ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความล้มเหลว number_f ก่อนที่ความสําเร็จในลําดับ number_s จะสําเร็จเมื่อความน่าจะเป็นที่จะสําเร็จคงที่ probability_s ฟังก์ชันนี้จะคล้ายกับการแจกแจงทวินาม ยกเว้นว่าจํานวนความสําเร็จจะคงที่ และจํานวนการทดลองแปรผันได้ เช่นเดียวกับทวินาม การทดลองจะถือว่าเป็นอิสระ

ตัวอย่างเช่น คุณต้องหาคน 10 คนที่มีการตอบสนองดีเยี่ยม และคุณทราบความน่าจะเป็นที่ผู้สมัครจะมีคุณสมบัติเหล่านี้เท่ากับ 0.3 ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะคํานวณความน่าจะเป็นที่คุณจะสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติจํานวนหนึ่งก่อนที่จะค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 10 คน

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่อาจให้ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และมีชื่อที่สื่อถึงการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงพร้อมใช้งานสําหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่นับจากนี้ เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST

ไวยากรณ์

NEGBINOMDIST(number_f,number_s,probability_s)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NEGBINOMDIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number_f     จำเป็น จํานวนครั้งของความล้มเหลว

 • Number_s     จำเป็น จํานวนครั้งของความสําเร็จเป็นตัวจํากัด

 • Probability_s     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสําเร็จ

ข้อสังเกต

 • number_f และ number_s จะถูกปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

 • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข NEGBINOMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า probability_s < 0 หรือถ้า probability > 1 ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_f < 0 หรือ number_s < 1 ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงทวินามลบ คือ

  สมการ

  โดยที่:

  x คือ number_f ส่วน r คือ number_s และ p คือ probability_s

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

10

จำนวนครั้งของความล้มเหลว

5

จำนวนครั้งของความสำเร็จที่ใช้เป็นตัวเทียบ

0.25

ความน่าจะเป็นของความสำเร็จ

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NEGBINOMDIST(A2,A3,A4)

การแจกแจงแบบทวินามลบของค่าข้อมูลข้างบน

0.05504866

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×