ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MEDIAN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่ามัธยศูนย์ของตัวเลขที่ระบุ ค่ามัธยการ คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางของชุดตัวเลข

ไวยากรณ์

MEDIAN(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MEDIAN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1, number2, ...    Number1 ต้องระบุ ส่วน number หลังจากนั้นจะระบุหรือไม่ก็ได้ ตัวเลข 1 ถึง 255 ที่คุณต้องการหาค่ามัธยภาพ

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีจํานวนเลขคู่ในชุด ค่า MEDIAN จะคํานวณค่าเฉลี่ยของจํานวนสองตัวที่อยู่ตรงกลาง ดูสูตรที่สองในตัวอย่าง

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน MEDIAN จะวัดแนวโน้มในศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มศูนย์กลางโดยทั่วไปสามวิธีคือ:

  • ค่าเฉลี่ย     ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคํานวณได้ด้วยการเพิ่มกลุ่มตัวเลข แล้วหารด้วยนับของตัวเลขเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งคือ 5

  • ค่ามัธยภาพ     ซึ่งเป็นตัวเลขตรงกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ ตัวเลขครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยภาพ และตัวเลขอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยดาย ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยการของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

  • โหมด     ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในกลุ่มของตัวเลข ตัวอย่างเช่น โหมดของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

การแจกแจงแบบสมมาตรของกลุ่มตัวเลข การวัดแนวโน้มศูนย์กลางทั้งสามวิธีเหล่านี้จะเหมือนกันทั้งหมด ในการแจกแจงแบบเบ้ของกลุ่มตัวเลข อาจแตกต่างออกไปได้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

1

2

3

4

5

6

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MEDIAN(A2:A6)

ค่ามัธยการของตัวเลข 5 ตัวที่อยู่ในช่วง A2:A6 เนื่องจากมี 5 ค่า ค่าที่สามคือค่ามัธยภาพ

3

=MEDIAN(A2:A7)

ค่ามัธยการของตัวเลข 6 ตัวที่อยู่ในช่วง A2:A7 เนื่องจากมีตัวเลขหกตัว ค่ามัธยการคือจุดกึ่งกลางระหว่างตัวเลขที่สามและตัวเลขที่สี่

3.5

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×