ชัน IS มีประโยชน์ในสูตรต่างๆ เพื่อทดสอบผลลัพธ์ของการคํานวณ เมื่อรวมกับฟังก์ชัน IF ฟังก์ชันเหล่านี้จะมีวิธีการระบุข้อผิดพลาดในสูตร (ดูตัวอย่างต่อไปนี้)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ISLOGICAL(TRUE)

ตรวจสอบว่า TRUE เป็นค่าตรรกะหรือไม่

TRUE

=ISLOGICAL("TRUE")

ตรวจสอบว่า "TRUE" เป็นค่าตรรกะหรือไม่

FALSE

=ISNUMBER(4)

ตรวจสอบว่า 4 เป็นตัวเลขหรือไม่

TRUE

=ISREF(G8)

ตรวจสอบว่า G8 เป็นการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือไม่

TRUE

=ISREF(XYZ1)

ตรวจสอบว่า XYZ1 เป็นการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือไม่

FALSE

ตัวอย่าง 2

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

ทอง

ภูมิภาค1

#REF!

330.92

#N/A

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ISBLANK(A2)

ตรวจสอบว่าเซลล์ A2 ว่างหรือไม่

FALSE

=ISERROR(A4)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A4 ซึ่งคือ #REF! เป็นข้อผิดพลาดหรือไม่

TRUE

=ISNA(A4)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A4 ซึ่งคือ #REF! เป็นข้อผิดพลาด #N/A หรือไม่

FALSE

=ISNA(A6)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A6 ซึ่งคือ #N/A เป็นข้อผิดพลาด #N/A หรือไม่

TRUE

=ISERR(A6)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A6 ซึ่งคือ #N/A เป็นข้อผิดพลาดหรือไม่

FALSE

=ISNUMBER(A5)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A5 ซึ่งคือ 330.92 เป็นตัวเลขหรือไม่

TRUE

=ISTEXT(A3)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A3 ซึ่งคือ ภูมิภาค1 เป็นข้อความหรือไม่

TRUE

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×