ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

คำอธิบาย

ฟังก์ชันเหล่านี้แต่ละฟังก์ชันที่เรียกรวมกันว่าฟังก์ชัน IS จะตรวจสอบค่าที่ระบุและส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE โดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน ISBLANK จะส่งกลับค่าตรรกะ TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ค่าเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ว่าง มิฉะนั้นจะส่งกลับค่า FALSE

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IS เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าก่อนที่จะทําการคํานวณหรือดําเนินการอื่นๆ กับค่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ISERROR ร่วมกับฟังก์ชัน IF เพื่อดําเนินการต่างหากหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น:

= IF( ISERROR(A1), "มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น", A1 * 2)

สูตรนี้จะตรวจสอบเพื่อดูว่ามีเงื่อนไขข้อผิดพลาดอยู่ใน A1 หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น ฟังก์ชัน IF จะส่งกลับข้อความ "เกิดข้อผิดพลาด" ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ฟังก์ชัน IF จะทําการคํานวณ A1*2

ไวยากรณ์

ISBLANK(value)

ISERR(value)

ISERROR(value)

ISLOGICAL(value)

ISNA(value)

ISNONTEXT(value)

ISNUMBER(value)

ISREF(value)

ISTEXT(value)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IS มีอาร์กิวเมนต์ ดังต่อไปนี้

  • value    จำเป็น ค่าที่คุณต้องการทดสอบ อาร์กิวเมนต์ค่าอาจเป็นเซลล์ว่าง (เซลล์ว่าง) ข้อผิดพลาด ค่าตรรกะ ข้อความ ตัวเลข หรือค่าอ้างอิง หรือชื่อที่อ้างอิงไปยังค่าเหล่านี้

ฟังก์ชัน

ส่งกลับค่า TRUE ถ้า

ISBLANK

Value อ้างอิงไปยังเซลล์ว่าง

ISERR

Value อ้างอิงไปยังค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A

ISERROR

Value อ้างอิงไปยังค่าความผิดพลาดใดๆ (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? หรือ #NULL!)

ISLOGICAL

Value อ้างอิงไปยังค่าตรรกะ

ISNA

Value อ้างอิงไปยังค่าความผิดพลาด #N/A (ค่าที่ไม่พร้อมใช้งาน)

ISNONTEXT

Value อ้างอิงไปยังรายการใดๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ (โปรดสังเกตว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าอ้างอิงไปยังเซลล์ว่าง)

ISNUMBER

Value อ้างอิงไปยังตัวเลข

ISREF

Value อ้างอิงไปยังการอ้างอิง

ISTEXT

Value อ้างอิงไปยังข้อความ

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ค่าของฟังก์ชัน IS จะไม่ถูกแปลง ค่าตัวเลขใดๆ ที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่จะถือว่าเป็นข้อความ ตัวอย่างเช่น ในฟังก์ชันอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ที่ต้องการตัวเลข ค่าข้อความ "19" จะถูกแปลงเป็นตัวเลข 19 อย่างไรก็ตาม ในสูตร ISNUMBER("19") "19" จะไม่ถูกแปลงจากค่าข้อความเป็นค่าตัวเลข และฟังก์ชัน ISNUMBER จะส่งกลับเป็น FALSE

  • ฟังก์ชัน IS มีประโยชน์ในสูตรสําหรับการทดสอบผลลัพธ์ของการคํานวณ เมื่อรวมกับฟังก์ชัน IF ฟังก์ชันเหล่านี้จะให้วิธีการระบุตําแหน่งข้อผิดพลาดในสูตร (ดูตัวอย่างต่อไปนี้)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ISLOGICAL(TRUE)

ตรวจสอบว่า TRUE เป็นค่าตรรกะหรือไม่

TRUE

=ISLOGICAL("TRUE")

ตรวจสอบว่า "TRUE" เป็นค่าตรรกะหรือไม่

FALSE

=ISNUMBER(4)

ตรวจสอบว่า 4 เป็นตัวเลขหรือไม่

TRUE

=ISREF(G8)

ตรวจสอบว่า G8 เป็นการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือไม่

TRUE

=ISREF(XYZ1)

ตรวจสอบว่า XYZ1 เป็นการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือไม่

FALSE

ตัวอย่าง 2

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

ทอง

ภูมิภาค1

#REF!

330.92

#N/A

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ISBLANK(A2)

ตรวจสอบว่าเซลล์ A2 ว่างหรือไม่

FALSE

=ISERROR(A4)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A4 ซึ่งคือ #REF! เป็นข้อผิดพลาดหรือไม่

TRUE

=ISNA(A4)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A4 ซึ่งคือ #REF! เป็นข้อผิดพลาด #N/A หรือไม่

FALSE

=ISNA(A6)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A6 ซึ่งคือ #N/A เป็นข้อผิดพลาด #N/A หรือไม่

TRUE

=ISERR(A6)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A6 ซึ่งคือ #N/A เป็นข้อผิดพลาดหรือไม่

FALSE

=ISNUMBER(A5)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A5 ซึ่งคือ 330.92 เป็นตัวเลขหรือไม่

TRUE

=ISTEXT(A3)

ตรวจสอบว่าค่าในเซลล์ A3 ซึ่งคือ ภูมิภาค1 เป็นข้อความหรือไม่

TRUE

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×