ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LOG ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

LOG(number, [base])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LOG มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น จํานวนจริงบวกที่คุณต้องการหาลอการิทึม

  • ฐาน    ไม่จำเป็น ฐานของลอการิทึม ถ้าละ base ไว้ จะถือว่ามีค่าเป็น 10

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LOG(10)

ลอการิทึมของ 10 เนื่องจากอาร์กิวเมนต์ที่สอง (ฐาน) ถูกละไว้ จึงถือว่ามีค่าเป็น 10 ผลลัพธ์คือ 1 คือกําลังที่ฐานต้องยกกําลังเพื่อให้เท่ากับ 10

1

=LOG(8, 2)

ลอการิทึมของ 8 ที่มีฐาน 2 ผลลัพธ์คือ 3 คือกําลังที่ฐานต้องยกกําลังเพื่อให้เท่ากับ 8

3

=LOG(86, 2.7182818)

ลอการิทึมของ 86 ที่มีฐาน e (ประมาณ 2.718) ผลลัพธ์คือ 4.454 คือกําลังที่ฐานต้องยกกําลังเพื่อให้เท่ากับ 86

4.4543473

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×